מענקים לניצולי שואה בסכום של למעלה מ-5 מיליארד שקל

כך עולה מנתוני הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר המתפרסמים לקראת יום השנה הבינלאומי.

ניצולי שואה shutterstock

בשנת 2017 הוגדלו התקציבים וניתנו מענקים לניצולי שואה בסכום של למעלה מ-5 מיליארד שקלים – כך עולה מנתוני הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר המתפרסמים לקראת יום השנה הבינלאומי. במהלך השנה החולפת ניתנו תגמולים חודשיים לניצולי שואה בסכום של מעלה מ-3.3 מיליארד שקלים, הוענקו תגמולים לנכי רדיפות הנאצים בכ-2.3 מיליארד שקלים, הוגדל מתן הפטור המלא על תרופות כך שתקציבו עומד על כ-435 מיליון שקלים וניתנו שירותי סיעוד לניצולי שואה בסכום של כ-252 מיליון שקלים.

כיום מטופלים על-ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה כ-220,000 זכאים: כ-72,561 מקבלים תגמולים חודשיים וכשליש מתוכם (כ-18,782 זכאים) מקבלים תגמולים מוגדלים. בנוסף, כ-6,996 זכאים מקבלים תגמול בגין בני זוגם ו-140,421 זכאים למענקים שנתיים.

צעדים אלו מתווספים לשורת זכויות והטבות שמקבלים הניצולים ללא קשר למעמדם הסוציו-אקונומי כמו פטור מלא ברכישת תרופות מרשם הכלולות בסל הבריאות, סיוע משפטי חינם, וסיוע סוציאלי על ידי עובדות סוציאליות במרכז המידע וברשויות המקומיות והגעת עובדת סוציאלית לבית הניצול במידת הצורך.

כמו כן, במהלך 2017 יצאו לדרך שני פרויקטים ארציים במטרה להקל על שגרת יומם של ניצולי השואה הראשון  הוא פרויקט "המערך התומך"- פרויקט רחב היקף וחדש מסוגו שפועל ברחבי הארץ הכולל מערך מתנדבים המגיעים לבתי כל הניצולים העריריים ומסייעים להם בהפגת הבדידות. הפרויקט נעשה בשיתוף עם ארגון אשל-ג'וינט ישראל ועמותת מטב ומשתתפים בו מאות ניצולי שואה מכל רחבי הארץ. לפרויקט ניתן תקציב תלת שנתי המוערך ביותר מ-7 מיליון שקלים.

כמו כן הוקם פרויקט מערך טיפול נפשי- פרויקט שבמסגרתו ניתנים מגוון טיפולים ושורה של מענים לצרכים המשתנים של ניצולי השואה, תוך תפירת "חליפה אישית" לכל ניצול, בהתאם לצרכיו ומאפייניו. המערך כולל טיפולים מסוגים שונים ובהם טיפול באומנות, טיפול באמצעות בעלי חיים, מעקב פסיכיאטרי למי שזקוק לכך ועוד. תקציב הפרויקט נאמד בחצי מיליארד שקלים.

בנוסף, ממשיכה הרשות לזכויות ניצולי השואה בפרויקט מיצוי הזכויות באמצעות הרשויות המקומיות. במסגרת זו נבדק אם ניצולי השואה מקבלים את ההטבות בהתאם לזכאותם. מדו"ח מבקר המדינה עולה כי פרויקט זה יכול לשמש להוצאת ניצולים רבים ממצוקתם הכלכלית ולאפשר להם לקבל שירותי סיעוד ותנאי מחיה נאותים בשנותיהם האחרונות. עד כה הצטרפו לפרויקט 75 רשויות מקומיות.

שר האוצר, משה כחלון: "גם השנה ממשלת ישראל המשיכה לנסות ולתקן את העוולות שנגרמו לניצולי השואה במשך השנים. הרחבנו והגדלנו את מעגל הזכאים לקצבאות ולמענקים וכן את סל השירותים והתרופות. אנחנו מנסים להגיע לכל מי שנפגע בשואה ולסייע לו למצות את הזכויות המגיעות לו בדין. אני יודע שאין מספיק שנוכל לעשות בכדי לפצות ולהקל על הסבל, הכאב והעוול שנגרמו להם, אבל אנחנו נמשיך לסייע ככל יכולתנו ולהקצות משאבים בכדי לאפשר להם לחיות חיים של בכבוד".

כתיבת תגובה