מנהלי ישיבות: זה הזמן להיפטר מהאסבסט בלי קנס

בעקבות צו שהוציא המשרד להגנת הסביבה: הפעולות להסרת מפגע אסבסט פריך חמור במבנה הישן של מדרשיית נועם שבפרדס חנה בעיצומן • עלות הפינוי עבור בעלי הנכס מוערכת בכ-2 מיליון שקל

עבודות פינוי מפגע אסבסט במדרשיית נועם | צילום: ג'וואד חוראני, המשרד להגנת הסביבה

אם יש לכם מוסד שעומד ריק מתלמידים בימים אלה, זה הזמן לחשוב על פינוי אסבסט מזהם ממנו – לפני שהעלויות יתקיירו משמעותית בשל קנסות וכדו’.

כך למשל, בהמשך לצו פינוי שהוציא המשרד להגנת הסביבה לטיפול מיידי במפגע אסבסט פריך במבנה הישן של מדרשיית נועם בנובמבר 2019, אישר המשרד את התחלת עבודות הפינוי להסרת המפגע, כפי שהגיש בעל הנכס. נציין כי עבודות הפינוי התחילו באחרונה לפי דרישת המשרד ועלותן עבור בעלי הנכס מוערכת בכ-2 מיליון שקל.

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

מלבד הפיקוח שמלווה את העבודות, מתבצע סביב המדרשייה דיגום אוויר פעמיים בשבוע, בכל שבוע, עד גמר העבודות.

לקראת התחלת עבודות פינוי האסבסט, התבצע על-פי דרישת המשרד ובהתאם לכללי ההיתר איטום המבנה, גידור ושילוט המתחם. באחרונה החלו הפעולות הראשונות לקראת הסרת המפגע, ובמסגרתם בוצע ניטור אוויר לפני פירוק האסבסט שבו נמצא כי אין כל חריגה מהערך המותר, כפי שנקבע על-פי הוועדה הטכנית לאבק מזיק של המשרד להגנת הסביבה.

בנובמבר 2019 הוציא המשרד להגנת הסביבה צו לטיפול מיידי במפגע חמור של אסבסט פריך במבנה הישן של מדרשיית נעם בפרדס חנה, במסגרתו בעלי המדרשה חויבו לפעול לאלתר להסרת המפגע, וזאת לאחר שעל אף שניתנו הנחיות לבעלי המדרשייה כבר ביולי 2019 הן לא קוימו: חלונות המבנה היו פתוחים לרווחה, החלל המזוהם באסבסט לא נאטם, לא היה שילוט במקום המזהיר את המתקרבים למבנה ואף הגיע לידי המשרד מידע כי אנשים נכנסו למבנה בניגוד להנחיות.

לאחר ביצוע אכיפה שכללה את הוצאת צו הפינוי ושימוע, פעלו בעלי המדרשייה לקבלת היתר לעבודה באסבסט מאת המשרד להגנת הסביבה. לפי תנאי החוק וההיתר, עבודת האסבסט מתבצעת על ידי מפקח אסבסט פריך וקבלן אסבסט פריך.

אסבסט הוכח חומר מסרטן ולא קיים לו סף חשיפה בטוח. לכן, על-פי החוק, מבני ציבור אשר יש בהם אסבסט פריך המשמש חומר בידוד אקוסטי מחויבים להסירו עד חודש אוגוסט 2021. עוד נקבע כי בכל מקום שהאסבסט גלוי, אין לעשות כל שימוש במבנה ואין לאפשר כניסת אנשים, למעט לעוסקים מורשים באסבסט עד להסרתו.

870/135 ליינר ארטקל

המשרד להגנת הסביבה ימשיך ויעקוב באופן הדוק אחר העבודות עד אשר יושלם פינוי המפגע, תוך שיתוף פעולה עם משרד החינוך, למען ההגנה על תלמידי בית הספר הסמוך למקום.

השרה להגנת הסביבה, ח”כית גילה גמליאל: “זהו מקרה נוסף של פעולת פיקוח יעילה שביצע המשרד להגנת הסביבה, המביאה לסיום ולהסרה מלאה של הסיכון מאסבסט פריך מסרטן שנמצא בקרבה מיידית של הציבור. נמשיך לפעול במלוא הכוח לנקות את ישראל מאסבסט – לאזרחי המדינה מגיע לחיות בסביבה נקייה מאסבסט”.

מומלץ עבורך

תגובה אחת ל: "מנהלי ישיבות: זה הזמן להיפטר מהאסבסט בלי קנס"

  1. תודה

כתיבת תגובה