מחירי הדירות עלו ב-0.3% בינואר-פברואר

מדד מחירי הדירות: עלייה של 0.3 אחוז בחודשים ינואר-פברואר 2021, מול דצמבר 2020 – ינואר 2021 • עלייה של 5.4 אחוזים במדד מחירי הדירות לאזור אירופה

מחירי הדירות | אילוסטרציה: שאטרסטוק

עלייה זעירה נרשמה במחירי שוק הדירות. על פי מדד מחירי דירות הכולל דירות חדשות ויד שנייה שאינו חלק ממדד המחירים לצרכן ומהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ינואר-פברואר 2021, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר 2020 – ינואר 2021, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.3 אחוז. בלמ”ס המפרסמים נתונים אלה מציינים כי הנתון אינו סופי מאחר שקיימות עסקאות נוספות שבוצעו בתקופה זו וטרם דווחו. מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, קרי ינואר-פברואר 2021, לעומת ינואר-פברואר 2020, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-4.0%.

בתרשים המציג את אחוז השינוי הדו-חודשי במחירי הדירות במהלך 12 החודשים האחרונים ניתן לראות כי למעט שתי ירידות בחודשים מרץ-אפריל-מאי שבהם נכנסה הקורונה בסערה לחיינו, כל השנה האחרונה נרשמו עליות במחירי הדירות. בתרשים ארוך טווח של מדד מחירי הדירות בעשור האחרון ניתן לראות התמתנות בקצב עליית המחירים ביחס לתחילת העשור עד כדי ירידות מחירים בשלושת הרבעונים האחרונים של שנת 2018. לעומת זאת, התקופה האחרונה (החל מהרבעון הראשון של שנת 2019) מתאפיינת בעליית מחירים שנתית מתונה של עד 5 אחוזים.

מעניין לציין, כך על פי פרסומי הלמ”ס, כי בפרסום של היורו-סטאט מה-8 באפריל דווחה עלייה של 5.4 אחוזים במדד מחירי הדירות לאזור אירופה ((euro area בתקופה שבין רבעון 4 2020 לרבעון 4 2019; מדובר בעלייה הגבוהה ביותר משנת 2006, וזאת חרף משבר הקורונה. כפי שניתן לראות בתרשים, עליות במחירי דירות נרשמו בכל מדינות האזור, כאשר העלייה הבולטת ביותר נרשמה בלוקסמבורג (16.7%). לצורך השוואה, מדד מחירי הדירות בישראל עלה באותה תקופה בשיעור מתון יותר (3.8%) מהמדד האירופאי.

בפילוח לפי מחוזות נמצאו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (0.6%-), צפון (0.5%), חיפה (0.9%), מרכז (0.8%), תל אביב (0.2%-) ודרום (1.1%). ואילו מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נמצא כי עליית מחירים בולטת נרשמה במחוזות הבאים: צפון (5.4%), מרכז (4.5%) ודרום (4.3%). ביתר המחוזות נרשמו עליות בשיעור מתון יותר.

870/135 ליינר ארטקל

כאשר בוחנים את מחירי העסקאות שבוצעו בדירות החדשות נמצא כי מחיריהן עלו ב-1.6%. מנגד, נרשמה ירידה ניכרת בשיעור העסקאות של דירות חדשות ב’מחיר למשתכן’ מ-29.8% בתקופה הקודמת (דצמבר 2020 – ינואר 2021) ל-23.6% בתקופה הנוכחית. יצוין כי לרוב שיעור העסקאות בתמיכה ממשלתית מתואם באופן שלילי עם מדד מחירי דירות חדשות.

ואילו מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ינואר-פברואר 2021, לעומת ינואר-פברואר 2020, נמצא כי מחירי הדירות החדשות עלו ב-4.1 אחוזים.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה