סקר כוח אדם מגלה: עליה במספר הבלתי מועסקים בחודש אוגוסט

מנתוני סקר כוח אדם שעורכת הלמ”ס בקרב העובדים במשק הישראלי בני 15 ומעלה, עולה כי מספר הבלתי מועסקים עמד בחודש אוגוסט על 234.7 אלף, המהווים 5.5% מכוח העבודה, אל מול 216.8 אלף שהיוו 5.2% בחודש יולי | עוד עולה מהסקר כי חלקם של השכירים בתחום ההיי-טק מכלל השכירים עלה באוגוסט 2021 ל-11.0% מ-10.4% בחודש יולי

עובדים במפעל מזגנים | צילום אילוסטרציה: יח"צ אלקטרה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה בסוף השבוע האחרון את נתוני סקר כוח האדם של חודש אוגוסט 2021, ובהשוואת הנתונים לעומת יולי 2021, בקרב העובדים בני 15 ומעלה.

מהנתונים עולה כי מספר הבלתי מועסקים עמד בחודש אוגוסט על 234.7 אלף, המהווים 5.5% מכוח העבודה, אל מול 216.8 אלף שהיוו 5.2% בחודש יולי.

250/200 סייד בר + קובייה

מספר המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים עמד בחודש אוגוסט על 268.9 אלף המהווים 6.3 מכוח העבודה, עליה אל מול 259.5 ו-6.2% בחודש יולי.

במספר הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה ממרץ 2020 + המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים חלה ירידה ובחודש אוגוסט הוא עמד על 346.7 המהווים 8.0% מכוח העבודה, אל מול 8.4% שהם 358.9 בחודש יולי.

גם במספר הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה ממרץ 2020 + הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל סיבות אחרות או לא עבדו בעבר, מעוניינים לעבוד עכשיו ולא חיפשו עבודה בחודש אחרון בגלל קורונה + המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים חלק ירידה, ובעוד בחודש אוגוסט עמד מספרם על 349.2 שהם 8.1% מכוח העבודה, בחודש יולי היה האחוז 8.4 ששיקפו 361.1 אלף עובדים.

סך שיעור תעסוקה לא כולל נעדרים זמנית מעבודה כל השבוע מסיבות הקשורות בקורונה נקבע בחודש אוגוסט על 58.8%, לעומת 58.4% בחודש יולי.

האחוז הגבוה ביותר של מועסקים הנעדרים מהעבודה כל השבוע או חלק מהשבוע, מכלל המועסקים, היה בענפים: חינוך – 56.8% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 2.2%), שירותים אחרים – 19.0% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 4.0%), שירותי בריאות, רווחה וסעד – 18.2% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 2.0%).

870/135 ליינר ארטקל

האחוז הגבוה ביותר של מועסקים הנעדרים מהעבודה כל השבוע או חלק מהשבוע, מכלל המועסקים, היה במשלחי היד: בעלי משלח יד אקדמי – 29.7% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 1.7%), עובדי מכירות ושירותים – 18.5% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 2.1%), הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווה – 17.6% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 2.4%).

האחוז הגבוה ביותר של מועסקים הנעדרים מהעבודה כל השבוע או חלק מהשבוע, מכלל המועסקים, היה: בקרב בני 30-34 – 22.0% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 1.2%), בקרב בני 35-44 – 21.6% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 1.2%), בקרב בני 45-54 – 21.5% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה – 1.8%).

האחוז הגבוה ביותר של הבלתי מועסקים מכוח העבודה היה: בקרב בני 15-17 – 16.1%, בקרב בני 18-24 – 8.9%, בקרב בני 25-29 – 6.6%.

האחוז הגבוה ביותר של מועסקים שעבדו מהבית, מכלל המועסקים, היה בענפים: מידע ותקשורת (51.3%), שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים (36.4%), פעילויות בנדל”ן (33.4%), אמנות וענפיו (22.5%). והאחוז הגבוה ביותר של מועסקים שעבדו מהבית, מכלל המועסקים, היה במשלחי יד: בעלי משלח יד אקדמי (31.3%), מנהלים (20.1%), הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווה (18.5%).

בנוסף, חלקם של השכירים בתחום ההיי-טק מכלל השכירים עלה באוגוסט 2021 ל-11.0% (10.4% בחודש הקודם).

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה