מחירי הדיור ממשיכים לעלות, אולם ייתכן שיש שינוי מגמה

מחירי הדיור | מתוך דוח הלמ"ס

מעיון בפרסום מדד המחירים לצרכן, עולה כי מדד מחירי הדירות עלו ב-0.5 אחוז בחודש הקודם, כך עולה מהשוואת מחירי העסקאות של דירות הכולל מכירות דירות חדשות ויד שנייה שבוצעו בחודשים מאי-יוני 2019, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אפריל-מאי 2019. בלמ”ס מציינים כי הנתון אינו סופי מאחר שקיימות עסקאות נוספות שבוצעו בתקופה זו וטרם דווחו.

אם נבחן את מדד מחירי הדירות בשנה האחרונה, נראה כי מחודש יולי 18, בו ירד המדד ב0.6%, נרשמו ירידות של 0.2% עד לתחילת השנה אז זינקו המחירים ב-0.9%. מחודש פברואר התמתנו עליות המדד והוא נע בין 3-5%.

250/200 סייד בר + קובייה

מהשוואת עסקאות שנתית שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, קרי: מאי-יוני 2019, לעומת מאי-יוני 2018, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-1.4%.

בפילוח לפי מחוזות, בחודשים מאי-יוני 2019, לעומת אפריל-מאי נצפתה ירידה במחירים במחוז ירושלים (0.7%-), לעומת תזוזת מחירים אפסית או כמעט אפסית בצפון (0.0%) ובמרכז (0.1%). עלייה איטית במחוז חיפה (0.4%) ובדרום (0.3%). ואילו מחוז תל אביב, עם השכונות העשירות ביותר, רושם את העלייה הגבוהה ביותר (1.8%).

כאשר משווים את העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, מאי-יוני 2019, לעומת מאי-יוני 2018, רואים מגמה מעט שונה. עליות מחירים נרשמו בעיקר במחוזות צפון (4.1%), חיפה (2.5%), תל-אביב (1.3%) ודרום (1.0%). ירידת מחירים נרשמה במחוז ירושלים בלבד (0.2%).

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בדירות חדשות בחודשים מאי-יוני לעומת אפריל-מאי 2019, נמצא כי מחירי הדירות החדשות עלו ב-0.8%. אחוז העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מדד מחירי הדירות החדשות מהווה 36.3% בהשוואה ל-38.5% בתקופה הקודמת (אפריל 2019 – מאי 2019).

Inner article

 

לעומת זאת, מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, מאי-יוני 2019, לעומת מאי-יוני 2018, נמצא כי מחירי הדירות החדשות דווקא ירדו ב-2.4%.

ברבעון השני של שנת 2019, המחיר הממוצע לעסקאות במחיר כלל ארצי עמד על1,563.0  אלפי ש”ח. בהשוואה למחיר הממוצע ברבעון הראשון של שנת 2019 (1,529.9 אלפי ש”ח), נרשמה עלייה של 2.2%.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה