סקר כוח האדם מגלה: עליה במספר בלתי המועסקים

נתוני הלמ”ס של סקר כוח האדם שנערך בחציון השני של חודש אוגוסט 2021 מגלה מגמת עליה בחודש אוגוסט אל מול חודש יולי במספר הבלתי מועסקים, כמו גם במספר המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם בגלל סיבות הקשורות לקורונה | ירידה בסך 0.4% במספר הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה ממרץ 2020

הלשכה המרכזית לססטיסטיקה | צילום: אוליביה פיטוסי, פלאש 90

בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמו את נתוני סקר כוח האדם של המחצית השנייה של אוגוסט 2021 אל מול המחצית הראשונה של אוגוסט 2021, בקרב בני 15 ומעלה. ומהנתונים עולה מגמה מעורבת בקטגוריות השונות של הנתונים שפולחו

על פי הנתונים אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה עמד במחצית השנייה על 5.6% אל מול 5.3% במחצית הראשונה של אוגוסט. כך גם פולח האחוז מכוח העבודה של המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים שנקבע על 6.2%, בקטגוריה זו הנתון דומה לנתוני המחצית הראשונה של החודש.

250/200 סייד בר + קובייה

עוד עולה מהנתונים כי אחוז מכוח העבודה של הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה ממרץ 2020 + המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים נקבע במחצית השנייה של חודש אוגוסט על 7.8% אל מול 8.1% במחצית הראשונה.

שיעור תעסוקה – לא כולל נעדרים זמנית מעבודה כל השבוע מסיבות הקשורות בקורונה – נקבע על 60.0% אל מול 60.2% במחצית הראשונה של חודש אוגוסט 2021.

כך גם הושוו נתוני הסקר הדו שבועיים של חודש אוגוסט אל מול אלו מחודש יולי. על פי הנתונים מספר (ואחוז מכוח העבודה) הבלתי המועסקים במחצית הראשונה של אוגוסט נקבע על 222.1 אלף (5.3%), ו-237.2 אלף (5.6%) במחצית השנייה של אוגוסט. אל מול 225.1 (5.4%) במחצית הראשונה של יולי, ו-193.0 אלף (4.6%) במחצית השנייה של חודש יולי.

מספר המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים במחצית הראשונה של אוגוסט נקבע על 259.6 אלף (6.2%), ו-262.6 אלף (6.2%) במחצית השנייה של אוגוסט. אל מול 280.4 (6.7%) במחצית הראשונה של יולי, ו-228.0 אלף (5.5%) במחצית השנייה של חודש יולי.

870/135 ליינר ארטקל

מספר הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה ממרץ 2020 + המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה + הבלתי מועסקים, נקבע במחצית הראשונה של אוגוסט נקבע על 349.6 אלף (8.1%), ו-333.5 אלף (7.8%) במחצית השנייה של אוגוסט. אל מול 383.7 (9.0%) במחצית הראשונה של יולי, ו-322.9 אלף (7.6%) במחצית השנייה של חודש יולי.

סקר כוח אדם הוא המקור העיקרי למידע על כוח העבודה בישראל והוא נערך באופן שוטף על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במחצית השנייה של חודש אוגוסט 2021 רואיינו באופן שוטף כ-8,200 בני 15 ומעלה. בחודש אוגוסט 2021 רואיינו כ-17,500 בני 15 ומעלה. אוכלוסיית הסקר כוללת את התושבים הקבועים של מדינת ישראל, תיירים ותושבים ארעיים השוהים בישראל יותר משנה ברציפות. הסקר מאפשר מעקב אחר ההתפתחות בכוח העבודה, גודלו ותכונותיו, היקף האבטלה ועוד.

יצוין עוד כי על פי הגדרות הסקר (שתואמות הגדרות בין-לאומיות של ארגון העבודה הבין-לאומי) רוב העובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום החל מחודש מרץ 2020 נחשבים כמועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם. לכן ההשפעה של משבר נגיף קורונה על תכונות כוח העבודה מתבטאת בעיקר בסדרות הנתונים: מועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם כל השבוע; מועסקים הנעדרים מעבודתם חלק מהשבוע; מועסקים שעבדו בהיקף מלא בשבוע הקובע.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה