נורות לד, חיישנים ומצלמות: פנסי הדרך יוסבו לתאורה חכמה

אלקטרה זכתה במכרז של נתיבי ישראל להתקנת גופי תאורה חכמה ברחבי הארץ בהיקף כולל של כ-600 מיליון שקל | כל מערכות התאורה של כבישי ישראל יוחלפו ע”י אלקטרה תשתיות מנורות לחץ גבוה – לנורות LED | מערכות התאורה החדשות יחוברו למערכת ניהול תאורה מרכזיות, וכן למערכות שליטה ובקרה, העוקבות בין היתר אחר היקפי התנועה ומהירות הנסיעה בכבישים השונים | בהמשך יחוברו למערכות גם מצלמות וחיישני IOT לבקרת הכבישים ע”י נתיבי ישראל

איתמר דויטשר מנכ"ל אלקטרה | צילום: טל גבעוני

קבוצת אלקטרה בע”מ זכתה באופן בלעדי במכרז של חברת נתיבי ישראל להסבת גופי תאורה בכל כבישי ישראל, המופעלים על ידה.

במסגרת הפרויקט, תתקין אלקטרה תשתיות בכל רשת הכבישים שבאחריות נתיבי ישראל מערכות תאורה חכמה, ותספק להן גם את מלוא שירותי האחזקה, וכן תספק עבודות פרויקטליות שיידרשו לצורך תחזוקת המערכות.

250/200 סייד בר + קובייה

בין היתר, תסב אלקטרה את כל מערכות התאורה של כבישי ישראל מנורות לחץ גבוה (נל”ג) לנורות LED , המתאפיינות ביעילות ואיכות גבוהות יותר. מערכות התאורה החדשות יחוברו למערכת ניהול תאורה מרכזיות, וכן למערכות שליטה ובקרה, העוקבות בין היתר אחר היקפי התנועה ומהירות הנסיעה בכבישים השונים. בנוסף, יחוברו בהמשך למערכות גם מצלמות וחיישני IOT, שישדרגו את השליטה והבקרה ברשת הכבישים על ידי נתיבי ישראל.

אלקטרה תספק את השירותים האמורים במשך תקופה של 5 שנים, כאשר לנתיבי ישראל ישנן אופציות להארכה של תקופת ההתקשרות עד לפרק זמן של 5 שנים נוספות. אלקטרה מציינת, כי סך ההיקף הכספי של הפרויקט על פני כל התקופה, כולל תקופות ההארכה, הינו כ-600 מיליון שקל.

איתמר דויטשר, מנכ”ל קבוצת אלקטרה: “הזכייה הנוכחית ממשיכה את מגמת הגידול בצבר העבודות של אלקטרה בע”מ, כאשר הפעם נבחרה אלקטרה תשתיות כזכיינית בלעדית, שתספק את שירותי הסבות התאורה לחברת נתיבי ישראל בכל כבישי ישראל, המופעלים על ידה. הזכייה ממחישה פעם נוספת את יכולותיה הוורסטיליות של אלקטרה, הודות לידע והנסיון הרב שנצבר בקבוצה בכל תחומי פעילותה בעולמות של בנייה, תשתיות ותחבורה”.

קבוצת אלקטרה נחשבת לאחת הקבוצות הקבלניות המובילות בישראל. הקבוצה פועלת כיום, באמצעות החברות הבנות שבבעלותה, בחמישה מגזרי פעילות: פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל; פרויקטים למבנים ותשתיות בחו”ל; הפעלה, שירות ואחזקה; פיתוח והקמה של נדל”ן בייזום, ומגזר הזכיינות. הקבוצה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2021 עם צמיחה של כ-15% בהכנסותיה לכ-6.5 מיליארד שקל ועם גידול של כ-24% ברווח הנקי לכ-170 מיליון שקל.

Inner article

בנוסף, דיווחה אלקטרה לאחרונה על עלייה משמעותית בצבר העבודות שלה, המסתכם כיום בכ-23.5 מיליארד שקל. חלק ניכר מהצמיחה של אלקטרה ושל הצבר של הקבוצה נבע מכניסתה של הקבוצה בשנה האחרונה לתחום התחבורה, באמצעות רכישת החברות אפיקים ואגד תעבורה. במקביל, הרחיבה אלקטרה משמעותית את פעילותה בתחום הייזום למגורים. אלקטרה מימשה לאחרונה את חלקה בתחנת הכוח בגלבוע, אותה הקימה הקבוצה על בסיס טכנולוגיה של אגירה שאובה. המימוש הזרים לקופת הקבוצה כ-225 מיליון שקל.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה