מינהל התכנון: כ-108 אלף יח"ד חדשות אושרו ב-2021

שנתון מינהל התכנון לשנת 2021: 108,100 יחידות דיור חדשות אושרו בכל הארץ – מתוכן 104,122 יחידות דיור אושרו במוסדות התכנון המחוזיים והארציים | במהלך השנה האחרונה קידם מינהל התכנון: שינוי בנושא צפיפויות המגורים בתמ"א 35; הכרזה על 19 שמורות טבע וגנים לאומיים חדשים; אישור 26 תוכניות למתקנים פוטו וולטאים קרקעיים, קידום פרויקט המטרו, כלי לבחינת איכות התכנון ועוד

מינהל התכנון שנתון 2021 | צילום: מתוך דף השער של הדוח

מינהל התכנון, הציג את דו"ח הפעילות השנתי לשנת 2021. הדו"ח כולל מידע ונתונים המסכמים את פעילות מינהל התכנון (מטה ולשכות התכנון המחוזיות) ושל מוסדות התכנון ברמה הארצית והמחוזית. מהדו"ח עולה, כי 108,100 יחידות דיור חדשות אושרו בכל הארץ – מתוכן 104,122 יחידות דיור אושרו במוסדות התכנון המחוזיים והארציים ו-3,978 יחידות דיור אושרו במוסדות התכנון המקומיים אשר אישורן התאפשר הודות לתוכניות המתאר הכוללניות שאושרו בוועדות המחוזיות.

בנוסף ליחידות הדיור, מינהל התכנון שם דגש על קידום תוכניות לתשתיות תחבורה ואנרגיה מתחדשת, ושמירה על מעמד השטחים הפתוחים. 

250/200 סייד בר + קובייה

בין המהלכים המשמעותיים שקודמו בשנת 2021:

איכות התכנון מינהל התכנון קידם השנה שורה של מהלכים בתחומי הדיור, ההתחדשות והעירוניות, מתוך מטרה לתת מענה לצרכי הדיור של האוכלוסייה ולהבטיח את איכות חייהם של תושבי הערים מתוך ראייה ארוכת טווח ולמען הדורות הבאים. כחלק ממדיניות זו:

שינוי בהוראת תמ"א 35 – כחלק מהיערכות מדינת ישראל להכפלת האוכלוסייה, מקדם מינהל התכנון ארגון מחדש של המרחב העירוני, בו חיים 90% מהאוכלוסייה בישראל. המועצה הארצית לתכנון ובנייה החליטה לאשר עדכון לתוכנית המתאר הארצית תמ"א 35, שעיקרו ארגון מחדש של המרחב הבנוי. משמעות העדכון היא שהצפיפות בערים תעלה כמו בערים גדולות בעולם, כך שיתאפשר צמצום השימוש ברכב מוטורי, התניידות נוחה יותר והקטנת זיהום האוויר בעיר.

פורסם 'מבט: כלי להצגת איכות התכנון'  כלי שנועד להבטיח את הטמעתם של עקרונות רצויים ונושאים מהותיים לפיהם ייבחן התכנון המוצע, תוך שיפור השקיפות והוודאות עבור היזמים והמתכננים.

שמירה על השטחים הפתוחים – השנה הוכרזו 19 אתרים כשמורות טבע וגנים לאומיים חדשים. מדובר בכ-181,600 דונם, הכוללים מגוון רחב של בתי גידול המשתרעים על שטחים מצפון הארץ ועד דרומה.

פרויקט המטרו השנה הועברו לאישור הממשלה שני קווי מטרו: קו מטרו M1 דרומי (תת"ל 101 א) וקו מטרו M3 (תת"ל 103).  

אנרגיה מתחדשת – מינהל התכנון ממשיך להוביל גם השנה מהלכים סטטוטוריים במטרה הגדלת הייצור באנרגיות מתחדשות, כחלק מהפיכת מערכת החשמל בישראל לירוקה יותר ונקייה יותר. השנה המליצה המועצה הארצית לאישור הממשלה על תוכנית מתאר ארצית כוללת לתשתיות משק האנרגיה (תמ"א 41 אשר תוטמע בתמ"א 1 לאחר אישורה בממשלה ובכפוף לקבלת כתב שיפוי). כמו כן, אושר שינוי 10 לתמ"א 1, שהינו עדכון לתוכנית המתאר הארצית למתקנים פוטו וולטאיים (תמ"א 10/ד/10), המהווה אבן יסוד בקידום ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת. בשנת 2021 אושרו 26 תוכניות למתקנים פוטו וולטאים קרקעיים.

ועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) – המליצה לאישור הממשלה על 14 תוכניות, ביניהן: ארבע בתחום דרכים ומסילות, שלוש בתחום אנרגיה מתחדשת, שתיים בתחום הסעת המונים. בנוסף, נחתמו בוות"ל 15 היתרים, 30 הרשאות ואושרו 63 חבילות תכנון מפורט לביצוע.

מועצה ארצית לתכנון ובנייה – המועצה הארצית דנה ב-98 תוכניות מתאר ארציות ומחוזיות. הומלצו לאישור הממשלה 14 תוכניות מתאר ארציות (תמ"א) ואושרו חמש תוכניות מתאר מחוזיות (תמ"מ). נושאי התכנון העיקריים במועצה הארצית היו פיתוח אזורי, תשתיות תחבורה ותשתיות אנרגיה ומים. בוועדות שלצד המועצה הארצית – הוועדה לשמירה על שטחים פתוחים (ולקשח"פ) והוועדה לשמירה על החופים (ולחו"ף), נדונו מעל 90 תוכניות, שהופנו לטיפולן.

 החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית אושרו כ-33,800 יחידות דיור (מעל לשליש מסך יחידות הדיור שאושרו) ביישובים ערביים, דרוזים וצ'רקסיים או בתוכניות שתוכננו עבור חברות אלה ביישובים מעורבים.  

טיפול בתוכניות בשנת 2021 טיפל מינהל התכנון (בוועדות המחוזיות והארציות) בכ-5,800 תוכניות. 20 אחוז מתוכן אושרו. רוב התוכניות קודמו בוועדות המחוזיות (5,560), ומתוכן אושרו 1,141.

שמירת מגמת משך הזמן הכולל לאישור תוכנית והזמן להכרעה – הזמן הכולל הממוצע לאישור תוכנית בסמכות ועדה מחוזית ממשיך לעמוד על 24 חודשים (שנתיים). משך זמן זה הינו המשך למגמה בקיצור הזמן הממוצע לאישור תוכנית שהושגה בשנים האחרונות. כמו כן, משך הזמן להכרעה בתוכנית בהתאם לתיקון 101, עומד על 15.7 חודשים (1.3 שנים), בדומה לשנה שעברה.

פעילות הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל)  הוותמ"ל טיפלה ב-40 תוכניות (הכרזות, בהליך אושרו), מתוכן אושרו שש תוכניות הכוללות 21,678 יחידות דיור. 

870/135 ליינר ארטקל

שרת הפנים, איילת שקד: "עם כניסתי למשרד הפנים הנחיתי את יו"ר מטה התכנון הלאומי, שלומי הייזלר, לפעול בשיתוף מנהל התכנון לצמצם את לוחות הזמנים על ידי קיצור של תהליכים וויתור על בירוקרטיה מיותרת. בהתאם לכך אנחנו רואים שיפור אדיר בלוחות הזמנים – אישור תכנית עומד כיום על פחות מ 16 חודשים בממוצע!

"עוד הנחיתי להגדיל צפיפויות על ידי עדכון הלוחות בתמ"א 35, לאפשר תוספת קומות ויח"ד באזורים עירוניים, ולתת מענה לתשתיות הנדרשות לגידול האוכלוסייה על מנת להתמודד עם משבר הדיור והמצוקה המורגשת בשטח. בין היתר פעלתי יחד עם מטה התכנון הלאומי לקידום הקמת יישובים חדשים בנגב ולשינוי מדיניות תכנונית. לצד כל אלה אני לא מקלה ראש בהשלכות שיש לתוספת כה מאסיבית של יח"ד, ולכן הדגשתי את החשיבות של השמירה על השטחים הפתוחים והקפדה על איכות התכנון, בין היתר מתוך מחשבה על איכות החיים שלנו ושל הדורות הבאים. על כן, יחד עם מטה התכנון ומינהל התכנון הכרזתי בשנה האחרונה על 19 שמורות טבע. בנוסף אני פועלת לפיתוח של אנרגיה מתחדשת ובהתאם לכך אושרו 26 תכניות למתקנים פוטו-וולטאים".

מנכ"לית מינהל התכנון, דלית זילבר: "השנה אני מסיימת את כהונתי כמנכ"לית מינהל התכנון. בשנה זו, ביתר שאת, אני מתכבדת להציג את העשייה הענפה של מינהל התכנון במגוון תחומים – דיור, עירוניות והתחדשות עירונית, תשתיות, תחבורה, תעסוקה, שטחים פתוחים, רישוי ורגולציה.

"מינהל התכנון דוגל במדיניות תכנון על פיה האדם במרכז, ואשר מכוונת לאיכות בתכנון, לצד פיתוח יעיל ומקיים, חזון וחשיבה ארוכת טווח למען הדורות הבאים. מוסדות התכנון אישרו בשנים האחרונות כאמור מאות אלפי יחידות דיור וימשיכו לאשר בהתאם לתוכנית האסטרטגית לשנת 2040. עם זאת, המאמץ הלאומי נדרש בקידום וביצוע תשתיות-על חיוניות. אנו נמצאים בעיצומו של משבר ביצועי ברמת התשתיות- מתחבורה ואנרגיה ועד לכיתות לימוד. ברור לכל כי לא ניתן לבנות ולאכלס שכונות ללא המענה התשתיתי הנדרש – ביוב, מים, חשמל וכמובן תחבורה ציבורית".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה