מספר שיא: מעל 96 אלף חברות התפרקו מרצון בשנת 2023

עליה דרמתית במספר החברות שהתפרקו מרצון בשנת 2023 בעקבות פטור מתשלום חובות שהעניקה רשות התאגידים במשרד המשפטים | דוח שנתי של רשות התאגידים: מעל 450 אלף תאגידים רשומים, כ-3.2 מיליון פעולות רישום ומעל ל-16 אלף פעולות פיקוח והליכים משפטיים שערכה הרשות בשנה זו | כמו כן מפורטת הפעילות הענפה של רשות התאגידים במהלך המלחמה להקלה על המגזר השלישי והעסקי

רשם החברות Safety | צילומסך מאתר רשות התאגידים

היום, יום ראשון, 7 ביולי 2024, מפרסמת רשות התאגידים את הדוח השנתי שלה לשנת 2023 ובו נתונים בתחומים השונים, כולל פרק על מלחמת "חרבות ברזל" והפעולות שננקטו בעקבות הלחימה.

בזרוע האלכ"רית (ארגונים ללא כוונת רווח) ניתן לראות כי נרשמו 2,295 אלכ"רים חדשים וניתנו מעל 19 אלף אישורי ניהול תקין. כמו כן, בוטלו 500 אישורי ניהול תקין לעמותות שלא עמדו בחובת הדיווח, נמחקו כ- 6500 עמותות שלא עמדו בחובת הדיווח מספר שנים למרות התראות שנשלחו אליהן, והרשות החלה בהקלה ברגולציה לעמותות חדשות בהתקשרות עם המדינה.

בזרוע העסקית ניתן לראות כי בשנת 2023 נרשמו מעל ל- 17 אלף חברות חדשות, הוגשו מעל  96 אלף בקשות לפירוק מרצון, לאור מבצע שקידמה רשות התאגידים בו ניתן פטור מתשלום חובות עבר.

מלחמת "חרבות ברזל" הביאה להתגייסות ולפעילות אינטנסיבית של המגזר השלישי והעסקי לסיוע במאמץ המלחמתי, חיזוק העורף והחוסן הלאומי. מתוך הכרה והבנה כי פעילות המגזר השלישי והעסקי, מהווה בימים אלו את חוד החנית בתמיכה וסיוע לאזרחי המדינה, השקיעה רשות התאגידים מאמצים רבים בשורה של הנחיות מקלות, פרסומים והדרכות וזאת על מנת לסייע לארגונים אלה, למשק ולציבור האזרחים לפעול בצורה רציפה ותקינה, להתגבר על אתגרים, ולהקל על פעילותם. בין הדברים שעשתה הרשות: הרחבת תחומי הפעילות המאושרים לעמותות ולחברות לתועלת הציבור לתמיכה באוכלוסיות שנפגעו מהמלחמה, דחיית מועדי הגשת דיווחים לשנת 2022 לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2024, מתן אפשרות לשימוש בכרטיסי אשראי ואמצעי תשלום כגון ביט ופייבוקס כדי להקל על קבלת והוצאת כספים ועל מנת שניתן יהיה לפקח על נתיב השימוש בכספי התרומות. כמו כן, הושק באתר 'גיידסטאר' מנוע איתור עמותות וחברות לתועלת הציבור המסייעות בתמיכה במלחמה, אפשרות להגיש בקשה לתמיכה כספית מנאמנים של הקדשות ציבוריים, הושק מנוע באנגלית לצורך הקלה על פילנתרופים מהעולם לבחור את העמותות להן רוצים לתרום  ועוד.

רשות התאגידים במשרד המשפטים הוקמה בשנת 2007, בהתאם להחלטת ממשלה, כגוף האחראי על רישום, פיקוח, בקרה ואכיפה של מרבית התאגידים בישראל – חברות, שותפויות, עמותות, חברות לתועלת הציבור, מפלגות ושמות עסק. בשנת 2018 הועברו גם האגודות העותומניות ממשרד הפנים לרשות התאגידים שבמשרד המשפטים . בנוסף, אחראית הרשות על הקדשות ציבוריים וכן על מרשם המשכונות.  נכון להיום מעניקה הרשות שירות ומפקחת על כחצי מיליון התאגידים הרשומים במרשמים עליהם היא אמונה.  שני התפקידים העיקריים של רשות התאגידים הם – מתן שירות לתאגידים השונים תוך הגברת השקיפות והנגשת המידע לטובת הציבור הרחב, וכן פיקוח ואכיפה כדי לוודא שהתאגידים פועלים בהתאם להוראות הדין, תוך התחשבות והתאמה לסוג התאגיד ומאפייניו.

כתיבת תגובה