משבר הקורונה: ירידה בשיעור המתכוונים לסגור את העסק

סקר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה: למרות הקורונה, ירידה בשיעור בעלי עסקים קטנים ובינוניים עם מועסקים, אשר שוקלים לסגור את העסק | כשני שליש מהנשאלים דיווחו על ירידה ברווחיות העסק בעקבות הקורונה, 81% מתוכם דיווחו כי קיבלו פיצויים בעקבות כך | 29% בלבד עברו למתן שירותים מקוונים, וכמחצית מהנשאלים עברו למודל של שילוב עבודה מהבית | 38% מהעצמאים ללא מועסקים הודו כי הם שוקלים לסגור את העסק בעקבות המשבר

עסק בגאולה בימי הקורונה |צילום אילוסטרציה: ביזנעס

סקר שערכה לאחרונה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בקרב 900 בעלי/ות עסקים חושף את הקשיים וההתמודדויות של בעלי ובעלות העסקים הקטנים והבינוניים בעקבות משבר הקורונה. בהשוואה לסקר שנערך לפני הקורונה, עולה כי בקרב בעלי העסקים בעלי מועסק אחד ומעלה, הכוונה לסגור את העסק לאחר הקורונה דווקא ירדה. כמו כן, שיעור גבוה מבין בעלי העסקים ציינו כי ביצעו שינויים בעסק בעקבות המשבר. לצד זאת, ממדי הפגיעה הגדולים של משבר הקורונה באו לידי ביטוי בקרב העסקים של עצמאים ללא מועסקים.

משבר הקורונה פגע במגזר העסקי באופן לא אחיד. בשעה שענפים מסוימים כגון ענפי התיירות, הסעדה ושירותים אחרים מקבלי קהל, נפגעו יותר, הרי שחלק מהענפים כלל לא נפגע. מבין משיבי הסקר, 67% מהעסקים דיווחו על ירידה ברווחיות העסק בעקבות משבר הקורונה, 25% דיווחו שהרווחיות נשארה דומה ו-8% דיווחו שהרווחיות עלתה. בפילוח של העסקים עולה כי ככל שהעסק גדול יותר, הירידה ברווחיות קטנה יותר. בפילוח על פי ענפים עולה כי בענף השירותים מקבלי הקהל חלה הירידה הדרמטית ביותר ברווחיות, ואילו בענף המסחר הסיטונאי, הדיווח על ירידה ברווחיות העסק היה הנמוך ביותר.

250/200 סייד בר + קובייה

במהלך המשבר ניתנו חבילות פיצויים לעסקים שחוו פגיעה. 81% דיווחו כי קיבלו פיצוי עקב ירידה בהכנסות העסק, כאשר הענפים בהם שיעור העסקים שקיבלו פיצוי הוא הגבוה ביותר הם ענף השירותים וענף המסחר הקמעונאי.

בקרב העצמאיים ללא מועסקים, תמונת המצב שעלתה מהסקר היתה עגומה יותר. הפרמטר המטריד שעלה מהסקר הוא כי עצמאים ללא מועסקים שוקלים בשיעור הגבוה ביותר לסגור את העסק שלהם לצמיתות (38%), שיעור הגבוה בהרבה משיעור העצמאים ללא מועסקים שדיווחו בסקר של 2019 שהם שוקלים לסגור את העסק שלהם (24%). נראה כי הסיבות לכך נעוצות במספר סיבות:

הקטנת תעסוקה: עסקים זעירים שגודלם 4 מועסקים ומטה דווחו על השיעור הגבוה ביותר של הקטנת תעסוקה, כאשר הם צמצמו מתחילת המשבר 56% מכוח העבודה השכיר שלהם. זאת לעומת צמצום של 20% בקבוצת העסקים הקטנים שגודלם 5 – 19 מועסקים וצמצום של 8% בקבוצת העסקים הבינוניים בגודל 20 – 100 מועסקים.

פיצויים: למרות הפגיעה הקשה יותר בעצמאים שאינם מעסיקים עובדים, הרי שבקבלת פיצויים לא ניתן לראות שהייתה העדפה לעסקים אלו. למרות שבפיצוי עקב ירידה בהכנסות של העסק, שיעור העסקים של עצמאים ללא שכירים שקיבלו פיצויים דומה לשיעור בכלל האוכלוסייה, הרי שבפיצויים בגין אובדן עלויות קבועות או בהנחות בתשלום ארנונה עסקים אלו מקבלים פיצוי בשיעור נמוך יותר מעסקים גדולים יותר.

לקוחות וכוח אדם: בדיווח של העסקים על החסמים העיקריים להצלחת העסק, שיעור גבוה של עצמאים ללא מועסקים מדווח על קושי במציאת לקוחות (42%). לעומתם, הקושי במציאת לקוחות לא מהווה חסם מרכזי בקרב עסקים בינוניים (מעל 20 מועסקים) שדיווחו שהקושי העיקרי שלהם הוא זמינות כוח עבודה או ניהול מיומן (35%).

התאמות מקוונות לעסק בעקבות הקורונה: עצמאים ללא מועסקים גם משתתפים בשיעור הנמוך ביותר במסחר מקוון (8% לעומת 14% בקרב עסקים עם 5 מועסקים ומעלה) והם גם העסקים שביצעו בשיעור הנמוך ביותר שינויים בעסק לצורך התאמה למשבר הקורונה (29%). 55% מהעסקים הקטנים והבינוניים דיווחו על מעבר למודלים של עבודה מהבית בעקבות המשבר 32% דווחו שהם עברו למכירה באמצעות שליחויות או take away ו-29% דיווחו שעברו למתן שירותים מקוונים.

Inner article

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, במשרד הכלכלה והתעשייה, מבצעת בכל שנה סקר בכדי ללמוד מהו מצבם של עסקים קטנים ובינוניים על מנת שהסוכנות תוכל להבין כיצד היא יכולה לסייע לעסקים לשפר את מצבם. בסקר הנוכחי של שנת 2021 נוספו לסקר שאלות שמתייחסות למשבר הקורונה ומנסות לאתר כיצד העסקים התמודדו עם המשבר, ובאילו סוגי סיוע מהמדינה הם נעזרו. הסקר הנו סקר טלפוני שנערך בחודש אפריל 2021 בקרב 900 עסקים.

המציאות שיצרה הקורונה דורשת צעדים ממשלתיים שיסייעו לעסקים קטנים לצאת מהמשבר ולעבור למצב של צמיחה. הסוכנות תתמקד בצעדים שמקדמים דיגיטציה של עסקים, הטמעה של מערכות מיחשוב וייעול העבודה באמצעותם; הרחבת היצע מימון לעסקים זעירים שנפגעו משמעותית בתחום האשראי במטרה לאפשר להם להתרחב ולצמוח; קידום יזמות וליווי יזמים שרואים בהקמת עסק חלופה תעסוקתית; קידום יזמות טכנולוגית שתסייע ליותר יזמים להשתלב בענפים בעלי פוטנציאל הכנסה וצמיחה גבוהים.

שרת הכלכלה והתעשייה, אורנה ברביבאי: “הסקר מאפשר לנו להבין את הלכי הרוח של בעלי ובעלות העסקים, לזהות את הבעיות והקשיים עליהם הם מבציעים, ולחשוב כיצד יכולה המדינה לסייע לעסקים. כבכל שנה, ובמיוחד בשנת הקורונה, הנתונים בהחלט מהווים בסיס לגיבוש תכניות למען העסקים הקטנים והבינוניים”.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה