נתוני האוצר למרץ: הירידה החדה ביותר בארבעת החודשים האחרונים

הירידה החדה במספר העסקאות נמשכה בחודש מרץ 2022 | כך עולה מנתוני הכלכלנית הראשית במשרד האוצר שפורסמו היום | העסקאות בשוק הנדל"ן הסתכמו ב-6,785 דירות, ירידה של 46% בהשוואה למרץ אשתקד, שיעור הירידה החד ביותר בארבעת החודשים האחרונים | בניכוי "מחיר למשתכן" עדיין רשמו העסקאות במרץ ירידה של 46% בהשוואה למרץ אשתקד | מול פברואר אמנם נרשם גידול של 4%, אך הוא מוסבר בימי העבודה בחודש פברואר

בנייה | צילום: ליאור מזרחי, פלאש 90

בחודש מרץ נמשכה הירידה החדה במספר העסקאות, כאשר אלו הסתכמו ב-6,785 דירות, ירידה של 46% בהשוואה למרץ אשתקד, שיעור הירידה החד ביותר בארבעת החודשים האחרונים.

בניכוי המכירות במסגרת "מחיר למשתכן" עמד מספר העסקאות בחודש מרץ על 6,002, גם כן ירידה חדה של 46% בהשוואה למרץ אשתקד. בהשוואה לחודש הקודם נרשם גידול של 4%, המוסבר במיעוט היחסי של ימי עבודה בחודש פברואר , כאשר גידול זה כשלעצמו מתרכז באזורי הפריפריה.

רכישות המשקיעים בחודש מרץ הסתכמו ב-1,045 דירות, ירידה של 47% בהשוואה למרץ אשתקד, שיעור הירידה החד ביותר בארבעת החודשים האחרונים.

מכירות המשקיעים בחודש מרץ הסתכמו ב-1,238 דירות, ירידה חדה של 51% בהשוואה למרץ אשתקד, בדומה לשיעור הירידה בסך עסקאות יד שניה. "מלאי" הדירות בידי משקיעים הוסיף לרדת, כאשר במהלך החודש נגרעו ממלאי זה כ-240 דירות.

מכירות הקבלנים בחודש מרץ הסתכמו ב-2,797 דירות, ירידה של 41% בהשוואה למרץ אשתקד, בדומה לשיעורי הירידה בדצמבר-ינואר האחרונים, אולם ירידה חדה יותר מזו שנרשמה בפברואר האחרון. בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי הסתכמו מכירות הקבלנים ב-2,014 דירות, ירידה של 40% בהשוואה למרץ אשתקד וירידה של 0.3% בהשוואה לחודש הקודם.

בפילוח גיאוגרפי של מכירות הקבלנים בשוק החופשי בולטת התעצמות משמעותית בשיעורי הירידה במכירות הקבלנים בשוק החופשי בחודשים האחרונים באזורי הביקוש במרכז הארץ, בעוד התמתנות בשיעורי הירידה בפריפריה ממתנת את שיעור הירידה הארצי.

רכישות משחלפי הדיור בחודש מרץ הסתכמו ב-1,738 דירות, אחת הרמות הנמוכות ביותר שנרשמו ברכישות סגמנט זה בעשור האחרון לפחות וירידה של 59% בהשוואה למרץ אשתקד. שיעור מצמצמי הדיור עמד על שליש מסגמנט זה, לעומת רבע בלבד במרץ אשתקד.

רכישות הזוגות הצעירים הסתכמו בחודש מרץ הסתכמו ב-3,957 דירות (כולל "מחיר למשתכן"), ירידה של 38% בהשוואה למרץ אשתקד. בניכוי הרכישות בסבסוד ממשלתי הסתכמו רכישות אלו ב-3,174 דירות, ירידה של 37% בהשוואה למרץ אשתקד. בהשוואה לחודש הקודם נרשם גידול של 17% ברכישות אלו, המתרכז בעיקר באזורי הפריפריה.

הרכישות במסגרת "מחיר למשתכן" הסתכמו בחודש מרץ ב-783 דירות, הרמה הגבוהה ביותר ברכישות אלו מאז יוני אשתקד. עם זאת, בהשוואה למרץ אשתקד זוהי ירידה של 41%. חלק הארי של רכישות אלו התרכז באזור ב"ש, כאשר לראשונה מזה תקופה ארוכה התבצעו רכישות במסגרת זו בעיר ב"ש עצמה. ניתוח מאפיינים סוציו-דמוגרפים של הרוכשים בב"ש יש בו כדי לרמז על תמריץ לרכישת דירה במסגרת זו באזורי הפריפריה, בקרב מי שמתגוררים במחוזות המתאפיינים ברמותץ מחירים גבוהות (ת"א, המרכז וירושלים).

נתונים ראשוניים לחודש אפריל מצביעים על המשך הירידה החדה בעסקאות (בהשוואה לאפריל אשתקד).

כתיבת תגובה