סקר הפועלים ו-KANTAR: עליה באמון הצרכנים החודשי

מדד אמון הצרכנים שמפורסם על ידי בנק הפועלים ו-KANTAR עלה בחודש ספטמבר 2021 ב-4.3 נקודות לרמה של 139.0 נקודות (אפריל 2002=100) | המדד למצב השוטף עלה ב-4.6 נקודות ומדד הציפיות עלה ב-4.1 נקודות | ומה מצב העסקים?

עסק בגאולה בימי הקורונה | צילום אילוסטרציה: ביזנעס

מדד אמון הצרכנים שמפורסם על ידי בנק הפועלים ו-KANTAR עלה בחודש ספטמבר 2021 ב-4.3 נקודות לרמה של 139.0 נקודות (אפריל 2002=100). המדד למצב השוטף עלה ב-4.6 נקודות ומדד הציפיות עלה ב-4.1 נקודות.

כלכלני בנק הפועלים: “ירידה חדה במספר הנדבקים היומי הגבירה את תחושת הביטחון של הצרכנים בתקופת החגים. לאחר חודשיים של ירידה קלה ראינו התאוששות בחודש האחרון. חודש ספטמבר אופיין בירידות שערים בשוקי המניות בעולם, ובדרך כלל אלו משפיעות לשלילה על אמון הצרכנים. בתקופת הקורונה, ההשפעות של מגבלות וחששות מהדבקה, גוברות על שיקולים אחרים, והחיסון השלישי סיפק לצרכנים את התחושה הזו בתקופת חופשות החגים. החסכונות הגבוהים של הציבור מתקופות הסגרים מתורגמים לעלייה בצריכה הפרטית, ובעיקר של שירותים, שצריכתם נמנעה בשנה שעברה, כמו נופש ופנאי. לפי נתוני הלמ”ס, הרכישות בכרטיסי אשראי בחודשים יוני-אוגוסט עלו בשיעור שנתי גבוה של 9.9%. בשוק העבודה, שיעור האבטלה הרחב ירד לרמה של 7.9% במחצית הראשונה של חודש ספטמבר לעומת רמה של 8.1% במחצית הראשונה של חודש אוגוסט”.

250/200 סייד בר + קובייה

סקר הערכת המגמות בעסקים

בנוסף פורסם גם ‘סקר הערכת המגמות בעסקים’ של הלמ”ס, הסקר מתבצע בענפים העיקריים של המגזר העסקי באמצעות חמישה שאלונים תעשייה ,בינוי, מסחר קמעוני ,שירותים ומלונאות. ומהממצאים העיקריים עולה כי, חודש ספטמבר הינו חיובי וגבוה בכלל הענפים למעט ענף המלונאות (בו חודש החגים מאופיין בשנה רגילה בגידול בלינות תיירים). כאשר במאזני העבר על חודש אוגוסט לעומת יולי בענפי התעשייה, בינוי והמסחר נרשמו עליות.

מפילוח נתוני הענפים עולה כי מאזני העבר וההווה בענפי התעשייה הינם חיוביים, מאזני העבר על המכירות והייצור מעידים על עלייה בפעילות בחודש אוגוסט לעומת חודש יולי. ובבינוי מאזן הנטו על המצב הכלכלי בהווה חיובי ונמוך במעט בהשוואה לחודש הקודם. במאזני ענף המסחר הקמעוני בהווה ובעבר הינם חיוביים, הציפיות לחודש אוקטובר מעידים על צפי לירידה בפעילות לאחר פעילות המוגברת בחגים שחלו בספטמבר.

Inner article

מאזן מצבה הכלכלי של החברה בחודש ספטמבר חזר לתחום השלילי לאחר שלראשונה מאזן זה היה חיובי בחודש אוגוסט. ומאזני הנטו בענפי השירותים הינם חיוביים ושומרים על יציבות בהשוואה לחודש קודם.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה