משרד השיכון מקדם הסכמי גג גם במועצות אזוריות כפריות

לראשונה פורסם קול קורא למועצות אזוריות לצורך עידוד והגברת השיווקים במגזר הכפרי | משרד הבינוי והשיכון יקצה עד עשרות מיליון ₪ למועצה אזורית שתשתתף בקול קורא | המועצות האזוריות שבתחומן קיימות תב"עות של 2,500 יח"ד לפחות יוכלו לגשת לקול הקורא | קצב השיווק לא יפחת מ-400 יחידות דיור בשנה הראשונה, ו-500 יחידות דיור החל מהשנה השניה ואילך ובסה"כ 2,500 יח"ד בתוך 4 שנים

מועצות אזוריות ייקראו אל הדגל. מועצה אזורית מבואות החרמון | אילוסטרציה, צילומסך מאתר המועצה

משרד הבינוי והשיכון פרסם קול קורא למועצות אזוריות בהן לא נגבה ערך קרקע, המועצות האזוריות התבקשו להגיש בקשות לתמיכה וסיוע כספי לצורך עידוד והגברת השיווקים במועצה.

הקול הקורא מתפרסם בהמשך להחלטה שאושרה לאחרונה במועצת רמ"י לפיה ניתן יהיה לקדם חתימה על הסכמי גג במגזר הכפרי, הקול קורא מקדם החלטה זאת, כך שגם המועצות האזוריות בהן לא נגבה ערך קרקע יוכלו לחתום על הסכם גג.

250/200 סייד בר + קובייה

מועצה אזורית שתבחר במסגרת הקול קורא ותחתום על הסכם גג תהא זכאית לתמיכה עבור ישן מול חדש ומוסדות ציבור, בנוסף, משרד הבינוי והשיכון יקצה קדם מימון לעבודת הפיתוח, מסכום הסבסוד המאושר על פי החלטות הממשלה שבתוקף לעניין אזורי עדיפות לאומית.

כמו כן יינתן קדם מימון בגובה 50% מסך הסבסוד המאושר בהתאם להחלטות הממשלה ובהתאם לאומדני עלויות פיתוח שיאושרו על ידי המשרד ובכפוף לביצוע מכרזי פיתוח פומביים על ידי המועצה האזורית.

אל הקול הקורא יוכלו לגשת: מועצות אזוריות אשר בתחומן קיימות תב"עות בתוקף בהיקף של לפחות 2500 יחידות דיור אשר ניתן להוציא מכוחן היתרי בניה או תכניות כאמור אשר צפויות להיות מאושרות על ידי מוסדות התכנון המוסמכים לכך, בתוך לא יותר מ- 18 חודשים ממועד חתימת הסכמי הגג.

המועצה האזורית תתחייב לבצע בעצמה את עבודות הפיתוח ומבני הציבור למיזם, בהתאם להסכם הגג, ותתחייב לעמוד בלוחות הזמנים האמורים בו.

מועצה אזורית אשר חתמה על הסכם גג, תתחייב לשיווק בתחומה בקצב שלא יפחת מ-400 יחידות דיור בשנה הראשונה שלאחר החתימה על הסכם הגג ו-500 יחידות דיור החל מהשנה השניה ואילך, ובסך הכל 2,500 יחידות דיור במהלך תקופה שלא תעלה על 4 שנים.

בנוסף, המועצה האזורית תתחייב להשלים הקמת מוסדות ציבור רשות, הנדרשים לתוכנית הכלולה בהסכם גג, וזאת לא יאוחר ממועד אכלוס יחידות הדיור הכלולות בתוכנית נושא תמיכה זו.

870/135 ליינר ארטקל

זאב אלקין, שר הבינוי והשיכון: "הקול הקורא שהתפרסם השבוע, הוא עוד כלי מבין מגוון הכלים שיצרנו בכדי לספק לכלל אזרחי ישראל שמעוניינים לגור בכל רחבי המדינה פתרון דיור. מעכשיו גם מועצות אזוריות בהן לא נגבה ערך קרקע יקבלו את הסיוע הנדרש בכדי להגדיל את ההתיישבות בהן. בשנה האחרונה שברנו שיא עם מעל 100 אלף שיווקים, קידום אדיר של הבנייה בהתחדשות עירונית ונתונים חסרי תקדים של התחלות והיתרי בנייה. פעולות אלה, יחד עם הקול הקורא הזה, משמעותן הישירה היא תהליכי בנייה שמקודמים במרכזי ערים, בשכונות חדשות, במגזר הכפרי ולמעשה, בכל מקום בארץ."

אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון: "קידום הקול הקורא והבאתו למימוש בעת זו, מהווה מימוש לאחד מיעדי המשרד להגדלת היצע הדיור ברחבי המדינה. אנו מאמינים כי הזוגות הצעירים נמצאים בכל מקום וחשוב לייצר עבורם פתרונות דיור בצפון בדרום במזרח ובמערב הארץ.  תוך שמירה על אופיים הייחודי וחיוניותם של כל יישובי ארץ ישראל."

Inner 620/130

כתיבת תגובה