מענקי נובמבר-דצמבר: ההכנסה תירשם ב-2021

נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪ עבור החודשים נובמבר – דצמבר 2020 • שימו לב: את הקבלה ואת החישוב למס יש לצרף לדיווחי שנת 2021, בהתאמה לפי מועדי הדיווח של העוסק

משרדי מס הכנסה בפתח תקוה | צילום: דודי לדרמן

עסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ₪, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה ב- 25% ומעלה בהתאם להיקף המחזור, לעומת התקופה המקבילה ב- 2019, יכולים להגיש החל מאתמול (יום א') תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות, זאת במסגרת תוכנית 'רשת ביטחון כלכלית'. סכומי המענק לעומדים בתנאים, הם עד 500,000 ₪.

Inner article

רואת חשבון חרדית שעימה שוחח ביזנעס ציינה, כי לכאורה, על פי החוק וכל עוד לא התקבלה הוראה אחרת, הרי שתקבולים אלה ממס הכנסה, אף שהם מענק – מחויבים בהנפקת קבלה (ללא חשבונית מס וללא מע"מ) לתאריך שבו התקבל הכסף. ממילא, הדיווח יהיה ב-2021, כל עוסק לפי מועדי הדיווח שלו, בהתאמה.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה