סקירת שוק | ירידה בשווי היבוא של כלי רכב

רשות המסים פרסמה את הסקירה השנתית של ענף הרכב בישראל לשנים 2019-2020 | בשנת 2020 ובהמשך גם ב-2021 עלה שיעור הרכישות של רכב חשמלי, משיעור זניח של עשיריות אחוז עד ל- 2.6% במחצית 2021 | בנוסף, בשנת 2020 נרשמה ירידה ריאלית של 21.2% בשווי היבוא של כלי רכב, ירידה של 16.9% בכמות כלי הרכב שיובאו וירידה של 10% בהיקף המסים שנגבו בגין יבוא כלי רכב, לעומת 2019

יבוא כלי רכב | צילום: Protasov, שאטרסטוק

לאחר הפסקה של שנה, בשל אילוצי תקופת הקורונה, ממשיכה רשות המסים את המסורת של פרסום סקירות ענף הרכב השנתיות. סקירה זו, לשנים 2020-2019, מציגה מגוון רחב של היבטי מיסוי ומדיניות בתחום הרכב וכוללת בתוכה נתונים כמותיים, ניתוחים מגוונים, נתונים על היקפי גביית המסים ועוד.

מהסקירה עולה כי בשנת 2020 נרשמה ירידה ריאלית של 21.2% בשווי היבוא של כלי רכב, ירידה של 16.9% בכמות כלי הרכב שיובאו וירידה של 10% בהיקף המסים שנגבו בגין יבוא כלי רכב, לעומת 2019. אולם למרות ירידה זאת, נתוני היבוא לשנת 2020 עדיין גבוהים בראייה ארוכת טווח, וזאת על אף השפעת מגפת הקורונה.

250/200 סייד בר + קובייה

על פי רשות המיסים היקפי היבוא הושפעו, בין היתר, מעיתוי השינויים בחישובי מס קניה – שינוי במיסוי כלי רכב חשמליים והיברידיים וכן עדכוני נוסחת המיסוי הירוק ורמת האבזור הבטיחותי.

בשנים 2019 ובמיוחד 2020 האטה במידה מסוימת המגמה ארוכת הטווח של שחיקת מחירי הרכב בהשוואה למדד המחירים לצרכן. ייתכן שמדובר בתופעה זמנית מכיוון שבשנת 2020 נרשם עודף ביקוש לרכב – הן בגלל הפגיעה ביצור העולמי בשל הקורונה והן בגלל שיבושים בפעילות התחבורה הציבורית (סגירת הרכבות וצמצום קווי האוטובוסים) וחשש טבעי מהידבקות. בשנת 2020 נרשמו גם פחות גריטות רכב עקב התיישנות – כנראה מפני שבתנאים אלה בעלי רכבים ישנים החליטו להמשיך ולהשתמש בכלי רכב שבזמנים רגילים היו כבר מוצאים מכלל שימוש.

בשנת 2020 ובהמשך גם ב- 2021 עלה שיעור הרכישות של רכב חשמלי, משיעור זניח של עשיריות אחוז עד ל- 2.6% במחצית 2021. שיעור הרכישות של רכב היברידי רגיל היה יציב בשנים 2019-מחצית 2021 – כ 20.3%, ואילו שיעור הרכישות של רכב היברידי נטען (פלאג-אין) עלה מ- 1.6% בשנת 2019 ל- 4.3% במחצית 2021. זאת למרות העלאת המיסוי המשמעותית על רכב היברידי רגיל ונטען. בתחום הרכב החשמלי שיעור מס הקניה לא הועלה אך נקבעה מגבלה שקלית על סכום ההטבה, דבר אשר גרם להעלאת מס על דגמי יוקרה חשמליים.

870/135 ליינר ארטקל

בשנת 2019 נצפתה יציבות יחסית בשיעור הרכישות של ציי רכב וחברות ליסינג, אשר היוו כ- 40.1% מסך הרכישות של רכבים חדשים. חלק ניכר מרכישות אלה היו רכישות לשם מכירה בידי חברות ליסינג, הן לצורך מכירה רגילה והן לעסקאות ליסינג מימוני פרטי. בשנת 2020 חלה ירידה מסוימת ברכישות תאגידים (38%), בין היתר הודות להפחתת השימוש ברכב צמוד.

בשנים 2019-2020 נמשכה מגמת עליה ברמת האבזור הבטיחותי של כלי הרכב המיובאים לישראל. כבר משנת 2018 הפכו חלק מהמערכות – ניטור מרחק והתרעה מפני סטייה מנתיב – לדרישת חובה בעת רישום הרכב. משנת 2020 מוענק ניקוד בטיחותי רק למערכות מקוריות בהתקנת יצרן, עם דגש על מערכות אקטיביות למניעת תאונה. משנת 2021 מוענק ניקוד גם למערכות מתקדמות נוספות – זיהוי עייפות הנהג והיסח דעת, בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור, ומערכת למניעת שיכחת ילד ברכב.

לסיכום אמרו ברשות המיסים, בחינת התפלגות כלי הרכב לפי סוג המבנה שלהם מגלה כי הביקוש לסדאנים הצטמצם מאד, והמבנה הפופולרי ביותר הנו SUV (sport-utility vehicle). כמו כן, נמצא כי שיעור כלי הרכב בהם מותקן חלון בגג עלה מ-9% בשנים 2005-2007 ל-27% בשנת 2021. בכל הנוגע לצבע, כלי רכב בצבעים לבן-אפור-שחור ממשיכים להוות למעלה מ-90% מכלל הרכבים המיובאים.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה