אלקין שם רגל לכחלון, מתנגד להארכת פעילות הוותמ”ל

מכה קשה לכחלון: לראשונה משרד ממשלתי יוצא נגד יוזמה שלו ומאיים לתקוע את הארכת פעילות הוותמ”ל. “תוכניות הותמ”ל מקודמות בלוח זמנים בהול, כאשר מיום קליטת התכונית ועד לדיון בהפקדה בה חולפים רק 45 ימים” טוען השר זאב אלקין

השר זאב אלקין. צילום הדס פרוש פלאש 90

השר להגנת הסביבה, זאב אלקין נגד הוותמ”ל: במכתב ששלח לשר האוצר, משה כחלון כותב אלקין: “נוכח הבעייתיות בפעילותה של הותמ”ל ולאור הניסיון שהמשרד להגנת הסביבה צבר בנושא – אני סבור כי אין מקום להארכה במתכונת המבוקשת וכי במקומה יש לבצע תיקוני חקיקה תוך כדי הידברות עם גורמי המקצוע של המשרד להגנת הסביבה לפני הדיון בוועדת הפנים. אני מאמין כי גם עם תיקני חקיקה ניתן להגיע ליעדים הנדרשים”.

בהמשך המכתב כותב אלקין, “בשל דורסנותם של ההליכים המוצעים, הותמ”ל הוצגה כמענה זמני בלבד בשל צורך השעה. המשרד להגנת הסביבה התנגד בשעתו להסדרים המוצעים, וסבר כי יש להשקיע את המשאבים בחיזוק מוסדות התכנון הקיימים, בפתרון חסמים ביישום, ובביצוע מהיר של תכניות מאושרות, אולם עמדתו לא התקבלה”.

roga-250

לדבריו, “תוכניות הותמ”ל מקודמות בלוח זמנים בהול, כאשר מיום קליטת התכונית ועד לדיון בהפקדה בה חולפים רק 45 ימים, ומהגשת התוכנית ועד הפקדתה חולפים כחודשיים וחצי בלבד. לוח זמנים זה, אינו מאפשר עבודת עומק מקצועית; העובדה שהמשרד להגנת הסביבה אינו משמש כיועץ הסביבתי של הותמ”ל בניגוד

ליתר מוסדות התכנון למעט הות”ל; והעובדה שרוב שטח התוכניות שקודמו בותמ”ל הן בשטחים פתוחים הובילו לבעיות סביבתיות חמורות”.

“לאור האמור”, מסיים את אלקין את מכתבו,” עמדתי היא שאין להאריך את חוק הותמ”ל במתכונת הנוכחית. אני מבקש לקיים דיון על תיקוני חקיקה עם גורמי המקצוע של המשרד להגנת הסביבה במקום הארכת הצו עוד לפני שדנים בנושא בכנסת”.

side
inner

כתיבת תגובה