מחירי השכירות עלו: מי משלם יותר ומי מרוויח?

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אמש את השינוי במחירי שוק הדירות | כחלק ממדד המחירים לצרכן פורסם גם מדד השכירות ממנו עלה כי מי שחתום על חוזה (90% מהשוכרים) ניצלים מגל העליות | מי שאינם חתומים על חוזה ספגו עליות מתונות יותר – והכי הרבה ישלמו מי שבאים עתה לחתום חוזה שכירות חדש

שכירות דירה | צילום: fizkes, שאטרסטוק

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מרץ 2022 – אפריל 2022, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים פברואר 2022 – מרץ 2022, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.9% ובכך השלימו עלייה של 15.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (מרץ 2021 – אפריל 2021). כך עולה מנתוני הלמ"ס שפורסמו אמש.

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים מרץ 2022 – אפריל 2022, לעומת החודשים פברואר 2022 – מרץ 2022 נרשמו עליות מחירים במחוזות הבאים: תל אביב 1.6%, דרום 1.1%, מרכז 1.0%, חיפה 0.9%, צפון 0.8%. ירידת מחירים נרשמה במחוז ירושלים בלבד 1.1%.

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, מרץ 2022 – אפריל 2022, לעומת מרץ 2021 – אפריל 2021,, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות: מרכז (18.3%), תל אביב (15.3%), חיפה (14.1%), דרום (14.1%), ירושלים (12.7%), וצפון (12.4%).

במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהם עלו ב-0.4% בחודשים מרץ 2022 – אפריל 2022 לעומת פברואר 2022 – מרץ 2022, והשלימו בכך עלייה של 21.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד מרץ 2021 – אפריל 2021. העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מהווה 22.2% בהשוואה ל-15.4% בתקופה הקודמת (פברואר 2022 – מרץ 2022).

השכירות עולה

אמש פרסמה הלמ"ס יחד עם מדד המחירים לצרכן, גם את מדד שכר הדירה, ממנו עלה כי מדד שכר דירה (ללא שכירות ציבורית) עלה ב-0.2%. עם זאת שכר הדירה של מי שמחדש חוזה עלה בכ-1%, ואילו שכר הדירה לחותמים על חוזה שכירות חדש יטפס בשיעור גבוה של כ-5%.

בלמ"ס הבהירו כי מדד שכר דירה מבוסס מידי חודש על מדגם של כ-17 אלף תצפיות המייצג את שלוש קבוצות אוכלוסיית שוכרי הדירות:

א. שוכרים המצויים תחת חוזה ששכר הדירה במקרים אלו נותר ללא שינוי או מוצמד לפי מנגנון הצמדה (כמו למדד המחירים לצרכן). קבוצה זו מהווה מידי חודש כ-90% מאוכלוסיית השוכרים (לרוב בחוזה סטנדרטי לשנה).

ב. שוכרים שמחדשים חוזה שהסתיים. קבוצה זאת מהווה כ-8% מאוכלוסיית שוכרי הדירות מידי חודש בחודשו (אם כי קיימת עונתיות מסוימת בעיקר בחודשי הקיץ, אז שיעור החוזים שנפתחים הוא גבוה יותר). שכר הדירה לקבוצת המחדשים עלה באחוז אחד לערך.

ג. קבוצת השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) קבוצה זו מהווה כ-2% בלבד מהאוכלוסייה, ושכר הדירה עבורה עלה ב-5% לערך.

העובדה ש-90% מאוכלוסיית השוכרים מצויה תחת חוזה, מידי חודש, ממתנת את השינויים במדד שכר הדירה הכולל גם את קבוצת מחדשי החוזה והשוכרים החדשים, שהן כ-10% אחוזים ממצבת השוכרים. עוד יצוין שמדד שכר הדירה איננו משקף את שיעור השינוי החודשי ברמת המחירים של שוק השכירות המופנה לשוכרים החדשים, או העוברים ממקום למקום, דבר שמביא לעיתים לבלבול בקרב הציבור ולתחושה שקיים פער ניכר בין נתוני הלמ"ס לבין נתונים המתפרסמים על ידי גורמים אחרים. עליות המחירים בחודש הנוכחי לקבוצה זו משתקפות גם במדד שכר הדירה לפי החשיבות היחסית שהיא קטנה מאוד, כאמור.

מדד המחירים לצרכן

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פירסמה אמש כאמור גם את מדד המחירים לצרכן, ובו נתונים הקובעים כי בחודש מאי עלה המדד ב-0.6%. בשנים עשר החודשים האחרונים (מאי 2022 לעומת מאי 2021) עלה מדד המחירים לצרכן ב-4.1%.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי פירות טריים שעלו ב-13.8%, הלבשה והנעלה שעלה ב-2.2%, מזון שעלה ב-0.9%, תרבות ובידור שעלה ב-0.8% ותחבורה שעלה ב-0.5%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיף ירקות טריים שירדו ב-0.7%.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיף "חומרים ומוצרים – סך כולל" שעלה ב-0.9%. יש לציין כי בסעיף זה התייקרו במיוחד מחירי מיזוג אוויר ב-4.8%, מלט ב-4.6%, ברזל לבניה ב-4.1%, צבעים ב-2.6% ובטון מובא שעלה ב-2.1%.

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-0.2% בחודש מאי 2022. בשנים עשר החודשים האחרונים (מאי 2022 לעומת מאי 2021) עלה מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-15.0%.

עליות מחירים בולטות נרשמו בענפים: ציוד חשמלי ב-3.7%, מכונות וציוד ב-2.3%, מחשבים מכשור אלקטרוני ואופטי ב-2.0%, מוצרי גומי ופלסטיק ב-1.5%, ומוצרים מינרלים אל מתכתיים ב-1.0%. לעומת זאת ירדו מחירי מוצרי נפט מזוקק ב-1.9% ומתכות בסיסיות ב-1.4%.

מדד מחירי היצוא בתעשייה, כרייה וחציבה עלה ברבעון הראשון של שנת 2022 ב-7.8%. לעומת רבעון ראשון של שנת 2021 עלה מדד זה ב-11.3%.

ברבעון הראשון של שנת 2022 עלו מחירי שירותי פרסום ב-1.8% ושירותי שמירה ואבטחה ב-1.4%.

כאמור מדד שכר דירה (ללא שכירות ציבורית) עלה ב-0.2%.

מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים עלה ב-0.5% בחודש מאי 2022. בשנים עשר החודשים האחרונים (מאי 2022 לעומת מאי 2021) עלה מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים ב-6.6%.

תגובות למדד

רוני זוהר, שותף ויו"ר חברת קפיטל פלטינום העוסקת בייזום ובמימון נדל"ן: בתגובה לפרסום מדד מחירי הדירות ולמדד תשומות הבנייה: "העלייה במחירי הדירות בשנה האחרונה משקפת פער עצום בין הביקוש להיצע, והממשלה לצערי לא נוקטת צעדים אופרטיביים לצמצום הפער. השרים אוהבים לדבר ולעשות מצגות לתקשורת, אבל קבלות עדיין אין. חסרות בישראל מעל 100 אלף דירות והמחסור רק מתגבר בכל שנה – והתוצאה כפי שרואים בנתוני הלמ"ס היא עליית מחירים. צריך לבנות כאן עוד 1.5 מיליון דירות בעשורים הקרובים רק כדי לענות על הגידול הדמוגרפי, הכסף הזמין שנמצא בידי חברות האשראי החוץ בנקאי מקנה ליזמים אפשרויות מימון אלטרנטיביות למערכת הבנקאית, מגוונות, גמישות ומהירות, ומאפשר להוציא לפועל יותר פרויקטים לבניית אלפי דירות כבר היום. רק צריך עידוד ממשלתי וחשיבה אסטרטגית – ואת אלה עדיין אין".

בקשר לעליית מדד תשומות הבנייה אמר זוהר, כי "היא מייקרת ליזמים ולקבלנים את עלויות הבנייה ומצריכה מהם לעלות את מחירי הדירות לצרכנים כדי להימנע מהפסדים. אני חושש שניתוק רכיב הקרקע מההצמדה של מחיר הדירה למדד, יחייב את היזמים בפועל לעלות עוד יותר את המחירים על מנת לפצות את עצמם על הירידה בהכנסות שנובעת ממהלך שכזה. אנו בקפיטל פלטינום מממנים פרויקטים של התחדשות עירונית שבהם אין למעשה רכיב קרקע, משום שהיזם בונה הכל על חשבונו והתמורה שלו מגיעה מהדירות החדשות שהוא ימכור, ולכן, לתפיסתי התחדשות עירונית בהיקפי ענק היא הכלי המרכזי ליצירת היצע גדול של דירות, וכשיגדל ההיצע ניתן יהיה להוריד את מחירי הדירות".

עו"ד דורון אריאל, מומחה נדל"ן ומייסד פירמת דורון אריאל ושות': "הנה עבר עוד חודש ושוב אנו רואים עלייה נוספת במחירי הדירות, בעוד בממשלה מדברים ומדברים על רצונם בירידה. בישראל הדירות הפכו למוצר לעשירים בלבד, ועם עליית הריבית שצפויה להמשיך מעלה בחודשים הקרובים, זוגות צעירים יתקשו יותר ויותר לרכוש דירה. הרגולטור לתפיסתי איבד שליטה לחלוטין על שוק הנדל"ן, הוא ממשיך לחבוט בקבלנים ולדכא ביקושים, במקום לפעול בנחישות להגדלת ההיצע. כבר ראינו שחלק מהרוכשים עברו לשבת על הגדר בהמתנה לראות מה יעוללו הפעם השרים האמונים על הנדל"ן, ואם בממשלה לא יתעשתו ויבינו שהפתרון היחידי הוא הגדלה מסיבית של ההיצע, המחירים ימשיכו לעלות מחודש לחודש".

 עו"ד ענת בירן מומחית לתכנון ובניה: "כל הנתונים שפורסמו השבוע מעידים על האטה מסוימת אך אני סבורה שלא מדובר במגמה אלא ברגיעה זמנית ונקודתית. רוכשי הדירות מרגישים שיש תכונה גדולה בשוק וממתינים לרגע לראות לאן הרוח נושבת ולאן השוק הולך. ברור לכולנו שכבר בחודשים הקרובים הביקושים ימשיכו לעלות וכך גם מס' העסקאות בענף, שכן כרגע הפתרונות שמציעה המדינה למשבר הדיור, הם לא משמעותיים והתוכניות הגרנדיוזיות לא נותנות מענה לכל הבעיות והאתגרים הגדולים שענף הדיור מתמודד איתם".

כתיבת תגובה