נכנס לתוקף: עיצומים כספיים אישיים לקבלנים בגין עבירות בטיחות

זאת לפי צו הגברת האכיפה בבטיחות בעבודה שהביא השר כץ לאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות ביוני 2017. גובה הקנסות ינוע בין 20 עד 35 אלף ₪ לכל עבירת בטיחות והקנס המצטבר יגיע עד ל 2,500,000 ₪.

קבלני בנייה. אילוסטרציה: seregalsv | שאטרסטוק

צו הגברת האכיפה בבטיחות בעבודה, המאפשר הטלת עיצומים כספיים כנגד קבלנים, שהביא השר כץ לאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות ביוני 2017, נכנס היום לתוקפו. העיצום הכספי מהווה אמצעי אכיפה יעיל ומהיר המיועד להוות סנקציה קלה להפעלה לצורך אכיפה מינהלית של דיני העבודה ובכלל זה דיני הבטיחות בעבודה במקרים שאינם מתאימים להליך הפלילי. לפיכך, בשונה מההליך הפלילי – המחייב להוכיח אשמה מעבר לכל ספק סביר – די בראיות מינהליות גמישות בכדי שמפקח עבודה ממונה יוכל להטיל קנס על קבלן שלא ביצע את המוטל עליו להבטחת בטיחות עובדיו. על מנת להבטיח הוגנות בהליך הטלת עיצום כספי ומאחר שלא שמורות למפרים הזכויות המוקנות להם בהליך פלילי, ומאחר ואין בהליך המנהלי שופט אשר מפעיל שיקול דעת בנוגע לסנקציה נקבע בחוק כי על הרשות המבצעת להגביל את כוחו של המפקח ולהגדיר מראש עילות ברורות להפחתת הקנס.

הליך מתן העיצומים האישיים על קבלנים בגובה של 35,380 או 20,220 ש”ח בהתאם לסוג ואופי העבירה שנכנס היום (1 בינואר 2018) לתוקף, יבוצע כנדרש בחוק ויכלול את תיעוד העבירה, הכנת תיק עיצומים בחינת התיק על ידי ממונה עיצומים והודעה על כוונת עיצום/התראה מנהלית ויימשך בסך הכל כ-45 ימים. נדגיש כי הסכום המצטבר על עבירות בטיחות בבנייה יוכל להגיע עד 2,500,000 ₪ לקבלן.

box

כל הקבלנים יקבלו הודעות החל מהיום, במטרה לעורר מודעות לתקנות החדשות שנושאות בצידם עיצומים כספיים למפרי הוראות הבטיחות באתרי הבנייה

כדי לשמר מפקחי עבודה עובדים ולגייס מפקחי עבודה חדשים ולאייש את התקנים הקיימים, הצליח השר כץ, לאחר מו”מ ממושך מול האוצר ונציבות שרות המדינה, להביא להסכם חסר תקדים לפיו מפקחי בטיחות בענף הבנייה יקבלו תוספת שכר של 3,500 ש”ח בחודש וכעת השכר למפקח נע בין 10,350 לכ-18 אלף שקל בחודש. נציין כי כל המפקחים למעט 2 חתמו על הסכם שיפור השכר שהוצע. בנוסף הוקצתה תוספת כלי רכב למפקחים שעד כה נדרשו לנסוע ברכבם הפרטי או בתחבורה ציבורית (לא כולל מוניות) כדי להגיע לאתר בנייה בו דווח על הפרת בטיחות.

עם כניסת העיצומים הכספיים האישיים כנגד קבלנים רשלנים לתוקף, משרד העבודה והרווחה שב וקורא לקבלנים להפסיק את הזלזול בחיי אדם, וקורא להם לשמור על בטיחות עובדיהם באתרי הבנייה.

ono-side
ono-inner

כתיבת תגובה