מכרז מקוון לעוד 2,400 יח"ד במבואות הדרומיים של חיפה

מחיר מופחת בחיפה: רשות מקרקעי ישראל מפרסמת מכרז מקוון ליזמים לבניית 2,400 יח"ד בבנייה רוויה במבואות הדרומיים בעיר – חלקן לדיור במחיר מופחת וחלקן לשיווק בשוק החופשי | ברשות מקרקעי ישראל מאמינים כי מכרז זה ימשיך את פיתוח השכונות החדשות של חיפה

המבואות הדרומיים של חיפה | מקור: רמ"י

רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מפרסמת הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבנייה של כ-2,400 יח"ד בשכונת המבואות הדרומיים. מדובר במכרז לבניית יחידות דיור בבנייה רוויה, חלקן לדיור במחיר מופחת וחלקן לשיווק בשוק החופשי.

המכרז הוא חלק מתכנית המבואות הדרומיים חיפה (חלק ב), המתפרסת על שטח של כ-748 דונם ועיקרה הקמת שכונת מגורים בת 5,072 יח"ד על שטח של כ-257 דונם למגורים בצפיפות של כ-17.4 יח"ד לדונם בהמשך לשכונת המבואות הדרומיים א'. השכונה ממוקמת דרומית לאתר קרית הספורט והגובל איתו, מערבית לכביש 11 ומזרחית מכביש 4 וצפונית לגבול עם טירת הכרמל. עוד בתוכנית, שטח של כ-33.5 מיועד למגורים, בשילוב מסחר ומשרדים; כ-148 דונם מיועדים לשטח ציבורי פתוח; מבני הציבור בהיקף של כ-122 דונם, תעשייה עתירת ידע בהיקף של כ-31 דונם; כ-4 דונם למסחר ועוד לדרכים.

ברשות מקרקעי ישראל מאמינים כי מכרז זה ימשיך את פיתוח השכונות החדשות של חיפה ויפתח פתרונות מגורים נוספים אשר ימשכו אל האזור אוכלוסייה צעירה ומשפחות צעירות של בני המקום והסביבה המחפשים להקים את ביתם בשכונה עם נגישות לשרותים ציבוריים ומוסדות חינוך וספורט, דרכים ותשתיות מסודרות ובאיכות חיים לצד שטחים פתוחים. הדירות במסגרת מחיר מופחת יאפשרו למשפחות נוספות 'להרשות לעצמן' לרכוש דירה בשכונה בזכות הפחתה בעלות הדיור.

התחרות במכרז תהיה על המחיר הסופי הנמוך ביותר למ"ר דירתי עבור דירות במחיר מופחת. מציע שיבחר להגיש הצעה שתכלול מחיר למ"ר דירתי (ללא מע"מ) בסכום השווה למחיר המינימום הקבוע בטבלה לעיל, יידרש להוסיף בהצעתו רכיב של תוספת מוצעת לתשלום התמורה המופחתת עבור הקרקע.

התמורה המופחתת עבור הקרקע הינה בהתאם לפרק משנה 4.7 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל על פיה ניתנת הנחה עבור יח"ד המיועדות להימכר לזכאים, והכול בכפוף לתנאי המכרז.

חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י בשבועות הקרובים ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא תמורה. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין". המכרז מיועד ליזמים/ קבלנים/ חברות בלבד אשר רוכשים זכויות בקרקע לבניית יחידות דיור.

באשר לזכאים (רוכשי דירות): מידע בדבר ההגרלות מתפרסם באתר משרד הבינוי והשיכון.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא 22/11/2021 בשעה 12:00 בצהריים.

כתיבת תגובה