נדל”ן || גן חוצבים, ה’סיליקון ואדי’ ומכרזים ברמלה ולוד

עיריית ירושלים אישרה את התכנית להקמת גן חוצבים – עם כניסה נוספת – במנהרה תת קרקעית – להר חוצבים • הוועדה המקומית בבירה אישרה הקמת מכללה להכשרה תעסוקתית בואדי ג’וז בצעד ראשון לפרויקט ה”סיליקון ואדי” • ולקינוח, שני מכרזים במרכז הארץ

גן חוצבים | הדמיה: קולקר קולקר אפשטיין אדריכלים

עיריית ירושלים, באמצעות הוועדה המקומית לתכנון ובניה המליצה על הפקדת תכנית גן חוצבים בוועדה המחוזית. התכנית ממוקמת בין רחובות גולדה, הרטום והמרפא בהר חוצבים, בשטח של כ- 16.5 דונם.

התכנית צמודה לציר הרכבת הקלה ולתחנה המתוכננת במקום ומציעה תוספת זכויות וקומות למבנים שאושרו בתכנית 51854 – עבור שימושי תעסוקה למשרדי ממשלה, על ידי הקמה של 3 מגדלים בני 30 קומות בהיקפי בניה מרביים של כ- 150,000 מ”ר.

250

בנוסף, התכנית מציעה כניסה נוספת להר חוצבים מציר גולדה, באמצעות מנהרה תת- קרקעית והסדרה של המרחב הציבורי על ידי יצירת חיבורים בין הרחובות גולדה, הרטום והמרפא וכיכר עירונית אליה יופנה מסחר שצפוי לשמש את באי הר חוצבים ואת המשתמשים ברכבת הקלה.

מגיש התכנית הינו משרד האוצר- החשב הכללי, באמצעות הרל”י ועורך התכנית הוא קולקר קולקר אפשטיין אדריכלים

ראש העיר ירושלים, משה ליאון:”אני מברך על קידום התכנית, אשר מגדילה את היצע מקומות התעסוקה בעיר בכלל ובהר חוצבים בפרט.  בנוסף, התוכנית מסדירה כניסה נוספת להר חוצבים דרך גולדה במנהרה תת-קרקעית. נמשיך לבנות ולקדם את העיר”.

נעים להכיר: סיליקון ואדי

עיריית ירושלים, באמצעות הועדה המקומית לתכנון ובניה, אישרה את הקמת מכללה להכשרה תעסוקתית בואדי ג’וז. מדובר בצעד ראשון לקראת מימוש פרויקט ה”סיליקון ואדי”, שעתיד להביא למזרח העיר היי-טק ורווחה תעסוקתית.

התכנית ממוקמת לצד רחוב עותמאן בן עפאן, שמהווה את תחילתו של נחל הקדרון. החזון לרחוב זה – תוואי הנחל יפותח כפארק לינארי, ולקראת קצהו המתקרב לואדי ג׳וז יהיה בינוי עירוני בעירוב שימושים – מסחר, תעסוקה, שטחי ציבור ומגורים.

הבינוי המוצע כולל את המכללה, גן ילדים כפונקציה משלימה, לטובת תמיכה בסטודנטים שהינם הורים לילדי הגיל הרך ולתושבי האזור בכלל, ובנוסף, יתאפשר להקים משרדים במסגרת הבינוי.

התכנית תואמת לחזון התכנוני לאזור והוועדה המקומית מברכת על הגשתה.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: “מדובר בתכנית הראשונה במסגרת פרויקט ה’סיליקון ואדי’, תכנית היסטורית שמביאה בשורה ענקית לכלכלה הירושלמית במזרח העיר ובירושלים בכלל. התכנית תגדיל את היצע התעסוקה בתחום ההיי-טק ותגרום למהפכה משמעותית גדולה במזרח העיר”.

המכללה שתוקם בוואדי ג’וז | הדמיה: נביל רגבי

רמלוד על המפה

ולקינוח שני מכרזים:
 

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על הזוכים ‘א.שדה מגורים בע”מ’ ו’הללו-יה פורס יזמות בע”מ’ במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 356 יח”ד על 2 מתחמים בבניה רוויה ומסחר בשכונת נופי בן שמן, לוד. בפני הועדת המכרזים הובאו 26 הצעות.

הזוכים ישלמו לרשות מקרקעי ישראל 115,555,596 שקלים ו-99,888,444 שקלים (לא כולל מע”מ) בהתאמה, בנוסף להוצאות פיתוח על סך 39,833,681 שקלים ו- 30,104,927 (כולל מע”מ) בהתאמה.

מתחםשטח במ”ר בערךמספר יח”דהוצאות פיתוח (כולל מע”מ)מחיר מינימום (לא כולל מע”מ)גובה פיקדון בש”חסכום זכיהשם זוכה
615046,33319039,833,68113,332,8304,309,000115,555,596א.שדה מגורים בע”מ
615063,75916630,104,92712,983,9954,184,00099,888,444הללו-יה פורס יזמות בע”מ

Inner article

בנוסף, ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על הזוכה גיא אביגדור פלדמן במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 56 יח”ד על 2 מגרשים (מתוך 132 יח”ד על 5 מגרשים סה”כ) בבניה רוויה בשכונת ג’ואריש, רמלה.

הזוכה ישלם לרשות מקרקעי ישראל 1,070,800 שקלים ו-1,030,551 שקלים (לא כולל מע”מ) בהתאמה, בנוסף להוצאות פיתוח על סך 6,693,298 שקלים ו- 6,730,665 (כולל מע”מ) בהתאמה.

מתחםשטח במ”ר בערךמספר יח”דסה”כ הוצאות פיתוח בש”ח (כולל מע”מ)מחיר מינימום בש”ח (לא כולל מע”מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש”חסכום זכיהשם זוכה
52,239286,693,298905,839669,0001,070,800גיא אביגדור פלדמן
62,287286,730,665806,968673,0001,030,551גיא אביגדור פלדמן

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה