מתווה הבנקים וחברות האשראי יורחב גם לתושבי הצפון

בנק ישראל מודיע על הרחבה של מתווי הסיוע לתושבי הצפון בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות ברזל" | במקביל הורחב המתווה בהכללת ההלוואות שהועמדו באמצעות הקרן לעסקים בערבות מדינה כחלק מההלוואות שניתן לדחות במסגרת מתווה הסיוע | ומה ההטבות שיקבלו המתגוררים במעגל השני? 

דני חחיאשוילי | צילום: דוברות בנק ישראל

עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", הודיע בנק ישראל על מתווה מקיף אשר אומץ על ידי הבנקים, ומתווה נוסף שאומץ על ידי חברות כרטיסי האשראי, אשר מטרתם לסייע ללקוחות בהתמודדות עם השלכות המלחמה. מתווים אלו כוללים, בין היתר, את האוכלוסייה שמתגוררת או בעלת עסק שנמצא בטווח של עד 30 ק"מ מרצועת עזה; אוכלוסייה שפונתה מביתה על ידי גורם מדינתי רשמי נכון למועד ערב פרסום המתווה (קרי, מפונים מיישובי הדרום); אוכלוסיית משרתי המילואים ומגויסי צו 8; ואוכלוסייה שהיא בעלת קרבה ראשונה להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים.

אתמול הודיע הפיקוח על הבנקים על הרחבת לקוחות המעגל הראשון במתווים אלו, על ידי הכללת האוכלוסייה המתגוררת ביישובי צפון הארץ, או בעלת עסק שנמצא ביישובי הצפון, אשר פונו ידי גורם מדינתי רשמי נכון לתאריך 7.11.23 והמתגוררים באחד מהישובים המופיעים ברשימות המפורסמות באתר בנק ישראל.

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון אמר, כי "הרחבת המתווה הוא נדבך נוסף בסט הכלים הכלכליים שאנו בבנק ישראל מקדמים כדי להקל על תזרימי המזומנים של אוכלוסיית היעד, להגביר את הוודאות הפיננסית ולסייע לציבור לצלוח את התקופה המאתגרת הזו, תוך מתן דגש על משקי הבית והעסקים הקטנים. נמשיך לפעול במקביל בכל ההיבטים הכלכליים שבאחריותנו. אני רוצה להודות לפיקוח על הבנקים על הרחבת המתווה ולבנקים ולחברות כרטיסי האשראי על הצטרפותם".

המפקח על הבנקים, מר דניאל חחיאשוילי: "הרחבת מתווי הסיוע והכללת תושבי הצפון שפונו מביתם בקבוצת הזכאים לסיוע המקיף שניתן במסגרת המתווים, מהווה המשך לצעדים הרבים שנקטנו מאז פרוץ המלחמה כדי לסייע ולהקל על הלקוחות. בכל המהלכים שאנו מקדמים, אנו בוחנים מהו הסיוע המיטבי והאפקטיבי ביותר שניתן לתת ללקוחות ולאור זה אנו פועלים. אני מודה לבנקים ולחברות כרטיסי האשראי על הירתמותם להרחבת המתווים, ועל פעולות נוספות שהם נוקטים ביוזמתם כדי  לסייע ללקוחות בתקופה זו".

המתווים שגובשו מאפשרים לאוכלוסיות שנפגעו באופן ישיר מנזקי המלחמה לדחות, ללא ריבית וללא עמלות, את תשלומי ההלוואות והמשכנתאות, לקבל פטור ממרבית העמלות ופטור מריבית על יתרת החובה עד לסכום של 10,000 ₪, וזאת למשך שלושה חודשים מרגע הצטרפותם.

כמו כן, נדגיש כי ליתר הלקוחות ברחבי הארץ ניתנה במתווים שפורסמו האפשרות לדחות, ללא עמלות, את תשלומי ההלוואות והמשכנתאות למשך שלושה חודשים, כאשר התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה והתשלומים יתווספו ככלל בסוף תקופת ההלוואה. תנאי המתווה המלאים והמפורטים נמצאים באתר בנק ישראל.

הרחבה נוספת של המתווה, שנעשתה בתיאום עם החשב הכללי במשרד האוצר, היא הכללת ההלוואות שהועמדו באמצעות הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה כחלק מההלוואות שניתן לדחות במסגרת מתווה הסיוע שאומץ על ידי הבנקים וחברות כרטיסי האשראי.

לקבלת מידע נוסף על המתווים, לרבות שאלות ותשובות נפוצות, ומידע על צעדים הנוספים שננקטו לטובת הלקוחות ניתן להיכנס לדף המידע לחירום שבאתר בנק ישראל.

או במשרדי היחידה לפניות הציבור ולבקרה צרכנית בפיקוח על הבנקים: 02-6552680 או 9086*

או במוקד הממונה על נתוני אשראי בבנק ישראל: 6194*

כתיבת תגובה