-

סקר הלמ"ס: 43% מעסקים בענפי התעשייה נפגעו מהעלאת הריבית

התלות של פעילות החברה באשראי בנקאי או חוץ-בנקאי גבוהה (כ-27% מהעסקים) ולכן מידת הפגיעה בפעילות החברה בעקבות העלאת הריבית עומדת על 35% מהעסקים, ו43% ציינו כי עליות הריבית ישפיעו על מקורות המימון, על תוכניות עתידיות ועל מחירי המוצרים | הנתונים מקבילים למדד מחירי היצרן, המצביע על עלייה של כ-10% בשנת 2022

תעשייה ישראלית. פארק התעשייה בעטרות | צילום אילוסטרציה: אור צפתי

אוכלוסיית הסקר כוללת את ענפי התעשייה, הבינוי, המסחר הקמעוני, המלונאות והשירותים. מדגם הסקר מייצג כ-70,000 עסקים בענפים אלו.

כ-27% מהעסקים באוכלוסיית הסקר דיווחו שפעילותם הכלכלית תלויה במידה משמעותית (במידה רבה מאוד/במידה רבה) באשראי בנקאי/חוץ-בנקאי.

בענפי התעשייה, המלונאות והשירותים העסקיים אחוז העסקים שפעילותם תלויה במידה משמעותית באשראי בנקאי/חוץ בנקאי גבוה מהענפים האחרים.

מידת הפגיעה בפעילות העסקית של החברות היא גבוהה, וכ-35% ממנהלי העסקים מגדירים אותה כמשמעותית.

עליית הריבית משפיעה גם על גיוס משקיעים. ניתן לראות זאת בענפי המידע והתקשורת (שירותי הייטק) שבהם אחוז גבוה של עסקים הנפגעים משמעותית מעליית הריבית (כ-41%), אך אחוז נמוך של עסקים המדווחים שפעילותם הכלכלית תלויה במידה משמעותית באשראי בנקאי/חוץ בנקאי (כ-15%).

מדיווחי המנהלים ניכר כי לעליית הריבית השפעה משמעותית ביותר על תוכניות התרחבות ועל מחירי המוצרים של העסקים. כ-43% מהמנהלים בענפי התעשייה דיווחו שלעליית הריבית יש השפעה משמעותית (במידה רבה/במידה רבה מאוד) על נושאים אלו, ואילו כ-25% מכלל המנהלים בתעשייה דיווחו על השפעה משמעותית על מקורות המימון.

כ-22% מהעסקים דיווחו שישַנו משמעותית את מקורות המימון ואת מסלולי המימון של החברה בעקבות העלאת הריבית. ענף המלונאות ועסקים גדולים בענף המסחר הקמעוני שדיווחו שהם תלויים במידה משמעותית באשראי, הם גם אלו שאחוז גבוה מהעסקים בהם צופים שינוי משמעותי במסלולי המימון ובמקורות המימון.

בכ-28% מכלל העסקים בסקר רואים בהעלאת הריבית גורם המגביל את צמיחת החברה ומשפיע באופן שלילי על תוכניות התרחבות עתידיות. בענפים שלהלן אחוז זה גבוה מיתר הענפים: התעשייה (43%), המסחר הקמעוני (38%) והמלונאות (60%).

מצד אחד עליית הריבית גורמת להפחתת הביקושים במשק (דבר שמוביל להורדת מחירים), אך מצד שני היא מעלה את עלות התשומות לעסקים ולכן גם עלולה להוביל לעלייה של מחירים של מוצרים שונים. אחוז גבוה מהמנהלים בענפי התעשייה והמסחר הקמעוני מדווחים על השפעה משמעותית של עליית הריבית על העלייה במחירי המוצרים של העסק (כ-43% וכ-27%, בהתאמה), לעומת רק 9% מהעסקים הגדולים בענף הבינוי.

חיזוק לדיווחי המנהלים בתעשייה על עליות המחירים של תוצרי החברה מתקבל ממדד מחירי תפוקת התעשייה (מדד מחירי יצרן) המצביע על עלייה של כ-10% בשנת 2022 (מדד נובמבר 2022 בהשוואה לדצמבר 2021).

כתיבת תגובה

תפריט נגישות