מחקר: 43% ממשקיעי הבורסה – צעירים מתחת גיל 35

הבורסה לניירות ערך היא הגוף הפיננסי שזוכה לאמון הרב ביותר בציבור הישראלי | כך עולה מנתוני חברת סטטיסטה | במקביל, על פי מחקר רחב היקף שערכה הבורסה, 38% מהמשקיעים ישקלו להגדיל את השקעותיהם במידה ומס רווחי הון יירד; כ- 50% מתיקי ההשקעות של הישראלים אינם עולים על שווי של 100 אלף שקלים | הבורסה מבקשת להוריד את המיסוי ל-20%

הבורסה לניירות ערך | צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

בשנתיים האחרונות הצטרפו משקיעים רבים לשוק ההון, בדגש על משקיעים פרטיים מקרב הציבור הרחב, בעיקר צעירים אשר מהווים כיום את קבוצת המשקיעים הגדולה ביותר. ממחקר רחב שערכה הבורסה ובוצע ע"י חברת Meidata (המחקר כלל סקר שבוצע באמצעות פאנל אינטרנטי בקרב אוכלוסייה יהודית בגילאי 18 ומעלה בו לקחו חלק 1,271 משיבים ומשיבות, מתוכם: 705 נדגמים המשקיעים בשוק ההון, 301 נדגמים שהשקיעו בעבר בשוק ההון, ו-265 נדגמים שלא משקיעים בשוק ההון. הסקר בוצע בסוף ינואר ובתחילת פברואר 2023) עלה, כי צעירים מתחת לגיל 35 מהווים 43% מכלל המשקיעים, 34% הם בני 34-55 והשאר מבוגרים יותר.

בניגוד לדימוי שנוצר בציבור, הפעילות בשוק ההון אינה שמורה לעשירים בלבד. להיפך. המחקר מעלה כי למעלה מ- 50% מתיקי ההשקעות של הישראלים אינם עולים על שווי של 100 אלף שקלים. קטגורית שווי התיק הנפוצה ביותר (24%) היא בין 10 אלף ל-50 אלף שקלים. בבורסה מציינים כי בעוד בעלי הון בהיקף גדול נמצאים בנגישות טובה להשקעות מתוחכמות יותר (כמו השקעות אלטרנטיביות), הרי שעבור רובו המכריע של הציבור, הבורסה היא הכלי הנגיש והבלעדי באמצעותו ניתן להשקיע במגוון נכסים פיננסיים בעלויות נמוכות ובסכומים מוגבלים, לכן הפחתת המס צפויה להיטיב עם ציבור רחב ולא עם קבוצה מצומצמת.

עוד עולה מנתוני Meidata כי ל-38% מהמשקיעים הפעילים, הורדת המס על רווחי הון, עשויה לסייע בקבלת ההחלטה להגדיל את תיק ההשקעות, שהוא הגורם השני המשפיע עליהם להשקיע, (הגורם הראשון הוא כסף נזיל שהתפנה). נתון זה תומך בהערכת הבורסה כי הקטנת מס רווחי הון צפוייה להגדיל את פעילות המשקיעים הפרטיים בשוק ההון, כך שסך ההכנסות למדינה לא צפוי לרדת.

לאור נתונים אלו קראה הבורסה לניירות ערך לממשלה, להוריד את מס רווחי הון על השקעות בשוק המקומי, במטרה לעודד את הפעילות הכלכלית במשק, להקל על החברות לגייס הון ולתת לציבור להרוויח יותר מההשקעות שלו ובכך להגדיל את הכנסתו הפנויה. הבורסה מבקשת מהממשלה להוריד את שיעור המס ל- 20% במקום 25% הנהוג היום.

על פי דירוג חברת סטטיסטה בשיתוף גלובס, הבורסה לניירות ערך היא החברה הפיננסית שזוכה לאמון הרב ביותר מצד הציבור הישראלי. "לאור הישג זה, ועל רקע ההאטה הכלכלית, עליית הריבית והסטת השקעות לחו"ל, ביתר שאת בחודשים האחרונים", נאמר בהודעה שפרסמה הבורסה, "קיים צורך מהותי לעודד את פעילות החברות הישראליות הנסחרות בשוק ההון המקומי ולתת עדיפות להשקעות בהן. פעילות זו תתקן עיוותים קיימים, תביא להפחתת עלויות המימון של החברות ובכך תתרום גם למלחמה ביוקר המחייה, תשאיר יותר רווחים פנויים אצל הציבור הרחב וזאת מבלי לפגוע בסך הכנסות המדינה.

"כיום", ציינו בבורסה לניירות ערך, "קיים עיוות של מיסוי זהה בגין השקעות במניות של חברות ישראליות וזרות, זאת לאחר הורדת המס על השקעות בחו"ל שנעשה לפני כעשרים שנה. המצב היום שונה לחלוטין עם חשיפה הולכת וגדלה לחו"ל ונגישות קלה להשקעות זרות באופן שאינו תואם את הרצון לעודד פעילות כלכלית בישראל.

"בנוסף, למרות מחירי הדיור הגבוהים בישראל, מדיניות המס הנוכחית יוצרת עיוות נוסף בכך שהיא מעודדת דווקא השקעה בנדל"ן והשכרתו לצרכי מגורים. כיום שכר דירה חודשי פטור ממס עד לסכום של 5,470 שקלים וסכום זה אמור לעלות ל- 7,500 שקלים לבעל דירה יחידה (אושר לקריאה שנייה ושלישית במסגרת חוק ההסדרים). לעומת זאת, השקעה בניירות ערך חייבת במס רווחי הון מהשקל הראשון. על כן הורדת מס רווחי הון תתרום גם למאמץ להורדת מחירי הדיור, בדגש על צמצום כדאיות רכישה לצרכי השקעה", נאמר בהודעת הבורסה.

כתיבת תגובה