נדחתה בשנתיים חובת הנפקת היתרי בנייה במכוני בדיקה

ועדת הכספים אישרה את בקשת שר האוצר לדחות בשנתיים את החלת חובת הנפקת היתרי הבנייה במכוני הבדיקה • הסיבה: מכוני הבקרה אינם ערוכים לקלוט את כלל סוגי היתרי הבניה, והחשש כי ייווצר שיתוק וכאוס בתחום הבניה

היתר בניה | צילום: shutterstock

ועדת הכספים בראשות ח”כ משה גפני אישרה את ‘הצעת צו התכנון והבניה (תיקון מס’ 101) (דחיית יום התחילה הנדחה של החוק), התש”ף-2019′, תיקון הדוחה בשנתיים את מועד החלת החובה לפיה כלל בדיקות היתרי הבניה, (למעט כאלה שהוחרגו מראש), יופקדו בידי מכוני הבדיקה.

התיקון מגיע על כך שחובה זו הייתה אמורה להיכנס לתוקף בעוד יומיים, ב-1.1.2020. ‘מכוני הבקרה’ הוקמו במסגרת חוק התכנון והבניה, במטרה כפולה: לקצר הליכים בירוקרטיים ולשפר את הפיקוח על טיב הבניה. כך המכונים אמורים להחליף את הרשויות המקומיות במתן היתרי בניה, ולרכז עבור היזם את כל האישורים הנדרשים מול כל הגופים המאשרים, ובנוסף גם לערוך “בדיקות תכן” של המבנים. מבקש היתר הבניה יוכל לבחור מכון בקרה, והוא יבצע את בדיקת התכן וכן ירכז את הבירוקרטיה הקשורה להשגת היתר הבניה.

במסגרת החוק, נקבע כי בשלב ראשון המכונים יטפלו רק בבקשות להקמת בניינים חדשים למגורים, בגובה של עד 29 מטר, וזאת באופן וולונטרי, ללא חובה לפנות למכונים. לעניין יתר הבקשות להיתרים שלעניינם הוסמכו המכונים, מבנים שאינם מבני מגורים – מבני תעשייה, מלונות ועוד, נקבע כי החובה לבקרת תכן וביצוע במכוני הבקרה, תחול מינואר 2020, כאשר בידי שר האוצר לדחות את כניסת חובה זו לתוקף, בשנתיים.

בבקשת הדחייה שהוגשה לוועדת הכספים, מציין שר האוצר, משה כחלון כי מכוני הבקרה אינם ערוכים לקלוט את כלל סוגי היתרי הבניה, בהיעדר תקנות, מפרטים, הנחיות, אגרות ועוד, כך שהותרת חובת החוק על כנה, “משמעה יצירת שיתוק וכאוס שלם בתחום הבניה”. כך ביקש שר האוצר לדחות את החלת חובת הנפקת ההיתרים בידי המכונים בשנתיים נוספות.

Inner article

במהלך הדיון ביקרו מכוני הבקרה את בקשת המדינה, וציינו כי המכונים מצדם מוכנים, אך הרגולטור הוא זה שלא נערך כיאות, מה שהביא לדחיית תוכניותיהם העסקיות. נוכח כך ביקשו המכונים לקצר את הדחייה לעד שנה בלבד.

מנגד טענה מירי כהן, סמנכ”לית מטה הדיור, כי גם המכונים אינם מוכנים, וכי מראש הם התריעו שהמועד שנקבע אינו תואם את המציאות.

לאור הדברים אישרה הוועדה את הדחייה בת השנתיים, כאשר יו”ר הוועדה קרא למטה הדיור לזרז את ההליכים.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה