מכרזים || 2,500 יח”ד בסירקין – פ”ת, 324 בטבריה

רשות מקרקעי ישראל מפרסמת מכרז מקוון לבניית 2,499 יח”ד בבניה רוויה, מסחר ותעסוקה במחנה סירקין המתפנה בפתח תקוה | במקביל, לאחר ששווקו 888 יח”ד בשכונת המושבה בטבריה – הסמוכה מאוד לשכונות החרדיות החדשות בעיר העליונה – רצמ”י מפרסמת מכרז נוסף של 324 יח”ד בשכונה | יותר ממחצית הדירות, יימכרו במסגרת ‘דיור במחיר מופחת’

הבנייה במתחם סירקין |הדמיה: ארי כהן אדריכלות ובינוי ערים

רשות מקרקעי ישראל [רמ”י], מרחב עסקי מרכז, מפרסמת מכרז פומבי ראשון לרכישת זכויות חכירה לבניית 2,499 יח”ד במחנה צה”ל המתפנה בפתח תקווה

המכרז הוא חלק מתכנית תמל/ 1076 ‘רובע סירקין, פתח תקוה’ השוכנת בחלקה המזרחי של העיר, בסמיכות לשכונות עמישב המסורתית והדר גנים הדתית-חרדית, בשטח המשמש היום את מחנה צה”ל ‘סירקין’ ואשר עתיד להתפנות כחלק ממהלך כולל של ירידת מחנות צה”ל ממרכז הארץ לנגב ופיתוח שכונות מגורים בשטחם.

250/200 סייד בר + קובייה

התוכנית כוללת רובע מגורים חדש בשטח של 2,500 דונם ובו 8,000 יחידות דיור במגוון סוגי בינוי ובגבהים שונים הנעים בין 3-25 קומות, בצפיפות ממוצעת של 29 יח”ד לדונם. מתוך כלל יחידות הדיור, 2,200 יוקצו עבור דירות קטנות וכן 600 יחידות יוקצו עבור דיור מיוחד. בנוסף התוכנית כוללת 300,000 מ”ר שטחי מסחר ותעסוקה אשר פרוסים לאורך חזיתות מסחריות וכן בשני אזורי תעסוקה בצפון ובדרום התוכנית.

נושא התחבורה ועומסי התנועה הגדולים הקיימים במרחב התוכנית כבר כיום, ליווה את התוכנית משלביה הראשונים. על מנת לתת פתרון מיטבי – נערכה על ידי רשות מקרקעי ישראל וצוות הותמ”ל בדיקה תחבורתית מקיפה אשר בחנה את כלל הפיתוח הצפוי במרחב עד שנת 2040 והמענים התחבורתיים הדרושים הנגזרים מכך. לאחר מהלך מקיף למיפוי הצרכים התחבורתיים, פורטו הפרויקטים התחבורתיים הדרושים במרחב, תוך תיאומם מול הגורמים האמונים לקידומם והבטחת מענה תקציבי ליישומם. 

ברובע המגורים ניתן דגש על יצירת מרחב עירוני שוקק המספק לתושביו איכות חיים גבוהה. מרחב זה מתבסס על רשת רחובות צפופה כאשר ברחובות הראשיים יהא עירוב שימושים של מגורים, מסחר, תעסוקה, כיכרות עירוניות ושטחי ציבור. צפיפות הרחובות נועדה לאפשר שירות מיטבי של תחבורה ציבורית ענפה תוך עידוד הליכה ברגל ושימוש באופניים. ריבוי סוגי הדירות ברובע יאפשר כניסה של אוכלוסייה מגוונת, ושיפורי דיור בראיה ברת קיימא.

כמו כן, במסגרת התוכנית נקבעו הוראות של קיימות,  בהם – שימור של מרבית העצים הקיימים בתחומה, שימוש בגגות הבתים לצורך ניצול אנרגיית השמש, עמידת הבינוי בתקן הישראלי לבנייה ירוקה, פינוי אשפה באופן פניאומטי והקמת מרכזי אנרגיה אשר מאפשרים הפקת אנרגיה מגז טבעי. בנוסף, היות והתכנית קרובה לנחלים שילה ומזור, הושם דגש על ניהול מי הגשמים והשהייתם כך שלא ייווצרו הצפות שיהוו מפגע במורד הנחלים. 

המגרש שישווק במסגרת המכרז מיועד ליזמים, חברות וקבלנים. במכרז מזמינה רשות מקרקעי ישראל את ציבור היזמים להגיש הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה לתקופה של 98 שנים, עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים, למטרת תעסוקה ומסחר בגין שני המתחמים.

המכרז מיועד ליחידים/יזמים/ קבלנים/ חברות אשר רוכשים זכויות בקרקע למגורים, תעסוקה ומסחר. לא תתקבלנה הצעות מתחת למחיר המינימום.

חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ”י בשבועות הקרובים. ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא תמורה. המועד האחרון להגשת הצעות הוא 07/03/2022 בשעה 12:00 בצהריים.

יש להתעדכן באתר רמ”י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20210309

870/135 ליינר ארטקל

‘המושבה’ מתרחבת

רשות מקרקעי ישראל [רמ”י] מרחב עסקי צפון מפרסמת הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי מקוון לרכישת זכויות חכירה לבנייה של כ-324 יח”ד ב-3 מתחמים בשכונת המושבה בטבריה. מדובר במכרז לבניית יחידות דיור בבנייה רוויה, 162 יח”ד מתוכן לדיור במחיר מופחת ו-162 יח”ד לשיווק בשוק החופשי.

מתחםמגרשגושחלקהשטח במ”ר בערךמספר יח”ד מתב”ע במחיר מופחתמספר יח”ד מתב”ע בשוק חופשיהוצאות פיתוח כללי למשרד כולל הוצאות פיתוח נוספות בגין שדרוג תשתיות בשכונות ותיקות ובגין הקמת מבני ציבור בש”ח 
71308603-606, 903150544716,821818111,625,837
150556, 9
71309601-602 60715055610,91345456,644,452
71310901-90215054

15055

47

6,9

4,39336364,641,377

המכרז הוא חלק מתכניות 207-0351742, שמטרתה הקמת שכונת מגורים חדשה כשכונת הדגל לרכס טבריה הכוללת מגורים של כ-2,000 יח”ד, מסחר, שטחים לצרכי ציבור תוך דגש על נגישות גבוהה וקשר עם השכונות הגובלות תוך יצירת ציר טיילת משעותי לאורך הרכס.

השכונה משלימה את טבריה וכוללת כ-2000 יח”ד, שוכנת בין אזור תיירות ומגורים עתידי לאורך הרכס לבין שכונות רמת אגוז, יער שוויץ, מרכז ספורט עירוני ובצמוד למרכז תחבורה עירוני, מדרום לה כביש טבריה-פוריה (768) והיא צופה על בקעת יבנאל.

השכונה מתפרסת על שטח של כ-773.2 דונם, כוללת של כ-1,984 יחידות דיור למגורים, 484 מתוכן בבתים חד ודו-משפחתיים, כ-144 יח”ד צמודי קרקע, כ-198 יח”ד בבניינים של 4-5 קומות, כ-574 יח”ד בבניינים של 8-10 קומות וכ-584 יח”ד בבניינים של 13-18 קומות. עוד כוללת התוכנית מגורים, מסחר ומשרדים בהיקף של כ-28,000 מ”ר, מוסדות ומבני ציבור בהיקף של כ-67,000 מ”ר, דרכים בהיקף של כ-306,000 מ”ר ושטחים ציבוריים פתוחים בהיקף של כ-117,000 מ”ר.

שכונת המושבה בטבריה | הדמיה: טוטם הדמיות

מכרז זה יהווה פתרון דיור נוסף וחשוב וימשוך לשכונה משפחות צעירות, תושבים בני המקום והסביבה המבקשים לגור בשכונה איכותית הכוללת ערך נופי גבוה, נגישות גבוהה, שביל ושטחים ירוקים, מגון אפשרויות מגורים בבנייה רוויה וצמודת קרקע לצד מסחר, מוסדות חינוך וציבור, תשתיות תחבורה ותנועה ואיכות חיים.

נזכיר כי קרבתה של השכונה לשכונות החרדיות המתחדשות, מובילות רבים להעריך כי לצד העובדה שהיזמים עשויים לשווק את הדירות באופן ישיר לחרדים, הרי שביקושים מצד הציבור החרדי עתידים להיות מנותבים לבניינים שהינם בני עד 10 קומות.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא 13/12/2021 בשעה 12:00 בצהריים.

על המציעים להתעדכן באתר רמ”י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20210304

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה