מצחצחים חרבות: מה יעלה בגורל יבוא 'קולגייט'?

האם יקום יבוא מקביל למשחת השיניים הפופולרית 'קולגייט' והמחיר יירד? • בצעד ראשון ונדיר הורתה הממונה על התחרות ליבואנית המשחה להפסיק לדווח לחברה על יבוא מקביל

משחת שניים של קולגייט | צילום: shutterstock

"חסימת יבוא מקביל היא כלי שנועד לעשוק את הצרכנים במטרה למכור במחירים מופרזים. הרפורמה בחוק ההגבלים העסקיים והחוק להגבלת כוחם של יבואנים בלעדיים שהשלמנו לאחרונה, לצד פתיחת השוק הם התשתית להגברת התחרות לטובת הצרכנים. מי ששילם עד היום את המחיר העושק – היו הצרכנים, מעתה והלאה מי שישלם את המחיר יהיו אותם גורמים שפועלים לחסום תחרות" – את הדברים הללו אמר שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן על הודעת הממונה על ההגבלים העסקיים להטיל הוראות על חברת שסטוביץ’ למניעת פגיעה ביבוא מקביל.

'ביזנעס' מתרחב בניו-מדיה: מהיום, כל העדכונים – גם בוואטסאפ!

הכל החל כשאתמול הודיעה הממונה על התחרות על כוונתה להטיל הוראות על חברת שסטוביץ למניעת פגיעה ביבוא מקביל של משחות שיניים קולגייט. הממונה הודיעה כי היא שוקלת להפעיל את סמכותה ולהורות לחברת ש. שסטוביץ היבואנית הרשמית של קולגייט בישראל שלא לדווח לחברת Colgate-Palmolive העולמית על המצאות משחות שיניים מיבוא מקביל בישראל.

במסגרת בדיקה שערכה רשות התחרות עלה כי בהתאם להנחיות חברת קולגייט פלמוליב, שסטוביץ נוהגת לדווח לקולגייט פלמוליב על מוצריה שיובאו לארץ ביבוא מקביל ובכלל זה על משחות שיניים הנמכרות בארץ תחת המותג קולגייט.

דיווחיה של שסטוביץ כוללים מידע מפורט על מוצרים מיבוא מקביל וכן תמונות עם פרטי המוצר תוך צילום פרטים שנועדו לאפשר את זיהוי המוצר על ידי קולגייט פלמוליב.

מהנחיות חברת קולגייט פלמוליב עולה, כי מטרת נוהל הדיווח היא מניעת יבוא מקביל של מוצרי קולגייט פלמוליב בעולם. קיומו של הנוהל והדיווחים לפיו מקימים חשש לפגיעה משמעותית ביבוא מקביל של משחות שיניים.

בבדיקת הרשות עלה כי משחות השיניים של קולגייט מחזיקות בנתח שוק משמעותי ויציב לאורך זמן וכי אין מותג דומיננטי נוסף עם נתח שוק קרוב לזה של קולגייט. עוד עולה כי קיימת העדפה צרכנית ברורה למותג זה וכמעט שאין מעברים בין מותגים שונים. כל אלה מלמדים על החשיבות של התחרות מיבוא מקביל של משחות שיניים של קולגייט להתפתחות התחרות בתחום.

בנסיבות אלה, בכוונת הממונה להפעיל את סמכותה לפי סעיף 31ו(א) לחוק ולהורות לשסטוביץ להימנע ממתן הדיווח ביחס למשחות השיניים מיבוא מקביל.

זאת היא הפעם הראשונה בה עושה הממונה שימוש בסמכות שניתנה לה על פי סעיף 31ו לחוק התחרות הכלכלית. סמכות זאת נוספה לחוק בתיקון מיום 26 ביולי 2018 במטרה לחזק את הכלים העומדים בידי רשות התחרות למנוע פגיעה ביבוא מקביל לשוק הישראלי.

כתיבת תגובה