ניצחון חרדי: ההפרדה בתכנית 'המשפיעים' הנוכחית תישמר

המדינה התחייבה כי מעתה ואילך, תתקיים התכנית במכרז אחד לנשים ולגברים. המשרות בהן ישולבו עמיתות ועמיתי התכנית יהיו פתוחות באופן שוויוני והמדינה מתחייבת לפרסם לציבור על עריכת מכרזים להפעלת תכניות דומות בהפרדה מגדרית

הלימודים בהפרדה יימשכו. כיתה בקמפוס החרדי גן יבנה | צילום אילוסטרציה: יח"צ

ניצחון חרדי: בית הדין האזורי לעבודה בירושלים קיבל את הסכמת הצדדים בנוגע למסלול ההכשרה "משפיעים" עבור הציבור החרדי המתבצע בהפרדה מגדרית, וקבע כי תכנית הגברים והנשים הנוכחית תמשיך להתקיים כסדרה. ואולם, בעתיד מסלולי הכשרה דומים יתקיימו במכרז אחד, לנשים ולגברים (קרי: ההפעלה תהיה סימולטנית, אך בהפרדה).

כזכור, התכנית הופעלה לראשונה, כ'פיילוט', "משפיעים – חרדים לשירות המדינה ולשלטון המקומי", ויועדה לאקדמאים בני ובנות הציבור החרדי, מתוך כוונה לעידוד שילוב חרדים בשוק התעסוקה בכלל ובשירות הציבורי בפרט. תחילה הוחלט על קיומם של שני מחזורי הכשרה נפרדים (שלא יפעלו סימולטנית): מחזור גברים ומחזור נשים בני 25 תקנים בכל אחד מהקבוצות כאשר ההפרדה המגדרית הינה בשלב ההכשרה בלבד. השתלבות העמיתים והעמיתות בתפקידיהם השונים בשירות הציבורי הינה ללא הפרדה, ככל יתר עובדי המדינה והשלטון המקומי, והדבר אף הובהר בלשון המכרז אשר פורסם ובחוזה עליו חתמו העמיתים.

box

שדולת הנשים הגישה לבית הדין האזורי תביעה נגד התוכנית מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, בטענה שהיא פוגעת בזכות החוקתית לשוויון ולכבוד, וכן ביקשה מבית הדין להקפיא את התוכנית כסעד זמני.

במסגרת הסכמת הצדדים, שבה והבהירה המדינה כי "היא מחויבת לעקרונות השוויון בכלל, ולעקרון שוויון הזדמנויות בעבודה ועקרון השוויון המגדרי בפרט. בהתאם מחויבת המדינה לקליטה שוויונית של נשים וגברים לשירות הציבורי". עוד התחייבה המדינה כי מעתה ואילך, וככל שיפורסמו מכרזים פומביים נוספים למסלול הכשרה לתכנית משפיעים חרדים לשירות המדינה ולשלטון המקומי, תתקיים התכנית במכרז אחד לנשים ולגברים. המשרות בהן ישולבו עמיתות ועמיתי התכנית יהיו פתוחות באופן שוויוני לשני המינים. ככל שיתפרסמו מכרזים פומביים נוספים לתכנית משפיעים או תכניות דומות, שאמורים להתנהל בהפרדה מגדרית כלשהי, מתחייבת המדינה לפרסמם לציבור.

עוד נקבע כי אין בהסכמות כדי לפגוע בטענות הצדדים ביחס לעצם האפשרות לנהל תכנית הכשרה לעבודה בשירות הציבורי בהפרדה מלאה או חלקית ואלו שמורות להם.

הסכמת המדינה מתיישבת עם הודעתה לביהמ"ש לא מכבר, כי  הוחלט להפעיל את המחזורים הנפרדים הבאים באופן סימולטני. מתכונת זו תתאפשר במחזורי ההמשך לאחר תהליכי הפקת לקחים ולאחר שמערכות שירות המדינה והשלטון המקומי, יכירו את התכנית ויידעו להיערך לקראת כמות גדולה של קליטות והשמות ביתר אפקטיביות.

התיק נוהל על ידי עו״ד משה וילינגר, פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי), בליווי עו"ד יצחק פרדמן מהמחלקה למשפט העבודה בפרקליטות המדינה.

יו"ר ש"ס אריה דרעי מסר בתגובה להחלטת בית הדין האזורי: "אני שמח שבית הדין אישר את תכנית 'המשפיעים' בהפרדה ובכך העניק אור ירוק לשילוב צעירים חרדיים בשירות המדינה. החלטה זו, היא אמירה חשובה נגד נסיונות כפיית ערכים זרים על הציבור החרדי".

side
Technion – inner

כתיבת תגובה