מענקי העסקים: אלה השיפורים שהכניסו חברי הכנסת

בדיון בוועדת הכספים על חוק מענק הסיוע: המענק לא יהיה ניתן לעיקול ע"י צד שלישי • הישגים למ"מ יו"ר הוועדה, ח"כ אזולאי: בעלי המשפחתונים יזכו למענק חד פעמי לפי המתווה של הסגר הקודם, עסקים חדשים שהחלו לפעול מחודש מרץ 2020 ונפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה יהיו זכאים לפטור מארנונה כמו עסקים שנפתחו ב- 2019

בתי קפה סגורים בתל אביב, ימי הקורונה | צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

ועדת הכספים אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפיא- 2020.

החוק קובע כי עסקים ימשיכו להיות זכאים למענק הסיוע בעד השתתפות בהוצאות קבועות הדרושות להפעלת עסקיהם בתקופת הקורונה, בגין ירידה של 25% ומעלה במחזור עסקיהם גם בחודשים ינואר ופברואר 2021, ובנוסף קובע פיצוי חד פעמי לעסקים שסובלים מפגיעה ממושכת בגין המשבר.

250/200 סייד בר + קובייה

מענק ההוצאות הקבועות משולם בעד תקופות זכאות של חודשיים, והתנאי הבסיסי לזכאות הוא ירידה במחזורים של פעילות העסק. על רקע העובדה שענפים רבים לא שבו להיקף הפעילות שהיה להם טרם פרוץ המשבר והחלטת הממשלה על סגר שלישי, קובע החוק כי תנאי הזכאות לחודשים-ינואר פברואר 2021 למענק הוצאות קבועות, ימשיך להיות במסגרת מתווה מדורג ובו ירידה של 25% עד 60% במחזור העסק ובהתאם לגודלו. מדובר בהארכת ההקלה בתנאי קבלת המענק לעומת נוסח החוק המקורי, שקבע ירידה של 40% עד 80%.

בנוסף מסמיך החוק את שר האוצר, להאריך את תקופת ההקלה (פיצוי החל מירידה של 25% במחזור) עד לחודש יוני 2021, שהינה כרגע המועד לסיום תחולת החוק וחלוקת המענקים.

על מנת לממן הקלה זו ואת הפיצוי החד פעמי הנוסף שמעניק חוק זה, קובע החוק כי הפיצוי בגין מענק הוצאות קבועות לחודשים מאי ויוני 21, יהיה מחצית מגובה הסכום ששולם עד לחודש זה. מענק מלא לחודשים אלה יוענק רק אם יתוקצב במסגרת חוק יסוד משק המדינה או במסגרת חוק תקציב לשנת 2021.

שר האוצר הסביר לעניים כך, כי אין הכוונה היא לתקצב חצי מההוצאות הקבועות לחודשיים אלה, אלה לתקצב באופן מלא את חודש מאי לבד, והנוסח נובע בכך שהמענק הינו דו חודשי. כך הסביר השר כי נוכח קצב החיסונים הגבוה, הציפייה היא שעד לסוף חודש מאי, העסקים יחזרו לפעול כרגיל ולא יהיה צורך לחלק את המענק לחודש יוני, ולכן ההעדפה הייתה לתת כבר כעת סיוע נוסף לעסקים על חשבון חודש יוני, וכי במידת הצורך יעשו התאמות ויתוקצב גם חודש יוני באמצעות קופסאות קורונה או בדרך אחרת.

בנוסף קובע החוק  מענק חד-פעמי חדש אשר יינתן לעוסקים שספגו במהלך המשבר פגיעה ממושכת.

לעוסק שמחזור עסקאותיו עד 300 אלף ₪ נקבע כי הפיצוי יוענק בהתאם לגובה הפגיעה בירידת מחזורו (בדומה למתווה הפיצוי בגין הוצאות קבועות), על ירידה במחזור של 25%-40%  – יקבל העוסק 3,000 ₪, על ירידה של 40%-60% – יקבל 5,000 ₪ על ירידה של 60% ומעלה – יקבל 9,000 ₪.

לעוסק עם מחזור עסקאות של מעל 300 אלף ₪, נקבע כי הפיצוי יהיה מחצית מסכום כל המענקים בגין הוצאות קבועות שקיבל, בתנאי שסכום זה לא יפחת מ-9,000 ₪ ולא יעלה על 50,000 ₪. לעניין עסק עם מחזור של 300 מיליון ₪ ומעלה, נקבע לבקשת הוועדה כי הפיצוי יהיה 60% מהסכום של כל המענקים בגין הוצאות קבועות שקיבל, עד לתקרה של 50,000 ₪.

תנאי הזכאות הינם: עוסק שמחזור עסקאותיו עד 300 אלף ש"ח יהיה זכאי למענק בגין ירידת מחזור של לפחות 25% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019. התקופה הקובעת לעניין ההשוואה לירידת המחזור לעניין מענק זה, הינה ה-1 למרץ 2019 עד לסוף 2019.

עבור עוסק בעל מחזור של מעל 300 אלף ₪ ועבור עוסק בעל עסק חדש, התנאי יהיה אם היה זכאי ל-3 תקופות ויותר של מענקי "הוצאות קבועות".

הגשת תביעה לקבלת מענק הפגיעה הממושכת, תוגש בתוך 90 ימים מה-25 בינואר 2021.

סעיף שירד לבקשת רשות המיסים למרות שנכלל בחוק המקורי, קבע כי סכום המענק בכל אופן לא יהיה גבוה יותר מההפרש בין מחזור העסק בחודשים מרץ עד דצמבר 2019 לבין סכום מחזור העסק בתקופה המקבילה בשנת 2020 בתוספת סכומי מענקי ההשתתפות בהוצאות הקבועות שקיבל בגין תקופה זו. הסעיף ירד נוכח כך שרשות המיסים הצהירה על קושי תפעולי להפעילו, וציינה לגבי פתרונות שהועלו מצד הייעוץ המשפטי לוועדה, כי הם יביאו לעיכוב הוצאת המענק לפועל. לעניין כך נקבעה רביזיה לבקשת הייעוץ המשפטי לוועדה.

בנוסף התווסף לחוק לבקשת הוועדה, כי החל מחודש ינואר 2021 יבוטל התנאי לפיו עסק שנפסל לו תיק ברשות המיסים בשנים 2018 ו-2019 לא יהיה זכאי למענקי הסיוע, גם אם הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק, וכי כל מקרה שכזה ייבדק לגופו.

עוד נקבע במסגרת החוק, לדרישת הוועדה, כי לא יוטלו עיקולים על המענקים המעוגנים בו.

עוד קובע החוק לבקשת הוועדה, את הארכת התקופה לגבי מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בגין אובדן רווחים בשל התפשטות הקורונה (מענק סוציאלי לעסקים), כך שהמענק יחול גם לתקופת החודשים ינואר ופברואר 2021.

שר האוצר, ישראל כץ בירך על אישור החוק: "אני שמח על כך שגם בתקופה כזו שהממשלה מפוררת אנחנו מגיעים להסכמות למען העסקים השונים".

ח"כ ינון אזולאי שניהל את הדיון ציין: "כל הוויכוחים כאן הם בגלל שכל חברי הכנסת מבקשים לפעול כמה שיותר למען האזרח ולמען העסקים, ואני מברך על כך כמובן".

במסגרת סיכום בין ח"כ אלכס קושניר לשר האוצר, הודיע נציג השר בתום הדיון כי משרד האוצר יפעל לתקצב את משרד התרבות בסכום של 15 מיליון ₪ לטובת אולמות התרבות.

בתום הדיון ולאחר שאושר החוק פה אחד, נקבעה רביזיה על כלל החוק לבקשת ח"כ אחמד טיבי.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה