מעל 70% מהעסקים בישראל מחזיקים בנוכחות ברשת

ל-46% מהעסקים שנסקרו יש גם אתר אינטרנט וגם חשבון במדיה חברתית, ל-16% יש רק אתר ו-9% משתמשים רק במדיה חברתית | הלמ"ס מפרסמת היום דו"ח נוכחות של עסקים ברשת האינטרנט בשנת 2020, המציג נתונים מתוך סקר ICT | אלו ענפים סובלים מתת ייצוג ברשת, ואלה בעלי נוכחות גבוהה ביותר? מרתק

עסקים ברשת | צילום: scyther5, שאטרסטוק

ל-71% מהעסקים בישראל יש נוכחות ברשת (אתר אינטרנט או חשבון עסקי במדיה חברתית), כך עולה מנתוני סקר ICT שמפרסמת הלמ"ס היום.

שיעור הבעלות על אתר אינטרנט בישראל (כ-62%) נמוך מהממוצע במדינות ה-OECD (כ-77%), ואילו שיעור השימוש ברשתות חברתיות בישראל דומה לממוצע במדינות אלו (כ-56% וכ-58%, בהתאמה).

250/200 סייד בר + קובייה

במרבית ענפי הכלכלה, אחוז העסקים שבבעלותם אתר אינטרנט גבוה מאחוז העסקים שיש להם חשבון במדיה חברתית, למעט ענף המסחר וענפי האירוח והאוכל שבהם השימוש במדיה חברתית נפוץ יותר. תופעה זו נצפתה גם במדינות ה-OECD.

בבחינת האומדנים של נוכחות ברשת לפי ענף, עולה כי ענף שירותי מידע ותקשורת מוביל בפער ניכר עם 95% מכלל העסקים בענף. לעומת זאת, בענף שירותי תחבורה, דואר ובלדרות ובענף בינוי נמצאים שיעורי הנוכחות הנמוכים ביותר – פחות ממחצית (45% בכל ענף).

אחוז העסקים עם נוכחות ברשת עולה עם גודל העסק. בעסקים גדולים, עם יותר מ-250 מועסקים, שיעור הנוכחות גבוה מ-90% בכל הענפים, מלבד בענפים בינוי ושירותי ניהול ותמיכה ופעילות בנדל"ן.

חלק גדול מאוכלוסיית העסקים ללא נוכחות ברשת, מורכב מעסקים בענפי הבינוי והמסחר. בענף הבינוי קרוב למחצית מהעסקים שאין להם נוכחות ברשת, גם אינם משתמשים במחשבים ובאינטרנט.

דירוג רמת האתר

נמצאה שונות גבוהה בין אתרי אינטרנט של עסקים. לצד אתרים פשוטים המכילים מידע בסיסי ופרטי קשר על העסק, יש אתרי אינטרנט המאפשרים ללקוחות לבצע פעולות רבות ואף משמשים לעסק מקור מידע ובסיס נתונים לצורך התייעלות. בהודעה זו הוגדרה הרמה של אתר האינטרנט של החברות השונות על פי 4 פרמטרים שונים: 1. צפייה בתיאור מוצרים ו/או קישור למדיה חברתית; 2. צפייה במחירי מוצרים ו/או מעקב אחר הזמנות; 3. הצגת תוכן אישי ללקוח; 4. ניתוח נתוני הגלישה באתר על ידי העסק. העסקים דורגו לפי מספר הפרמטרים המתקיימים באתר האינטרנט שלהם.

השימוש הבסיסי והנפוץ ביותר באתרי אינטרנט עסקיים הוא צפייה בתיאור מוצרי החברה ו/או קישור למדיה חברתית. פרמטר זה קיים באתר האינטרנט של כ-60% מכלל העסקים באוכלוסיית הסקר.

לכ-18% מכלל העסקים באוכלוסיית הסקר יש אתר אינטרנט מתקדם, הכולל לפחות 3 מתוך 4 הפרמטרים שהוזכרו.

האחוז הגבוה ביותר של עסקים בעלי אתר אינטרנט מתקדם נמצא בענף שירותי אירוח ואוכל ובענף מידע ותקשורת – כ-31% מהעסקים בכל אחד מהם.

נוכחות ברשת

בפרסום הלמ"ס הוגדרו עסקים כבעלי נוכחות ברשת אם הם דיווחו בסקר ICT על בעלות על אתר אינטרנט או על חשבון עסקי לפחות באחד מסוגי המדיה החברתית הכלולים בסקר. הגדרה זו מכסה רק נוכחות מקוונת שבבעלות החברה (ואינה כוללת סוגים אחרים של נוכחות ברשת).

כאמור, ל-71% מהעסקים בישראל (מתוך כ-30 אלף עסקים) יש נוכחות ברשת. אך קיימת שונות גדולה בין ענפי הכלכלה לגבי הנוכחות של עסקים ברשת. האחוז הגבוה ביותר של עסקים עם נוכחות ברשת נמצא בענף שירותי מידע ותקשורת – 95%. לעומת זאת, בענף שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות ובענף הבינוי נמצאו שיעורי נוכחות נמוכים יחסית – לפחות מחצי מהעסקים בענפים אלו יש נוכחות ברשת.

שיעור הנוכחות ברשת עולה עם גודל העסק (מלבד ענף הבינוי שבו השיעור בקרב עסקים עם 250 מועסקים ויותר, נמוך יותר). בקרב עסקים עם יותר מ-250 מועסקים שיעור הנוכחות גבוה מ-90% בכל הענפים מלבד ענף בינוי וענף פעילות בנדל"ן ושירותי ניהול ותמיכה. בענף שירותי מידע ותקשורת השיעור גבוה מ-90% בכל קבוצות הגודל.

למרבית העסקים בעלי הנוכחות ברשת (46% באוכלוסיית הסקר) יש גם אתר אינטרנט וגם חשבון עסקי ברשת חברתית, ל-16% יש רק אתר אינטרנט אך אין חשבון ברשת חברתית ול-9% מהעסקים יש חשבון ברשת חברתית אך אין להם אתר.

למעשה, אחוז העסקים שיש להם אתר אינטרנט גבוה מאחוז העסקים שיש להם חשבון ברשת חברתית. ל-62% מהעסקים בישראל יש אתר אינטרנט (לכ-46% יש גם אתר וגם חשבון מדיה חברתית ולכ-16% יש רק אתר אינטרנט). אחוז זה נמוך מהממוצע במדינות ה-OECD העומד על 77%. לעומת זאת, אחוז העסקים שלהם חשבון מדיה חברתית בישראל דומה לממוצע ה-OECD (כ-56% וכ-58% מהעסקים, בהתאמה.

בחלוקה לפי ענפי כלכלה עולה כי ענף המסחר וענף שירותי אירוח ואוכל הם יוצאי דופן בכך שאצלם אחוז העסקים עם מדיה חברתית גבוה מאחוז העסקים שיש להם אתר אינטרנט. מהשוואה בין-לאומית עולה שזה המצב במדינות רבות. כמו כן, בענפים אלו בישראל נמצאו גם אחוזים גבוהים של עסקים עם מדיה חברתית לעומת יתר הענפים, וגם האחוזים הגבוהים ביותר של עסקים עם חשבון במדיה חברתית בלבד ללא אתר אינטרנט.

בכל הענפים, מרבית העסקים עם חשבון מדיה חברתית בלבד הם קטנים – עם 50 מועסקים לכל היותר. בענף שירותי אירוח ואוכל ובענף המסחר נמצאו רמות יחסית נמוכות של שימוש באתר אינטרנט. ייתכן שחלק מהעסקים בענפים אלו משתמשים במדיה חברתית כתחליף לאתר אינטרנט.

Inner article

ללא נוכחות ברשת

ל-29% מהעסקים באוכלוסיית הסקר (כ-8,600 עסקים) אין נוכחות ברשת. כ-47% מעסקים אלו מסווגים בענפי הבינוי והמסחר.

אחת הסיבות להימנעות של עסקים מנוכחות ברשת היא היעדר של תשתיות של מחשוב ואינטרנט בעסק. כשליש (35%) מהעסקים ללא נוכחות ברשת אינם משתמשים במחשבים או באינטרנט כלל. בתרשים 6 ניתן להבחין שהענפים המובילים בשיעור העסקים ללא נוכחות ברשת הם: בינוי, תחבורה, אחסנה, בלדרות ודואר ושירותי אירוח ואוכל. בענפים אלו נמצאו גם האחוז הגבוה ביותר של עסקים ללא מחשבים או חיבור לאינטרנט – יותר מ-40%. אך גם לאחר בחינת אומדני נוכחות ברשת בניכוי עסקים שאין להם מחשבים ואינטרנט, בענפי הבינוי והתחבורה עדיין היו שיעורים גבוהים של עסקים ללא נוכחות ברשת, ואילו בענפי האירוח והאוכל השיעור היה גבוה יותר.

פחות מידע

כמעט כל האתרים בבעלות העסקים (96%) מאפשרים צפייה בסחורות ובשירותים שהעסק מציע, אולם רק כשליש (34%) מאפשרים צפייה במחירי המוצרים. צפייה במחירי מוצרים נפוצה מאוד בקרב עסקים בשירותי מזון ומשקאות (89% מהאוכלוסייה בענף, למעשה כמעט כל העסקים שאינם אולמות אירועים או קבלני מזון מציגים מחירים באתר). גם כמחצית מהעסקים בענפי המסחר שיש להם אתר אינטרנט, מאפשרים צפייה במחירים.

ב-7 מתוך 10 עסקים (69%) שיש להם אתר וגם חשבון במדיה חברתית, האתר כולל קישור למדיה החברתית של העסק. ב-8 מתוך 10 עסקים שיש להם אתר אינטרנט, ניתן ליצור קשר עם העסק דרך האתר.

1 מכל 5 עסקים עם אתר מאפשר לעקוב אחר הזמנות מהעסק דרך האתר. מעקב אחר הזמנות נפוץ יותר בקרב עסקים גדולים, עם יותר מ-250 מועסקים בענף שירותי הובלה, אחסנה דואר ובלדרות ובענף שירותי אירוח ואוכל ומסחר – שיעור של כ-3 מכל 5 עסקים.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה