מחירי הדירות עלו ב-0.6% – השלימו עלייה של 7.7% בשנה

נתוני מדד המחירים לצרכן שהתפרסמו היום חשפו כי המדד עלה ב-0.4% בחודש יולי 2021 | עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי תחבורה 1.6% ותרבות ובידור 0.9% | ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי הלבשה והנעלה 4.7% וירקות ופירות 0.7% | מחירי הדירות עלו ב-0.6%, ובכך השלימו עלייה של 7.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (מאי 2020– יוני 2020) | ירושלים רשמה ירידת מחיר של 0.3%

מחירי הדירות | אילוסטרציה: שאטרסטוק

הלמ”ס מפרסמת את נתוני מדד המחירים לצרכן. מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.0% ובשנים עשר החודשים האחרונים (יולי 2021 לעומת יולי 2020) עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.9%.המדד עלה ב-0.4% בחודש יולי 2021, כאשר עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי תחבורה 1.6% ותרבות ובידור 0.9%. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי הלבשה והנעלה 4.7% וירקות ופירות 0.7%.

שינוי במחירי שוק הדירות (אינו חלק ממדד המחירים לצרכן):

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי 2021 – יוני 2021, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אפריל 2021 – מאי 2021, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.6%, ובכך השלימו עלייה של 7.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (מאי 2020– יוני 2020).

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים מאי 2021 – יוני 2021 לעומת החודשים אפריל 2021 – מאי 2021, נמצאו עליות מחירים במחוזות הבאים: צפון 1.5%, דרום 1.0%, מרכז 0.9%, חיפה 0.6% ותל אביב 0.2%; לעומתם מחוז ירושלים רשם ירידה של 0.3%.

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, מאי 2021 – יוני 2021 לעומת מאי 2020 – יוני 2020, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות: צפון (11.6%), ירושלים (7.2%), תל-אביב (7.1%), דרום (7.0%), חיפה (6.8%) ומרכז (6.6%).

Inner article

במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהן עלו בחודשים מאי 2021 – יוני 2021 לעומת אפריל 2021 – מאי 2021 ב-3.2%, ובכך השלימו עלייה של 9.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (מאי 2020 – יוני 2020). אחוז העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מהווה 19.9% בהשוואה ל-24.1% בתקופה הקודמת (אפריל 2021 – מאי 2021).

המחיר הממוצע הכלל ארצי של עסקה לרכישת דירה עמד ברבעון השני של שנת 2021 על 1,653.1 אלפי ש”ח. ברבעון הקודם עמד המחיר הממוצע על 1,704.9 אלפי ש”ח.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה