מתוך מעל 11,000 חרדים באקדמיה, רק כ-3,800 נתמכו

מספר החרדים שלומדים לתואר שני גדל פי שישה בתוך עשור, אך היעדים לא הושגו • 1.2 מיליארד מוקצים בות"ת למלגות ומימון עידוד לימודי חרדים, אך רק כשליש מהסטודנטים החרדים נתמכו

תלמידים חרדים באקדמיה | אילוסטרציה. צילום: יוסי זמיר, פלאש 90

דו"ח שערך מרכז המחקר והמידע של הכנסת חושף כי מרבית הסטודנטים החרדים אינם מקבלים תמיכה ממשלתית מהות"ת (ועדת תכנון ותקצוב) של המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה).

'ביזנעס' מתרחב בניו-מדיה: מהיום, כל העדכונים – גם בוואטסאפ!

בשנת הלימודים הקודמת (שנה"ל תשע"ח) למדו במוסדות אקדמיים, לפי נתוני הדו"ח, כ-11 אלף בוגרי החינוך החרדי (כולל מי שאינם מוגדרים חרדים כיום) רך רק כ-3,800 מתוכם זכו לתקצוב ותמיכה.

מספר החרדים הלומדים לתואר ראשון עמד בתשע"ח על 8,186, אך הנשירה עומדת, לפי טיוטת דו"ח מבקר המדינה שנחשפה ב'הארץ' לפני כחודש, על כ-60%, נתון גבוה ביחס ליתר האוכלוסייה.

המל"ג והות"ת רואות בשילוב החרדים במוסדות ההשכלה הגבוהה – כך לדברי יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ שצוטטו ב'הארץ' לצד נתוני הדו"ח שהופק לבקשת ח"כ עפר שלח – "יעד לאומי, חברתי וכלכלי ראשון במעלה". יתירה מכך: היעד שנקבע בתכנית הרב-שנתית מציב רף של 19,000 סטודנטים חרדים בשנת 2022 באקדמיה או במסגרות המח"רים (מרכזים חרדיים) כמו מבח"ר, מכללות אקדמיות לחינוך וכדו' אלא שהמספרים כיום רחוקים מאוד מהיעד.

קשה אפוא להבין כיצד ללא תמיכה ותקצוב יושג היעד, אלא שלדברי יו"ר הות"ת, למרות ש"הגידול במספר הסטודנטים לתואר שני ראוי לציון (מ-290 ב-תש"ע ל-1,699 בתשע"ח. ח"ב), אך לאור העובדה שהגידול הכללי במספר הסטודנטים החרדים היה מתון מהצפוי מל"ג וות"ת יבחנו דרכים נוספות להשגת היעד".

עד שנת 2015 היה מספר הסטודנטים החרדים לתואר ראשון בעלייה מתמדת, אך מאז, זו נבלמה – כאשר למרות העלייה היחסית בעשור האחרון (עלייה בשיעור של כמעט פי שישה: 5.8) מספר החרדים הבוחרים בלימודים אקדמיים ביחס ליתר האוכלוסייה היהודית הלא חרדית עומד על 12% בלבד.

לפי הדו"ח, תקציב הות"ת לסטודנטים חרדים עומד על 1.2 מליארד שקל כשבמקביל, מלגות משרד החינוך מוענקות גם למתקשים בעמידה בתשלום למכינות קדם אקדמיות.

נציין כי לפי הדו"ח, ב-11 המכינות הקדם אקדמיות בישראל נוכחות גבוהה של סטודנטים חרדים גברים: כ-42% מהגברים החרדים נדרשים ללמוד במכינה לפני שיתקבלו ללימודי התואר הראשון (מול 22% גברים חילונים) בעוד שרק 13% מהנשים החרדיות נדרשות ללמוד במכינה קדם אקדמית.

כתיבת תגובה