סדרת צעדים של בנק ישראל לייצוב המשק

בראש סט הצעדים שירחיב את המענה המוניטרי בצל משבר הקורונה: הותרת הריבית ללא שינוי  • מניתוח המצב הכלכלי עולה: בעוד שבפרוץ המשבר הגורם העיקרי לפגיעה הכלכלית היה פגיעה בהיצע, הרי שעם הזמן הולך ומצטברת פגיעה בצד הביקוש, שהשפעתה עלולה להימשך גם לאחר שיוסרו המגבלות על ההיצע • ומה מצב האבטלה?

נגיד בנק ישראל עם ראש אגף התקציבים באוצר, בוועידת הכלכלה החרדית של דה מרקר | צילום: פלאש 90

בנק ישראל מכריז על סט צעדים נוסף להרחבת המענה המוניטרי למשבר הקורונה. בראש ובראשונה הוחלט על ידי הוועדה המוניטרית להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%. בדברי ההסבר למהלך אמר נגיד בנק ישראל הפרופ’ אמיר ירון, כי לנגד עיניה של הוועדה עמד מצב המשק המראה סימני התאוששות, לצד אינדיקטורים נוספים המצביעים על התאוששות איטית בחלקים שונים של המשק. בנוסף ועל פי התחזית המקרו כלכלית המעודכנת של חטיבת המחקר, הפגיעה בפעילות הכלכלית במשק תמשיך להיות משמעותית. העליה בנתוני התחלואה בישראל, מגדילה את אי הוודאות וצפויה לעכב את חזרת הפעילות הכלכלית לשגרה, לכן תחזית החטיבה לצמיחה בשנת 2020 עודכנה כלפי מטה. 

בנוסף, החליטה הוועדה להשיק תכנית לרכישת אג”ח תאגידיות בשוק המשני, לחדש את התכנית להגדלת היצע האשראי לעסקים קטנים וזעירים, ולייצר תשתית להגדלת מגוון הנכסים שבנקים יוכלו להעמיד כבטוחה כנגד תכנית זו. סט צעדים זה שמטרתו להמשיך לסייע למשק בהתמודדות עם משבר הקורונה, מצטרף למגוון הכלים המופעלים על ידי בנק ישראל. החלטות שהתקבלו בוועדה נועדו להעמיק את מידת ההרחבה של המדיניות המוניטרית, להבטיח את המשך פעילותם התקינה של השווקים הפיננסיים ולתמוך במנגנון התמסורת המוניטרית אל האשראי במשק. 

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

בבנק ישראל מסבירים כי תהליך הסרת המגבלות הביא אמנם לשיפור בפעילות הכלכלית במשק, אולם רמת הפעילות עדיין נמוכה. מצד אחד הסרת המגבלות הביאה לגידול בהיצע, מאידך רמת הביקוש נותרה נמוכה. גם העליה בהיקף התחלואה בשבועות האחרונים מעיבה על תהליך ההתאוששות הכלכלית. לפי הערכת חטיבת המחקר היקף ההשבתה של המשק הצטמצם מכ-36% מהפעילות בשיא המשבר לכ-12%. חטיבת המחקר מעריכה שהמשק יתכווץ בכ-6% ב-2020 בהנחה שלא תהיה החמרה נוספת במגבלות על הפעילות (החמרה נוספת צפויה היום ובימים הקרובים. ד”ש). מניתוח שנערך בחטיבת המחקר עולה שבין 650 אלף ל-720 אלף עובדים עדיין מובטלים, נמצאים בחל”ת או פוטרו ממקום עבודתם בעקבות משבר הקורונה. 

הנגיד התייחס בדבריו גם להיקף הרכישות בכרטיסי אשראי ואמר כי הנתונים מראים, “שהצריכה הפרטית במספר ענפים חזרה לרמתה ערב המשבר למרות הפגיעה בהכנסה ובביטחון הכלכלי של משקי בית רבים, אך מטבע הדברים בענפים כמו תיירות ומסעדות רמת הפעילות עדיין נמוכה, וההוצאה הכוללת עדיין נמוכה בכ-10% מהרמה בתחילת השנה. גם צריכת החשמל מצביעה על רמה נמוכה של הפעילות הכלכלית. מהסקרים השונים שנערכים בקרב החברות והעסקים עולה שהמגזר העסקי עדיין רחוק מחזרה לשגרה, והפגיעה הכוללת בפדיון מוערכת בכ-20%. 

“התמונה הקשה ביותר עולה משוק העבודה: בפרוץ המשבר היו למעלה ממיליון עובדים שיצאו לחל”ת. הנתונים מהמקורות השונים אינם אחידים, אך מכולם עולה תמונה די ברורה, על פיה למעלה מחצי מיליון שכירים עדיין לא שבו למקומות העבודה אותם נאלצו לעזוב בנוסף לכ-150 אלף שהיו מובטלים ערב המשבר, וכמו כן כחמישית מהעצמאים (נכון לחודש מאי) איבדו את פרנסתם באופן חלקי או מלא. מניתוח כולל של המצב הכלכלי עולה שבעוד שבפרוץ המשבר הגורם העיקרי לפגיעה הכלכלית היה פגיעה בהיצע, הרי שעם הזמן הולך ומצטברת פגיעה בצד הביקוש, שהשפעתה עלולה להימשך גם לאחר שיוסרו המגבלות על ההיצע”.

מדדים, אשראי ומדיניות כלכלית

בדיוני הוועדה המוניטרית עסקו בין היתר בקושי בבלימת המגיפה במדינות שונות בעולם והעיכוב בחזרה של הפעילות הכלכלית לשגרה המעיבים על ההתאוששות בכלכלה העולמית. על פי תחזית קרן המטבע, בשנת 2020 צפויה התכווצות של כ-5% בתוצר העולמי ושל כ-12% בסחר העולמי. כחלק מההתמודדות ממשיכים הבנקים המרכזיים בעולם להוציא לפועל צעדי מדיניות חסרי תקדים וחלקם אף הרחיבו אותם, וזאת במקביל לתכניות הסיוע הנרחבות מצד הממשלות. השווקים הפיננסיים התאוששו ברובם מנפילות השערים החדות שראינו בשיא המשבר, אולם התנודתיות עדיין מאוד גבוהה, כמו גם מדדי הסיכון ואי הוודאות. 

מדדי המניות העיקריים בבורסה בתל אביב ירדו בדומה למדדים בעולם בפרוץ המשבר, אולם פעילות בנק ישראל בשווקים הפיננסיים הקטינה את התנודתיות העזה שאפיינה אותם בפרוץ המשבר, ובפרט, הפחיתה באופן משמעותי את התשואה על אג”ח ממשלתיות וקונצרניות. בהמשך הי התיקון במניות מתון יותר מבמדדים בעולם. לעומת זאת, מרווחי האג”ח הקונצרניים שבו להתרחב לאחרונה.

בתחום האשראי מצביע סקר המגמות בעסקים, על התמתנות מסוימת בקושי של חברות להשיג אשראי, אך המגבלה עדיין גבוהה משהייתה לפני המשבר. היקף האשראי הבנקאי שניתן במהלך המשבר היה גבוה לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בפרט באשראי לעסקים בינוניים וגדולים ובאשראי לדיור. נתוני הקרן לאשראי לעסקים קטנים בערבות מדינה מצביעים על ביקוש גבוה לאשראי. 

Inner article

בהתייחס לשקל נטען בוועדה כי השקל התחזק במונחי שער החליפין האפקטיבי מאז החלטת הריבית הקודמת בכ-1.2 אחוז. שער חליפין זה מקשה על התאוששות היצוא, בייחוד לאור הירידה בביקוש העולמי, ועל חזרת האינפלציה לתחום היעד. בחודשים הקרובים צפויה האינפלציה השנתית להמשיך ולהיות שלילית. 

“בשלב זה קשה להעריך מתי המשבר יסתיים ומה יהיו תוצאותיו”, חתם הנגיד את דבריו. “מדיניות כלכלית מושכלת ונחושה תוכל להפחית את עוצמת הפגיעה של המשבר ברמת החיים של אזרחי ישראל. בנק ישראל ימשיך לעשות כל מה שנדרש וכל מה שבמסגרת סמכותו כדי להפחית ככל האפשר את הפגיעה במשק ובאזרחים, לסייע לעסקים ולמשקי הבית לצלוח את המשבר, ולתמוך בהתאוששות ובחזרה מהירה של המשק לתוואי של צמיחה איתנה ותעסוקה מלאה”.

המבוגר האחראי

עפר קליין ראש אגף כלכלה ומחקר בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים הגיב למדד המחירים לצרכן ואמר כי “בנק ישראל הותיר כצפוי את הריבית ללא שינוי על 0.1 אחוז, יחד עם זאת לאור העלייה בנתוני התחלואה, ההגבלות הנוספות, ההרעה בתחזיות הצמיחה והעלייה במרווחי האשראי הבנק השיק צעדים משמעותיים נוספים”.

לדברי קליין הצעד הבולט ביותר הוא “השקת תוכנית רכישות של אג”ח קונצרניות (בנוסף לרכישת אג”ח ממשלתיות). התוכנית תתרום להערכתנו לצמצום המרווחים בשוק אג”ח החברות בדירוגים הגבוהים שעלו משמעותית במהלך חודש יוני. בנוסף, הבנק יגדיל את מגוון הנכסים שהבנקים המסחריים יוכלו להשתמש כבטוחה, כדי להגדיל את היצע האשראי במשק וזאת לצד הרחבת ההלוואות שבנק ישראל נותן לבנקים המסחריים בריבית אטרקטיבית (0.1% ל-3 שנים) בתנאי שהסכום ימשש כאשראי חדש לעסקים קטנים וזעירים”.

קליין הוסיף כי “התחזית הצמיחה השנה עודכנה כצפוי כלפי מטה למינוס 6 אחוזים השנה לעומת מינוס 4.5% בתחזית הקודמת, ושיעור האבטלה צפוי להערכתם לעלות ל-9 אחוזים בסוף השנה, לעומת 8.5% בתחזית הקודמת”. לדבריו, “הבנק אמנם צופה צמיחה חזקה של 7.5 אחוזים בשנה הבאה אך אי-הוודאות הגבוהה מעמידה זאת בסימן שאלה גדול יותר בהשוואה למשברים קודמים”.

לגבי האינפלציה טוען קליין כי “להערכת הבנק האינפלציה בסוף השנה הבאה עדיין תהיה נמוכה מהגבול התחתון ולכן ובכפוף יש סיכוי שהריבית תרד קלות לכיוון האפס עד סוף השנה”. קליין מעריך שהאינפלציה לא תגיע לטריטוריה שלילית.

“ההודעה מחזקת את הערכתינו שכל עוד הערכות האינפלציה כה נמוכות אין מניעה שהבנק ימשיך לפעול באגרסיביות. הבנק יפעל בכדי למנוע עלייה מהירה במרווחי התשואות באג”ח החברות, וגם לא יאפשר עלייה בתשואות האג”ח הממשלתיות דבר שיאפשר לממשלה להמשיך ולגייס בזול. להערכתנו, אם תהיה הרעה נוספת נראה את בנק ישראל מגדיל את ההתערבות”.

מנכ”ל איגוד החברות הציבוריות אילן פלטו מסר, כי “בנק ישראל מוכיח שוב שהוא המבוגר האחראי של המשק. כבר בתחילת המשבר קרא האיגוד לבנק ישראל לפעול גם בשוק הקונצרני, במטרה למנוע משבר פיננסי שיאיים על היסודות הכלכליים של ישראל. אנו מברכים על ההכרזה וקוראים לבנק ישראל לפעול באופן נרחב ומהיר, כדי לתמוך בחברות הציבוריות ובשוק ההון”.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה