מרף של 20 מיליון: אושרו תקנות המיזוגים החדשות

רף הדיווח המינימאלי על מיזוג יעלה מ-10 ל-20 מיליון ש”ח | כתוצאה מתיקון זה יימנע הצורך של חברות קטנות שמחזורן נמוך להגיש לאישורה של הממונה עיסקאות מיזוג | טופס הודעת מיזוג חדש ואחוד יחליף את הטפסים הקודמים – זאת לאחר שהטפסים הקודמים יצרו עיכובים בעת בדיקת המיזוגים

מיזוג | מקור: Pixabay

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה היום (ד) את תקנות מיזוגים חדשות.

במסגרת התקנות המעודכנות יעלה רף הדיווח על מיזוגים כך שתידרש הסכמת הממונה למיזוג רק אם המחזור השנתי המינימלי של כל אחת משתי החברות המתמזגות עולה על 20 מיליון ש”ח וטפסי הודעות המיזוג הקיימים (הודעה ארוכה ומקוצרת) יוחלפו בטופס אחוד.

250/200 סייד בר + קובייה

זאת, בחלוף כמעט 20 שנה מאז פרסום הטפסים הקיימים ולאחר שהניסיון הנצבר הרשות מלמד שהמידע שמועבר כיום, ובייחוד בטופס המקוצר, אינם מספקים את מלוא המידע הדרוש לבחינת המיזוגים המגיעים לידי הרשות. הדבר הוביל לעיכוב בבדיקות המיזוגים ופניות בבקשה לקבלת מידע מן הצדדים למיזוגים ומצדדים שלישיים גם במיזוגים שלא העלו חשש. 

כיום קיימת חובה לדווח על מיזוג ולקבל את אישור הממונה למיזוג כאשר מחזור המכירות המצרפי של הצדדים למיזוג עולה על 360 מיליון ש”ח ומחזור המכירות של לפחות שתיים מתוך החברות המתמזגות עולה על 10 מיליון ש”ח, כל אחת.

השינוי המוצע יביא להעלאת הרף מ-10 מיליון ש”ח ל-20 מיליון ש”ח. כתוצאה מתיקון זה יימנע הצורך של חברות קטנות שמחזורן נמוך להגיש לאישורה של הממונה עיסקאות מיזוג. מדובר בעדכון משלים לתיקון שנעשה במסגרת הרפורמה שתיקנה את חוק התחרות הכלכלית בינואר 2019. 

שינוי סף הדיווח אינו גורע מחובות בעלי מונופולין להגיש הודעות מיזוג גם אם הצדדים אינם עומדים ברף הדיווח המינימאלי. השינויים המוצעים מהווים מהלך משלים לרפורמה שעברה חוק התחרות הכלכלית בכנסת בשנת 2019 שמטרתו הייתה, בין היתר, מיקוד וייעול הליכי בדיקת המיזוגים ברשות התחרות.

870/135 ליינר ארטקל

בחלוף חודשיים מפרסום התקנות החדשות ברשומות החברות המתמזגות יחויבו בהגשת הטופס החדש ולא יתקבלו עוד הטפסים הקודמים.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה