סיוע להורים עובדים: ועדת הכספים החלה בדיונים לשינוי החוק

בעלות הטבה שמוערכת ב-2.2 מיליארד ₪ לשנה: ועדת הכספים החלה לדון בהצעת החוק לסיוע להורים לילדים עד גיל שלוש | ההצעה קובעת את הגדלת ההכנסה הפנויה של הורים עובדים דרך מתן נקודות מס, ומתן סיוע לאוכלוסיות עובדות בעלות הכנסה נמוכה באמצעות מענק עבודה מיוחד

מעונות יום | אילוסטרציה: Oksana Kuzmina, שאטרסטוק

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני החלה לדון, במסגרת הכנתה לקריאה ראשונה, בהצעת חוק סיוע להורים לילדים עד גיל שלוש (תיקוני חקיקה), התשפ"ד-2024 – תיקון לחוק מענק עבודה ותיקון לפקודת מס הכנסה, כך שתינתן הטבה לשם להגדלת ההכנסה הפנויה של הורים עובדים (נקודות מס) וסיוע לאוכלוסיות עובדות בעלות הכנסה נמוכה (מענק מיוחד). כך מוצעים בהצעת חוק זו שני מהלכים: האחד – תיקון לחוק מענק עבודה, והשני – תיקון לפקודת מס הכנסה.

במסגרת חוק מענק עבודה, המוכר גם בשם "מס הכנסה שלילי" מוצע לערוך שינוי שיאפשר לתת מענק מיוחד, להורים עובדים שהכנסתם נמוכה, שיש להם ילדים שטרם מלאו להם שלוש שנים. המענק המרבי שיינתן מכוח ההסדר המוצע יהיה בגובה של 470 שקלים חדשים לכל חודש עבודה, בשל כל ילד שטרם מלאו לו שלוש שנים בשנת המס. מאחר שבפועל מענק העבודה משולם להורה בשנת המס שלאחר השנה שבה הוא עובד, המענק ישולם להורה בשנות המס שבהן מלאו לילד שנה, שנתיים, ושלוש. בתקנות צוין כי המענק הנוסף צפוי להביא לעידוד השתלבות ההורים בשוק העבודה ולהגדלת הכנסתם הפנויה באמצעות הכנסתם מעבודה או מעסק.

לצד כך, מוצע לתקן את פקודת מס הכנסה, כך שתחול התחשבות בעלויות הנוספות של גידול ילדים עד גיל שלוש גם במשקי בית בעלי הכנסות גבוהות שאינם זכאים לסיוע באמצעות סבסוד עלויות מעונות יום או מענק עבודה. מוצע כי בחישוב המס של יחיד שהוא הורה לילד מגיל לידה עד שלוש, יובאו בחשבון שש נקודות זיכוי נוספות בסך הכול, בשל כל ילד: חלוקת נקודות הזיכוי תיעשה כך שבשנת הלידה ובשנה שבה מלאו לילד שלוש שנים תינתן נקודת זיכוי נוספת אחת בכל שנה, ובשנים שבהן מלאו לילד שנה ושנתיים, יהיה ההורה זכאי ל־2 נקודות זיכוי נוספות. נקודות הזיכוי האמורות יינתנו נוסף על נקודות הזיכוי הניתנות כבר כיום להורים לפי הוראות הפקודה.

שווי נקודת זיכוי, נכון לשנת 2024 הוא 2,904 שקלים חדשים לשנה, שהם כ־242 שקלים חדשים מדי חודש. כך שווי הטבת המס המוצעת בהצעת חוק זו להורה שזכאי לשתי נקודות זיכוי עומד בממוצע על כ־484 שקלים חדשים לחודש לכל הורה, וכ־968 שקלים חדשים למשק בית לחודש בשל כל ילד בטווח הגילים האמור.

שני המהלכים צפויים להיטיב עם כ־82% ממשקי הבית העובדים שלהם פעוטות בגילי לידה עד שלוש ולהביא להגדלת הכנסתם הפנויה, וסה"כ עלותם עומדת על כ-2.2 מיליארד ₪ לשנה. הצעת החוק תחול על הכנסות החל משנת 2024.

במהלך הדיון התריעו נציגי מעונות היום כי מול ההטבה, המצב בשוק מעונות היום קשה, וכי ישנו מחסור במעונות, במטפלות ובצרכי השטח, ועובדים בורחים מהעיסוק בתחום.

ח"כ ינון אזולאי: "יש אלפי משפחתונים שהעלו להם את התשלום של ההורים. מדובר ב-30 מיליון ₪ הצורך בשטח לעומת 2.2 מיליארד שאתה משקיע בחוק. אם תהייה השקעה במטפלות, בהכשרות ובבינוי, זה יטפל במחסור, החוק יסייע לעוד מישהו לקבל מענק אבל לילד שלו אין מקום במעון. בנוסף החוק הזה מסבסד גם אנשים ברף שכר שאינם זקוקים לנושא הזה, ייתכן שבמידה מסוימת יש פה זריקת כסף, ומנגד לציבור מוחלשים כמו מובטלים שמחפשים עבודה ועובדים שעתיים לא נתתם". עוד קרא ח"כ אזולאי לרשות המיסים לבחון כי מענק עבודה יינתן גם לעובדים המועסקים ע"י קרוב משפחה, אפשרות שאינה ניתנת גם במענק הבסיסי כיום.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני: "אתם מסייעים ופותרים בעיה של עלויות, אבל יש מחסור במעונות ובכוח אדם, מה שמעלים בפניכם הוא שסיוע קטן הרבה יותר מהסכום של ההטבות הללו יכול להשלים את הצעד".

ח"כ אורית פרקש הכהן: "אני שואלת איפה התוכנית לסיוע להורים לילדים גיל 0 עד 3? אין מוסדות, אין מספיק מעונות, זוגות צעירים מוציאים 5,000 עד 7,000 ₪ לחודש על מסגרת לילד. יש זוגות הורים עובדים שהם לא סוציאליים והם לא זכאים לסיוע, יש להם משכנתאות, יש לסייע גם למעמד הביניים בישראל".

הוועדה תמשיך בדיוניה בנושא.

כתיבת תגובה