נתוני הלמ"ס: כרבע מהחרדים בישראל מתגוררים בירושלים

כ-29% מכלל תושבי העיר חרדים – כמחצית מהיהודים והאחרים בעיר. החרדים בירושלים מהווים כרבע מכלל החרדים בישראל | בית שמש, תל אביב-יפו ובני ברק הם היישובים העיקריים שמהם מהגרים לירושלים | בית שמש, תל אביב-יפו וגבעת זאב הם היישובים העיקריים שאליהם עוברים העוזבים את העיר | נכון לאמצע שנת 2022 מספר הדירות למגורים בירושלים עמד על 241,118 | מאמצע שנת 2022 עד אמצע שנת 2023 נוספו 2,597 דירות

חומות העיר העתיקה ומגדל דוד בירושלים | צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

ירושלים היא העיר הגדולה ביותר בישראל. בסוף 2022 עמד מספר התושבים בירושלים על 979.0 אלף נפש, מתוכם 595.1 אלף יהודים ואחרים (60.8%) ו-383.9 אלף ערבים (39.2%).

ירושלים היא היישוב שבו מתגוררים האחוז הגבוה ביותר של תושבים – כ-10% מכלל תושבי המדינה, הן מהאוכלוסייה הערבית (18.8% מהאוכלוסייה הערבית בישראל) והן מאוכלוסיית היהודים והאחרים (7.9% מאוכלוסיית היהודים והאחרים).

250/200 סייד בר + קובייה

כ-29% מכלל תושבי העיר חרדים – כמחצית מהיהודים והאחרים בעיר. החרדים בירושלים מהווים כרבע מכלל החרדים בישראל.

במהלך שנת 2022, גדלה אוכלוסיית ירושלים בכ-13,200 תושבים. לאוכלוסייה נוספו כ-20,200 איש כתוצאה מריבוי טבעי ועוד כ-8,500 איש כתוצאה ממאזן הגירה בין-לאומית. 15,500 איש נגרעו מאוכלוסיית העיר כתוצאה ממאזן הגירה פנימית שלילי (מספר העוזבים את ירושלים ליישובים אחרים בישראל עולה על מספר העוברים אל ירושלים).

בית שמש, תל אביב-יפו ובני ברק הם היישובים העיקריים שמהם מהגרים לירושלים. בית שמש, תל אביב-יפו וגבעת זאב הם היישובים העיקריים שאליהם עוברים העוזבים את העיר.

משק בית ירושלמי מונה 3.75 נפשות בממוצע, לעומת ממוצע ארצי של 3.19 נפשות.

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בירושלים ב-2022 היה 50.4%, לעומת 63.3% בממוצע הארצי.

 86.2% מהמועסקים תושבי ירושלים עובדים ביישוב מגוריהם.

כשני שלישים (65%) מתושבי ירושלים בני 20 ומעלה גרים בעיר מאז לידתם, לעומת 34% בממוצע הארצי.

89% מהירושלמים בני 20 ומעלה מרוצים מחייהם (זהה לשיעור הארצי): 93% מהיהודים ו-82% מהערבים.

93% מתושבי ירושלים המועסקים מרוצים מעבודתם (92% בכלל האוכלוסייה).

86% מתושבי ירושלים משתמשים באינטרנט.

בשנת הלימודים תשפ"ב (2021/22) למדו בבתי הספר היסודיים בחינוך העברי בירושלים 85,144 תלמידים, מהם כ-58 אלף תלמידים בפיקוח החרדי, כ-15 אלף בפיקוח הממלכתי-דתי וכ-12.2 אלף בחינוך הממלכתי.

כמחצית (52.0%) מהסטודנטים שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה במחוז ירושלים, היו תושבי המחוז.

בשנת 2021, 103.1 אלף תושבי ירושלים היו רשומים במחלקות לשירותים חברתיים במשרד הרווחה והביטחון החברתי, ושיעורם בקרב כלל אוכלוסיית תושבי ירושלים עמד על 107.5 ל-1,000 נפש (נמוך מעט משיעור הרשומים בקרב כלל אוכלוסיית ישראל – 111.1 ל-1,000 נפש).

40.1% מהפסולת בירושלים בשנת 2021 נשלחו למִחזור, אחוז גבוה מהממוצע הארצי (23.5%). בהשוואה ל-18 הערים הגדולות (שבהן 100 אלף תושבים ויותר), ירושלים נמצאת במקום הראשון בשיעור המִחזור.

תושבי ירושלים צרכו בשנת 2021 כ-68.2 מ"ק מים לנפש, פחות מהממוצע הארצי העומד על כ-80.0 מ"ק לנפש.

ב-2022 נחקרו על ידי משטרת ישראל 791 תאונות דרכים עם נפגעים (מסוג ת"ד מורחב) שאירעו בירושלים, ונפגעו בהן 1,295 אנשים, ירידה של כ-2.2% במספר התאונות וירידה של כ-2.9% במספר הנפגעים בהן לעומת 2021. לשם השוואה, בכל הארץ באותה תקופה הייתה ירידה של 10.0% במספר התאונות וירידה של 8.8% במספר הנפגעים.

דיור ומגורים

נכון לאמצע שנת 2022 מספר הדירות למגורים בירושלים עמד על 241,118. מאמצע שנת 2022 עד אמצע שנת 2023 נוספו 2,597 דירות (גידול של 1.1% בירושלים לעומת גידול של 1.9% בכלל הארץ). גידול זה משקף בעיקר בנייה חדשה, אך עשוי לכלול גם פיצול של דירות קיימות לכמה יחידות דיור, גריעת יחידות דיור עקב הריסה של מבנים, או שינוי הגדרות השימוש בנכסים.

28.0% מהמבנים בירושלים הם בני 2-1 דירות, 25.7% מהמבנים הם בני 5-3 דירות, 42.6% מהמבנים הם בני 30-6 דירות, 1.8% מהמבנים הם בני 40-31 דירות ו-2.0% מהמבנים הם בני 41 דירות ויותר.

Inner 620/130

בירושלים היחס בין גודל האוכלוסייה לכמות הדירות הוא 4.0 נפשות לדירה, לעומת 3.3 בממוצע הארצי.

בשנת 2022 הונפקו היתרי בנייה עבור כ-7,280 דירות בירושלים, כ-9.3% מכלל הדירות בהיתרי הבנייה שהונפקו בישראל. זהו שיא במספר ההיתרים שהונפקו בעיר ובארץ, גידול של פי 2 לעומת שנת 2021.

בשנת 2022 החלה בנייתן של 4,460 דירות בירושלים, עלייה של 41.0% לעומת שנת 2021. לשם השוואה, בכלל הארץ הייתה עלייה של 5.3%.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה