מזרחי טפחות: ישלם לארה"ב כמיליארד ש"ח ויחלק דיבידנדים

פורסם הדוח הרבעוני של בנק מזרחי טפחות • גידול של 178% ברווח הנקי מהרבעון המקביל אשתקד • למרות שהבנק נאלץ לשלם קנס גבוה לרשויות המס בארה"ב יחולקו דיבידנדים

משרד המשפטים האמריקאי | צילום: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1907019

בנק מזרחי-טפחות שמפרסם חזק מאוד בציבור הכללי ובמגזר החרדי מציג היום (ב') דוחות כספיים טובים מאוד.

הדוחות שמסכמים את הרבעון השני של השנה כמו גם את כל החודשים מתחילת השנה מספרים על עלייה ברווח ובהכנסות לעומת הרבעון המקביל של 2018, התשואה להון ברבעון השני הגיעה ל-15.8% והרווח הנקי הסתכם ב-576 מיליון שקל, לעומת רווח של 207 מיליון שקל ברבעון השני של 2018. שיעור הגידול ברווח הנקי המדווח עומד על 178.3%.

Box

הבשורה הגדולה של בנק מזרחי מתמקדת בחלוקת הדיבידנדים. בנק מזרחי-טפחות יחלק דיבידינד של 392 מיליון שקל, בגין רווחי המחצית הראשונה של 2019. חלוקת הדיבידנדים הופסקה מהרבעון הראשון של 2018 בעקבות חקירה של הרשויות בארה"ב אודות סיוע של הבנק ללקוחותיו האמריקאים להעלים מסים. כזכור, בסוף הרבעון הקודם הגיע הבנק להסדר עם משרד המשפטים האמריקאי, דבר שמאפשר להם לחזור עכשיו לחלק את הדיבידנדים.

הרווח הנקי של הבנק במחצית הראשונה של שנת 2019, הסתכם ב-980 מיליוני שקלים חדשים, לעומת רווח נקי מדווח של 550 מיליוני שקלים חדשים בתקופה המקבילה אשתקד.

התשואה על ההון במונחים שנתיים הסתכמה ב-15.8% ברבעון השני, לעומת 6.1% ברבעון המקביל אשתקד.

בבנק אומרים כי הגורמים המרכזיים שהשפיעו על רווחי הקבוצה מפעילות שוטפת ברבעון השני ובמחצית הראשונה של 2019, נובעים מצמיחה בנכסים ועלייה במרווחי המימון. סך ההכנסות ברבעון השני של שנת 2019 גדלו בשיעור של 9.6%, לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו ב-2.02 מיליארד שקל (1.84 מיליארד שקל ברבעון השני של 2018) . כמו כן מדד המחירים לצרכן, שעלה ברבעון שחלף בשיעור של 1.5% (זאת בהשוואה לעלייה של 1.2% ברבעון המקביל אשתקד), השפיע גם הוא על סך ההכנסות.

במקביל קטן הגידול בהוצאות התפעוליות והאחרות אשר כללו ברבעון השני ובמחצית הראשונה של שנת 2018  הפרשה של 425 מיליוני שקלים בגין חקירת משרד המשפטים בארצות הברית.

Inner

ההכנסות ממימון צמחו ברבעון השני ב-10.7% בהשוואה לרבעון השני של 2018, והגיעו למעל ל-1.6 מיליארד שקל.

האשראי לציבור טיפס לראשונה אל מעבר לרף ה-200 מיליארד שקל וברבעון האחרון גדל האשראי לציבור בסך של 13.7 מיליארד שקל לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

נראה שהלקוחות גם מגדילים את פיקדונותיהם. ברבעון השני של 2019 עלו פיקדונות הציבור ב-8.1% לעומת הרבעון השני של 2018.

ההון העצמי של הבנק הסתכם בתום מחצית השנה ב-15.7 מיליארדי שקלים ורושם עליה של 1.8 מיליארד שקלים המהווה זינוק של 12.5%. היקף המאזן כולו הסתכם ב-264.2 מיליארדי שקלים והוא גדל ב-7.1% מול הרבעון המקביל אשתקד.

Inner

כתיבת תגובה