מלרן רוכשת 40% מחברת אשראי חוץ בנקאית בארה”ב

חברת האשראי החוץ בנקאי מלרן פרויקטים רוכשת 40% מחברת אשראי חוץ בנקאי בארה”ב תמורת כ-18.7 מיליון דולר • החברה פועלת בארה”ב בתחום האשראי הצרכני • במקביל, דיווחה מלרן על הנפקה פרטית של איגרות חוב בהיקף של כ-50 מיליון שקל למור בית השקעות •ההנפקה הפרטית תתמוך בהמשך הרחבת הפעילות של מלרן בישראל

מואנד ריאן | צילום: יונתן בלום

חברת האשראי החוץ בנקאי מ.ל.ר.ן  פרויקטים ומסחר (מלרן), שבשליטת מואנד ריאן, מרחיבה את פעילותה גם מחוץ לגבולות מדינת ישראל. היום דיווחה החברה, כי חתמה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת 40% מחברת אשראי צרכני הפועלת בשוק בארה”ב. מלרן תזרים אל החברה האמריקאית סכום של כ-18.7 מיליון דולר, ובכך תביא להגדלת הונה של החברה הנרכשת, מהלך שייתמוך בפיתוח פעילותה העסקית. במסגרת ההסכמות בין הצדדים, קיבלה מלרן גם אופציות להגדלת אחזקותיה בחברה האמריקאית עד ל-100% במהלך 4 השנים הבאות, וזאת על פי מנגנון התאמת שווי שנקבע בין הצדדים. יצוין, כי השלמת העסקה כפופה עדיין לבדיקת נאותות ואישורים, כמקובל.

החברה הנרכשת פועלת בתחום האשראי הצרכני, ללקוחות פרטיים בתחום הקמעונאות, והיא בעלת ידע וניסיון בתחום האשראי החוץ בנקאי בארה”ב ורכישתה עשויה ליצור למלרן יתרונות אסטרטגיים. 

250/200 סייד בר + קובייה

במקביל, דיווחה היום מלרן על הנפקה פרטית של איגרות חוב בהיקף של כ-50 מיליון שקל. ההנפקה הפרטית בוצעה למור בית השקעות, בעלת עניין בחברת מלרן, עם אחזקה של כ-8.8% מהון החברה. תמורת ההנפקה צפויה לתמוך בהמשך התרחבות הפעילות העסקית של מלרן בישראל.

מואנד ריאן, מנכ”ל מלרן פרויקטים: “מלרן בוחנת מזה זמן אפשרויות שונות להרחבת פעילותה מעבר לים. לאחרונה איתרנו הזדמנות לרכישה של חברה הפועלת בשוק בארה”ב שאני צופה שתיצור למלרן יתרונות אסטרטגיים. אנו מצויים בשלבים מוקדמים של הבדיקות הנדרשות לצורך השלמת העסקה, שמטרתה לפתח זרוע פעילות בתחום האשראי הצרכני בחו”ל, שתתפתח לצד הפעילות הצומחת שלנו בשוק הישראלי.

Inner article

“לצד זאת, גייסנו כ-50 מיליון שקל בהנפקה פרטית של חוב למור בית השקעות, בעלת עניין בחברה. תמורת ההנפקה תתמוך את ההתרחבות של מלרן בפעילות בישראל ואנו מודים למור ומנהליו על הבעת האמון בחברה ועל תמיכתם בתהליכי הפיתוח העסקי של מלרן”.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה