מי יבטח את רכבי עובדי המדינה בשנה הבאה?

החשב הכללי פרסם מכרז לביטוח רכב פרטי לעובדי מדינה לשנת 2023 | כמה תביעות הגישו עובדי המדינה בשנת 2022 והאם התיקים שתבטחנה החברות הזוכות יהיו רווחיים עבורן? | נתוני התביעות של עובדי המדינה בכמחצית שנת 2022 נחשפים לראשונה

ביטוח רכב | צילום אילוסטרציה: שאטרסטוק

אגף החשב הכללי במשרד האוצר פרסם אתמול מכרז לביטוח רכבם הפרטי של עובדי המדינה וגמלאיה ולראשונה גם אזרחים עובדי צה"ל ונכי צה"ל.

זהו מכרז ביטוח רכב מהגדולים במדינה המאפשר לעובדי מדינת ישראל לרכוש ביטוח עבור רכבם הפרטי, בתנאים מועדפים במימון המדינה, לבעלי "תקן רכב" או במימון העובד לעובדים שאינם זכאים לתקן רכב.

בשנת 2022 בוטחו במכרז כ- 56,000 מבוטחים.

בשנה שעברה חלה עלייה של 10% במספר המבוטחים בעקבות התוצאות במכרז שהוזילו את התעריפים, בתנאים ובשירותים אשר ניתנו על ידי 3 החברות הזוכות: We Sure, שירביט מבית הראל ומגדל.

לראשונה, בהמשך למגמת הגברת השקיפות של תיק הביטוח, אגף החשב הכללי מפרסם את נתוני הloss -ratio ושכיחות התביעות עבור "תיק הביטוח של עובדי המדינה". להלן  בנספח א' הנתונים לשנים 2020- 2022.

סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר ועדת המכרזים, אלי ביתן: "אנו מצפים להמשך השיפור בתוצאות של המכרזים בהמשך לקו של הגברת השקיפות של נתוני תיק הביטוח של עובדי המדינה למול החברות ואנו מקווים שיביאו לידי ביטוי בהצעות נוספות של חברות חדשות ובמחירים ותנאים אטרקטיביים וכן הגברת ההצטרפות הדיגיטלית אשר יובילו להמשך המגמה של עלייה במספר המבוטחים ושביעות הרצון".

Inner article

בחשכ"ל ציינו כי שווה לחברות לבטח את עובדי המדינה: Loss Ratio (יחס ההפסד), הוא היחס בין תשלומים של חברות הביטוח למבוטחים כתוצאה מתביעות, ובין סך כל תשלומי הפרמיות שקיבלו חברות הביטוח. ככל שיחס ההפסד נמוך יותר, כך תיק ביטוח רווחי יותר עבור חברת הביטוח. יחס הפסד נמוך יכול לנבוע מפרמיות גבוהות, או כמו במקרה של תיק ביטוח הרכב של עובדי המדינה, ממספר תביעות נמוך, כפי שניתן לראות בגרף שכיחות התביעות.

 

* בגרף מוצגים נתונים עבור ביטוח רכוש בלבד.
** נתוני 2022 הינם נתונים עבור 5 חודשים.
***הנתונים מבוססים על נתונים מחברות הביטוח ואינם מבוקרים

 

שכיחות תביעות – בטבלה זו ניתן לראות את כמות העובדים שהגישו תביעות. ניתן לראות כי הרוב המוחלט לא הגיש תביעות כלל, ואחוז אפסי הגיש מעל 2 תביעות.

*הנתונים לכל אחד מהשנים מעודכנים ליום 31.5.2022

** נתוני 2022 הינם נתונים עבור 5 חודשים.

***הנתונים מבוססים על נתונים מחברות הביטוח ואינם מבוקרים

 

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה