מס הכנסה לא אישר מענקי קורונה? רואי החשבון יערערו

ראשת בית הדין לעררים מענקי קורונה, עו”ד תמר שטיינר, בקריאה לרואי חשבון המייצגים בעלי עסקים שהכנסתם נפגעה במהלך משבר הקורונה: “הגישו עררים על החלטות סירוב של רשות המסים לבקשותיכם למענקים”

אילוסטרציה | צילום: elbud, שטארסטוק

ראשת בית הדין לעררים מענקי קורונה במשרד המשפטים, עו”ד תמר שטיינר, השתתפה היום (ד’) בכנס השנתי של לשכת רואי החשבון באילת במושב ‘מענקי הקורונה – סקירת מענקי הקורונה לסוגיהם השונים, השגות ועררים’, וקראה לציבור רואי החשבון המייצג בעלי עסקים שנפגעו בתקופת משבר הקורונה לפעול למיצוי זכויות לקוחותיהם ולהגיש עררים על החלטות רשות המסים בבקשות למענקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות.

ההוראות שנקבעו בהחלטות הממשלה וחוק תכנית הסיוע הכלכלי כוללות סוגיות רבות הנתונות לפרשנות. הגשת עררים חשובה לשם מתן ביקורת שיפוטית על אופן יישום הוראות החוק והחלטות הממשלה על ידי רשות המסים. בעררים שהוגשו עד כה לוועדת הערר נדונו סוגיות משפטיות רבות והחלטות הוועדות בתיקים אלו יש בהם להנחות את ציבור העוסקים במקרים דומים. החלטות הוועדות כוללות אמרות אגב ופרשנות להוראות החוק, המהווים קווים מנחים לרשות המסים לשם הפעלת שיקול דעת.

החלטות אלו נגישות לציבור והציבור יכול לכלכל את צעדיו ולבסס את טיעוניו בשלב ההשגה ובפני וועדת הערר על סמך אותן החלטות. החלטות אלו הנן בעלות השלכות עתידיות אשר יש בהם לסייע לציבור העוררים גם בעררים אחרים בנושאים דומים. יש לברך על שיתוף הפעולה מול לשכת רואי החשבון וציבור המייצגים, השותפים להעלאת המודעות בקרב העוסקים על מיצוי זכויותיהם.

רו”ח איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי חשבון: “אנו מברכים על הגישה של עו”ד תמר שטיינר ראשת בית הדין לעררים, למצות עבור בעלי העסקים את המגיע להם בשל המשבר באמצעות ועדות הערר, שעושות עבודה חשובה במתן פרשנות עקרונית שמאפשרת לרבים מאד מיצוי זכויות תוך שקיפות בהחלטות שמאפשרת שוויוניות, תוך קשב רב והנגשת התהליך.

870/135 ליינר ארטקל

“חברותם של רואי חשבון בוועדות הערר מאפשרת התעמקות בנתונים הכלכליים שמופיעים בערערים. שיתוף הפעולה ההדוק עם הלשכה מהווה כר פורה לעידוד מיצוי הזכויות, וגם אנו מעודדים רואי חשבון לפעול עבור לקוחותיהם באמצעות ועדות הערר”.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה