נדחתה עתירת ‘שומרי הסף’ נגד ‘CAR2GO’ ועיריית חיפה

העותרת טענה כי היה על העירייה לפרסם מכרז בעניין זה, בעוד שהעירייה ו- CAR2GO טענו כי CAR2GO הינה הספק היחיד

צילום: CAR2GO

בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את עתירת ‘שומרי הסף’ נגד מיזם הרכב השיתופי בחיפה. העתירה הוגשה במהלך נובמבר 2017 למניינם נגד החלטתה של עיריית חיפה להפעיל מיזם רכב שיתופי בעיר חיפה באמצעות חברת CAR2GO.

העותרת טענה כי היה על העירייה לפרסם מכרז בעניין זה, בעוד שהעירייה ו- CAR2GO טענו כי CAR2GO הינה הספק היחיד שיש לו יכולת מוכחת וניסיון בתחום ועל כן לא חלה על העירייה חובת פרסום מכרז. לראיה – בכל הרשויות שבהן מופעל מיזם רכב שיתופי, CAR2GO הייתה הספק היחיד שעמד בתנאי הסף והיא זו המפעילה את מערכי התחבורה השיתופיים בכל הערים האחרות בישראל כגון: תל אביב, נתניה, ראשל”צ ועוד.

ono box

בית המשפט קבע כי לא נפל כל פגם בהתנהלות העירייה בהכרזה על CAR2GO כספק יחיד בחודש מאי 2016. הוכח כי חרף הפרסומים בנושא לא נמצאה כל חברה אחרת המסוגלת לספק את השירות הנדרש במסגרת הזמן הקבוע בחוק. בית המשפט קבע כי גם אם היה עדיף כי העירייה הייתה מבצעת פרסום נוסף על רקע שינויים שחלו בהתקשרות, כדי למנוע עתירות נוספות, הרי שאין מדובר בפגיעה חמורה בשלטון החוק המצדיקה להתעלם מהשיהוי הכבד בהגשת העתירה. זאת בפרט לאור העובדה שעד היום על אף שהפרויקט צמח בערים רבות נוספות, העותרת לא הראתה חברה כלשהי שפנתה בדרך כלשהי על מנת לקחת חלק במיזם.

בית המשפט קבע עוד כי העתירה לוקה בשיהוי כבד, שכן דבר בחירתה של CAR2GO כספק יחיד פורסם כבר בחודש מרץ 2016 ומאז הופיעו פרסומים שונים בכלי התקשורת בעניין זה. האיחור בהגשת העתירה פוגע באינטרסים של העירייה ושל CAR2GO אשר השקיעה בתשתיות ובפיתוח הטכנולוגיה ובאינטרסים של הציבור הרחב שכבר החל ליהנות מהמיזם. לאור האמור דחה בית המשפט את העתירה וחייב את העותרת בתשלום הוצאות.

רוגע160
inner

כתיבת תגובה