ממוצע עסקת אקזיט בתחום האינטרנט: 214 מיליון דולר

בשנת 2021, בוצעו בישראל 264 עסקאות אקזיט, עלייה של 58% לעומת 2020 | מספר עסקאות האקזיט בהיקף של 50-5 מיליון דולר היה 39% ממספרן הכולל של עסקאות האקזיט שבוצעו בשנת 2021 | 27% מהחברות שביצעו עסקת אקזיט בשנת 2021, עשו זאת עד תום חמש שנים להקמתן | בתחום הפעילות "אינטרנט", הסכום הממוצע לעסקת אקזיט בשנת 2021 עמד על 214 מיליון דולר, פי 2.3 מהסכום הממוצע של כלל עסקאות האקזיט שבוצעו באותה שנה

קטפו את המיליונים | צילום: Tumisu, מקור: Pixabay

בשנת 2021, בוצעו בישראל 264 עסקאות אקזיט, עלייה של 58% לעומת שנת 2020 (167 עסקאות אקזיט).

מספר ההנפקות הראשונות לציבור שנרשמו בשנת 2021 היה גבוה פי 3.3 ממספרן בשנת 2020. כמו כן, סכום ההנפקות הראשונות לציבור היה 42% מהסכום הכולל של עסקאות האקזיט בשנת 2021, לעומת 18% בשנת 2020.

מספר עסקאות האקזיט בהיקף של 50-5 מיליון דולר היה 39% ממספרן הכולל של עסקאות האקזיט שבוצעו בשנת 2021.

27% מהחברות שביצעו עסקת אקזיט בשנת 2021, עשו זאת עד תום חמש שנים להקמתן.

בשנים 2021-2010, 496 חברות נסגרו לאחר שביצעו עסקת אקזיט. 32% מהן נסגרו בשנה שבה ביצעו את העסקה.

השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר בחברות שביצעו עסקת אקזיט בשנת 2021 עמד על 26.8 אלף ש"ח.

בשנת 2021, 88% מעסקאות האקזיט בוצעו בחברות השייכות למחוזות תל אביב והמרכז.

מהפילוח הגאוגרפי של הרוכשים וההנפקות בשנת 2021, עולה כי 46% מעסקאות האקזיט נרכשו על ידי גורמים ישראלים ו/או הונפקו בבורסה בישראל, עלייה של 65% בהשוואה לשנת 2020. 71% מסכום עסקאות האקזיט בשנת 2021, מקורו בגורמים מארצות הברית.

בתחום הפעילות "אינטרנט", הסכום הממוצע לעסקת אקזיט בשנת 2021 עמד על 214 מיליון דולר, פי 2.3 מהסכום הממוצע של כלל עסקאות האקזיט שבוצעו באותה שנה (91 מיליון דולר).

תחומי פעילות מבוססי תוכנה היו 66% מסך עסקאות האקזיט בשנת 2021, ואילו תחומי פעילות שאינם מבוססי תוכנה היו 34%.

את הנתונים הללו מפרסמת היום הלמ"ס בדו"ח נתוני אקזיטים בישראל 2021-2010 הסוקר חתך רוחבי של עסקאות אקזיט שביצעו חברות ישראליות. הנתונים נלקחו מתוך מאגר נתונים שנבנה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, במימון ובשיתוף המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה. המאגר מספק תמונת מצב על חברות שביצעו אקזיט מבחינת תחום פעילות, מיקום, שרידות ונתונים כלכלים (סכום העסקאות, שכר, משרות שכיר ועוד).

חשוב לציין, כי עסקאות האקזיט מתייחסות לחברות הרשומות במע"מ ו/או בביטוח לאומי. כמו כן, עסקאות האקזיט כוללות מיזוגים ורכישות (M&A) והנפקות ראשונות לציבור (IPO).

הנתונים בהרחבה

בשנים 2021-2010 בוצעו 1,670 עסקאות אקזיט ל-1,587 חברות, וחל גידול שנתי ממוצע של 11%. בשנת 2021 בוצעו בישראל 264 עסקאות אקזיט, עלייה של 58% לעומת שנת 2020 (167 עסקאות אקזיט). מספר ההנפקות הראשונות לציבור שנרשמו בשנת 2021 היה גבוה פי 3.3 ממספרן בשנת 2020. כמו כן, סכום ההנפקות הראשונות לציבור היה 42% מהסכום הכולל של עסקאות האקזיט בשנת 2021, לעומת 18% בשנת 2020.

מספר עסקאות האקזיט בהיקף של 50-5 מיליון דולר היה 39% מספרן הכולל של עסקאות האקזיט שבוצעו בשנת 2021, לעומת 24% בשנת 2020.

ב-2021, 27% מהחברות ביצעו עסקת אקזיט עד תום חמש שנים להקמתן. 65% מעסקאות האקזיט בוצעו בחברות שפעלו לכל היותר 10 שנים.

מתוך 1,587 החברות שביצעו עסקת אקזיט בשנים 2021-2010, 496 חברות נסגרו לאחר ביצוע העסקה (31%). 32% מהחברות הללו נסגרו בשנה שבה ביצעו את עסקת האקזיט.

השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר בחברות שביצעו עסקת אקזיט בשנת 2021 עמד על 26.8 אלף ש"ח. בכלל החברות המעסיקות יותר מ-50 משרות שכיר, היו 12.6 אלף משרות שכיר והשכר החודשי הממוצע למשרת שכיר עמד על 27.0 אלף ש"ח.

בשנים 2021-2010. במחוז תל אביב חלה עלייה שנתית ממוצעת של 18% במספר החברות שביצעו עסקאות אקזיט. בשנת 2021, 88% מעסקאות האקזיט בוצעו בחברות השייכות למחוזות תל אביב והמרכז. בשנת 2021, מספר עסקאות האקזיט במחוזות הצפון וחיפה היה גבוה פי 3 ממספרם במחוזות ירושלים והדרום.

בשנת 2021, 46% ממספר עסקאות האקזיט נרכשו על ידי גורמים ישראלים ו/או הונפקו בבורסה בישראל. 71% מסכום עסקאות האקזיט, מקורו בגורמים מארצות הברית.

בשנת 2021 חלה עלייה של 65% במספר עסקאות האקזיט שנרכשו על ידי גורמים ישראלים ו/או הונפקו בבורסה בישראל בהשוואה לשנת 2020. כמו כן, סכום עסקאות האקזיט גדל פי 2.7.

תחום פעילות

החברות שביצעו עסקאות אקזיט סווגו לשישה-עשר תחומי פעילות. בשנת 2021, בתחום הפעילות "יישומים לתעשיות ולעסקים" בוצעו 75 עסקאות אקזיט (28% מכלל עסקאות האקזיט), בסכום כולל של 5.3 מיליארד דולר (22% מהסכום של כלל עסקאות האקזיט). בתחום הפעילות "אינטרנט" הסכום הממוצע לעסקת אקזיט עמד על 214 מיליון דולר, פי 2.3 מהסכום הממוצע של כלל עסקאות האקזיט שבוצעו בשנת 2021 (91 מיליון דולר).

תחומי פעילות מבוססי תוכנה היו 66% מסך עסקאות האקזיט בשנת 2021, ואילו תחומי פעילות שאינם מבוססי תוכנה היו 34%.

43% מעסקאות האקזיט בוצעו בחברות בעלות תחומי פעילות מבוססי תוכנה שפעלו 10-6 שנות פעילות, לעומת 29% בחברות בעלות תחומי פעילות שאינם מבוססי תוכנה.

להגדרות והסברים

כתיבת תגובה