מפרי חוק התקנים ייקנסו עד 50 אלף שקלים

עיצומים כספיים בגובה 5,000-50,000 יוטלו בגין הפרות הוראות חוק התקנים • מאחר ומדי שנה נפתחים עשרות תיקים פליליים על הפרות, אך רק בודדים מהם מסיימים מדי שנה את ההליך הפלילי ובכדי לחזק את ההרתעה בתחום – יוכלו מעתה מפקחי מינהל התקינה להטיל גם עיצומים מינהליים-כספיים על הפרות אלו

איגור דוסקולביץ | צילום: יח"צ משרד הכלכלה, מיכאל פריצקר

הסוף להפקרות בקרב מפרי התקן: מינהל התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה הודיע כי החל מסופ”ש האחרון, יוטלו, לראשונה, התראות מנהליות ועיצומים כספיים על עוסקים שיפרו את הוראות חוק התקנים ופקודת היבוא והיצוא, אשר יצטרפו להליכים הפליליים, הקיימים כיום, אולם משך הטיפול בהם ארוך ומורכב ופוגע בהרתעה הנדרשת בתחום זה.

עיצום כספי הוא כלי אכיפה מנהלי לצורך הגברת יעילות הפיקוח והאכיפה על עוסקים המפרים את ההוראות, לעניין עמידה בדרישות התקנים הרשמיים במטרה לשמור על שלומו, בריאותו ובטיחותו של הציבור. סכומי העיצומים קבועים בחוק ומתחילים מסכום של כ-5,000 ₪ להפרה ועד מעל 50,000 ₪.

250

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה, איגור דוסקולביץ, מוסר כי העיצומים הכספיים מהווים חלק ממדיניות אכיפה אפקטיבית אשר תוטל  במקרים של הפרות אקראיות או מגמתיות בהן מיוצרים, נמכרים, מיובאים, מותקנים ומתוחזקים מוצרים שלא עומדים בדרישות התקן הרשמי, לרבות מתקני משחקים במגרשי שעשועים, זאת בהתאם לחוק ובמטרה לשמור על בטיחות הציבור. הפעלת מנגנון האכיפה המנהלית, תאפשר סנקציה מיידית על העוסק, תיצור אפקט הרתעה  ותשפר את המצב הכולל של ציות להוראות חוק התקנים ופקודת היבוא והיצוא ע”י העוסקים.

מינהל התקינה פועל מכוח חוק התקנים, תשי”ג-1953 ופקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], תשל”ט 1979. אחת ממטרות החוק ופקודת היבוא והיצוא, היא להבטיח את בטיחות ובריאות ציבור המשתמשים במוצרים שחלים עליהם תקנים רשמיים. הממונה על התקינה אחראי על אכיפת התקנים הרשמיים ועל התווית מדיניות פיקוח על התקנים הרשמיים ביבוא ובשיווק. התקנים הרשמיים, כ-600 במספר, חלים על מגוון מוצרי צריכה ומוצרי תעשייה, לרבות מוצרי ילדים ותינוקות, מוצרי חשמל ביתיים, חלק ממוצרי בנייה, לרבות פלדה לזיון בטון, כבלים וכו’.

Inner article

אכיפת התקנים הרשמיים מתבצעת מול כל העוסקים (יצרנים, יבואנים, משווקים, מוכרים) וכן מול רשויות מקומיות (בכל הקשור לתחזוקת מתקני משחקים בשטחים ציבוריים), עליהם חלה אחריות של מילוי הוראות התקן הרשמי. פעולות האכיפה/ פיקוח כוללות: טיפול בפניות ותלונות הציבור בכל הקשור למצרכים שחלים עליהם תקנים רשמיים, ביקורים בבתי עסק ובמידת הצורך נטילת דוגמאות של מצרכים ובדיקת התאמתם לדרישות התקנים הרשמיים באמצעות מעבדות בדיקה של מכון התקנים. במידה ובמהלך תהליך הפיקוח התגלתה הפרה של הוראות חוק התקנים או הפקודה, ננקטים אמצעים מנהליים או פליליים.

המפירים של הוראות החקיקה ככלל והתקנים הרשמיים בפרט צפויים לצעדי אכיפה, מנהלית או פלילית וזאת לצד המשך הוצאת צווים שמטרתם עצירת המפגעים והחזרת המצב לקדמותו, לרבות קריאות להחזרת מוצרים (ריקולים).

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה