מי יזכה הפעם? מיזמים חדשים לטובת העסקים הקטנים

משרד הכלכלה והתעשייה מפרסם היום קול קורא לפיתוח והפעלת מיזמים לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנפגעו בעקבות משבר הקורונה | הפעם מוצע לפעול במיזמים מימוניים כבעבר לצד מיזמים עסקיים | במקצה הקודם, במסגרת המסלול המימוני, השתתפו בתכנית שלושה מיזמים, אשר סייעו עד כה לכ-560 עסקים בהיקף כולל של 266 מיליון ש"ח, כאשר השתתפות המדינה עמדה על כ-30 מיליון ש"ח

רן קויתי מנכ"ל הסוכנות לעסקים קטנים ובינונים | צילום: אסף ארז

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה קוראת לגופים עסקיים להגיש הצעות לפיתוח והפעלת מיזמים, לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנפגעו בעקבות משבר הקורונה.

במסגרת התכנית, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים תעניק 10 מיליון ₪, במענק חד פעמי או בהשקעות, לגורמים עסקיים אשר יפתחו ויפעילו מיזמים לקידום עסקים קטנים ובינוניים ויסייעו להם להתמודד עם הפגיעה העסקית שנוצרה להם בעקבות המשבר.

הסוכנות מציעה לתמוך בשני סוגי מיזמים: הראשון, מיזמים מימוניים – מיזמים שיספקו פתרונות תזרימיים ומימוניים לעסקים קטנים ובינוניים בישראל. המודל העסקי של המיזם צריך לשקף סיכוי סביר של החזר הכסף המושקע. גובה הסיוע במיזם מימוני יהיה בשיעור של עד 50% מתקציב המיזם ועד לסך של 5 מיליון ₪.

הסוג השני, מיזמים עסקיים – מיזמים שיספקו פתרונות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל להתמודד עם השפעות התפשטות נגיף הקורונה. התקציב המבוקש ישמש עבור הוצאות המיזם וכיסוי עלויות. גובה הסיוע במיזם עסקי יהיה בשיעור של עד 50% מתקציב המיזם ועד לסך של חצי  מיליון ₪.

הבקשות ייבחנו ויאושרו בהתאם לניסיון המבקש, ישימות התכנית העסקית ואיכותה, הצורך במיזם והפתרון המוצע לקשיים שנוצרו לעסקים בשל משבר הקורונה והפוטנציאל העסקי כלכלי, שיעור השתתפות הסוכנות ביחס להיקף ההשקעה הכולל, רמת המינוף והתרשמות כללית. מיזמים מימוניים בהם השתתפות הסוכנות תבוצע כהשקעה הצפויה לחזור למדינה יקבלו תוספת בניקוד.

ניתן להגיש הצעות עד ליום 25.8.2022.

שרת הכלכלה אורנה ברביבאי: "משרד הכלכלה והתעשייה גאה לתמוך במיזמים של עסקים למען עסקים, כך שישפרו את היעילות והפריון של העסקים הקטנים, תוך סיוע ומינוף מיזמים העולים וקמים מהשטח".

Inner article

 

במקצה הקודם, במסגרת המסלול המימוני, השתתפו בתכנית שלושה מיזמים, אשר סייעו עד כה לכ-560 עסקים בהיקף כולל של 266 מלש"ח, כאשר השתתפות המדינה עמדה על כ-30 מלש"ח:

קרנות קורת ישראל – הקמת קרן חדשה אשר תיתן בתקופת המיזם, כ- 300 הלוואות בהיקף של כ- 14 מיליון ₪, לבעלי עסקים זעירים וקטנים מהחברה הערבית (שלא הצליחו לקבל הלוואה מהקרן בערבות מדינה). עד סוף 2021 ניתנו 131 הלוואות בהיקף של כ-9 מלש"ח, ועד למחצית 2022 הועמדו סה"כ הלוואות בהיקף של 14 מלש"ח.

BTB חיזוק לעסקים – מתן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים במסגרת פעילותם כמתווכי אשראי (P2P). הלוואות בהיקף של  100,000 ₪ ועד ל-1,000,000 ₪, לתקופות של 4-6 שנים ובריבית של 5%-8% לשנה. אוכלוסיית היעד הם עסקים קטנים ובינוניים שלא קיבלו מענה מהבנקים, עסקים שבקשתם מהקרן בערבות מדינה סורבה והשלמה למימון שניתן על ידי הקרן בערבות מדינה. עד סוף 2021 ניתנו כ-150 מלש"ח ועד אמצע שנת 2022 הועמדו הלוואות בהיקף של כ-230 מלש"ח.

אובלי ערבויות – החברה הוקמה על מנת לספק ערבות חליפית לערבות בנקאית ללא צורך בפיקדון, המאפשרת להקל על תזרים המזומנים ולהקטין התחייבויות לבנקים. מאמצע שנת 2021 ועד אמצע שנת 2022 ניתנו ערבויות בהיקף של 7 מלש"ח לכ-70 עסקים.

במסגרת המיזמים העסקיים הופעלו 14 מיזמים אשר סייעו לעסקים בתחומים שונים, ובהם בתחום השיווק הממוקד, מסחר מקוון, ליווי ומנטורינג ועוד.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה