סקר הערכת המגמות בעסקים: מגמת העלייה נמשכת

מהממצאים העיקריים של הסקר שערכה הלמ”ס עולה כי במאזן הכולל נמשכה מגמת העלייה שנצפתה בחודש הקודם | לבד מאזן מצבה הנוכחי של החברה בהווה בענף המלונאות שירד מ-3.9- ל-8.1-, כשניכר שענף זה מושפע באופן ישיר מהחזרת ההגבלות ואי הוודאות השוררת במשק

הלשכה המרכזית לססטיסטיקה | צילום: אוליביה פיטוסי, פלאש 90

בסקר מגמות בעסקים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נשאלו מנהלי החברות על החודש הקודם – יוני, על מצבם הכלכלי בהווה -יולי, ועל ציפיותיהם לחודש הבא – אוגוסט.

מהממצאים העיקריים של הסקר עולה כי במאזן הכולל נמשכה מגמת העלייה שנצפתה בחודש הקודם. לבד מאזן מצבה הנוכחי של החברה בהווה בענף המלונאות שירד מ-(3.9-) ל-(8.1-), כשניכר שענף זה מושפע באופן ישיר מהחזרת ההגבלות ואי הוודאות השוררת במשק.

סקר הערכת המגמות בעסקים מנותח באמצעות מאזן. המאזן הוא ההפרש המשוקלל בין אחוז מנהלי החברות אשר העריכו את מצב החברה באופן חיובי לבין אחוז מנהלי החברות אשר העריכו אותו באופן שלילי.

המאזן תחום בטווח שבין מינוס 100 לבין פלוס 100. ככל שערך המאזן קרוב יותר לגבול העליון, הוא מעיד על הערכה חיובית יותר בקרב המנהלים, וככל שערך המאזן קרוב יותר לגבול התחתון, הוא מעיד על הערכה שלילית יותר. כאשר המאזן קרוב לאפס, מדובר בהיעדר ציפיות לשינוי במצב הקיים.

תוצאות הסקר פולחו לפי הקטגוריות השונות:

תעשייה

מאזן מצב העסקים בהווה ירד מעט לעומת החודש הקודם. ירידה זו נצפתה גם לפי חלוקה לעוצמה טכנולוגית, למעט בתעשייה מעורבת-מסורתית, שם הייתה עלייה קלה. בכלל מאזני העבר בענפי התעשייה נמשכה מגמת העלייה שנצפתה בחודש הקודם. מאזני הציפיות לחודש הבא נשארו דומים לחודש הקודם, למעט מאזן הציפיות לשינוי בהיקף ההזמנות ליצוא, שירד מ-9.5 ל-2.9.

בינוי

מאזן מצבה הנוכחי של החברה נשאר דומה למצב בחודש הקודם. מאזני העבר המשיכו לעלות, ומאזן היקף הפעילות השוטפת עבר לתחום החיובי לראשונה מאז ינואר 2020. מאזן הציפיות לשינוי במספר המועסקים עלה מ-1.4 ל-4.6.

מסחר קמעוני

מאזן מצבה הכלכלי של החברה בהווה עלה מ-15.9 בחודש הקודם, ל-19.3. מאזן העבר של היקף המכירות עלה בחודש הנוכחי, ואף עבר לתחום החיובי. מאזני הציפיות לחודש הבא נשארו דומים לחודש הקודם, מאזן הציפיות לשינוי במספר המועסקים עלה בצורה ניכרת, מ-1.8 ל-10.7.

מלונאות

במאזן מצב החברה בהווה חלה ירידה מ- (3.9-) ל-(8.1-). במאזני העבר, מאזן מספר לינות התיירים עלה מ-(36.2-) ל-(27.2-), אך עדיין נותר בתחום השלילי. שאר מאזני העבר ירדו לעומת הדיווח בחודש הקודם אך נותרו חיוביים. ובמאזני הציפיות נצפתה עלייה במאזן לינות הישראלים, לעומת הציפיות לשינוי במספר לינות התיירים והציפיות למועסקים, שבהם נצפו ירידות.

שירותים

מאזן מצבה הנוכחי של החברה נותר דומה למאזן החודש הקודם. כלל מאזני העבר בסך השירותים מצביעים על עלייה, עלייה זו התקיימה בכלל ענפי השירותים, במאזני היקף המכירות (הן ליצוא והן לשוק המקומי) וכן במספר המועסקים. אך עם זאת, בענפי השירותים הפיננסיים ובענפי המידע והתקשורת חלו ירידות במאזן מספר המועסקים. מאזני הציפיות נותרו דומים למאזני החודש הקודם.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה