סקר: כשליש מהעסקים בישראל מאפשרים עבודה מהבית

נתוני הלמ"ס מלמדים על כך שכ-33% מהעסקים מאפשרים כיום עבודה מהבית באופן מובנה ומוסדר בהיקף כלשהו | בכ-12% מהעסקים בענף המסחר קיימת אפשרות של עבודה מהבית | בעסקים גדולים, האפשרות של עבודה מהבית נפוצה יותר (20% מהעסקים) | והאם המנהלים צופים עליית מחירים?

עבודה מכל מקום. אילוסטרציה | צילום: mirtmirt, שאטרסטוק

הלמ"ס פרסם היום את נתוני היקף העבודה מהבית והצפי לשינוי במחירי מוצרים בעסקים בענפי ההייטק, התעשייה, המסחר והשירותים. הנתונים נלקחו מתוך הפרק המתחלף בסקר הערכת מגמות בעסקים לחודש יוני 2024. סקר הערכת המגמות בעסקים הוא סקר חודשי שבו פונים למנהלים במגזר העסקי בענפי התעשייה הבינוי, המסחר הקמעוני, המלונאות והשירותים (בהם כ-5 משרות ומעלה).

במהלך חודש יוני 2024, נשאלו המנהלים מענפי התעשייה, המסחר הקמעוני והשירותים, בפרק המתחלף בשאלון הסקר, על שני נושאים עיקריים: היקף העבודה מהבית, והצפי לשינויי מחירים בשנה הקרובה.

אומדני הסקר חושבו עבור ארבעה ענפים: תעשייה, מסחר קמעוני, שירותי הייטק ופיננסים ושאר ענפי השירותים. אחוז התשובות שהתקבלו לפרק זה עומד על כ-87% ומדגם הסקר מייצג כ-58 אלף עסקים במגזר העסקי שבהם כ-5 משרות ומעלה.

עבודה מהבית

היקף העבודה מהבית בעסקים כיום

מתוך סך אוכלוסיית העסקים שנסקרו, בכ-33% מהעסקים מאפשרים כיום עבודה מהבית באופן מובנה ומוסדר בהיקף כלשהו.

בכ-15% מהעסקים בענפי התעשייה (ללא התעשייה העילית) קיימת אפשרות של עבודה מהבית בהיקף כלשהו. האפשרות של עבודה מהבית נפוצה יותר בעסקים גדולים (שבהם יותר מ-250 מועסקים); כ-39% מעסקים אלו מאפשרים עבודה מהבית בהיקף כלשהו.

בכ-12% מהעסקים בענף המסחר קיימת אפשרות של עבודה מהבית. בעסקים גדולים (שבהם יותר מ-100 מועסקים) האפשרות של עבודה מהבית נפוצה יותר – 20% מהעסקים.

בכ-81% מהעסקים בענפי שירותי ההייטק קיימת אפשרות של עבודה מהבית בהיקף כלשהו, בכ-59% מסך העסקים בשירותי ההייטק מאפשרים יותר משני ימי עבודה מהבית.

בכ-35% מהעסקים בענפי שירותים ללא הייטק קיימת אפשרות של עבודה מהבית.

בכ-42% מהעסקים בענפי תעשייה עילית קיימת אפשרות של עבודה מהבית בהיקף כלשהו,

היקף העבודה מהבית בעסקים ביוני 2024 לעומת מרץ 2023

בהיקף חברות ההייטק שאינן מאפשרות עבודה מהבית כלל, חלה עלייה מכ-4% מהעסקים במרץ 2023 לכ-19% ביוני 2024. תופעה זו תואמת למגמה העולמית של צמצום העבודה מרחוק לאחר תום משבר הקורונה.

בניגוד למגמת צמצום העבודה מרחוק בחברות ההייטק, בענפי הכלכלה האחרים נמצאה עלייה בהיקף העסקים המאפשרים עבודה מהבית. בענפי השירותים נצפתה עלייה של 10 נקודות האחוז – מכ-25% בשנת 2023 לכ-35% בסקר הנוכחי.

ציפיות לעליית מחירים בשנה הקרובה

בסך אוכלוסיית העסקים שנפקדו, ביותר מ-47% מהעסקים מעריכים כי מחירי המוצרים שלהם יעלו בשנה הקרובה, וב-5% בלבד מצפים שמחיריהם ירדו. בעסקים הגדולים (שבהם יותר מ-250 מועסקים) הצפי לעליית מחירים נמוך יותר.

בכ-46% מהעסקים בענפי התעשייה ובכ-63% מהעסקים בענף המסחר מעריכים כי המחירים יעלו בשנה הקרובה. הציפייה לעלייה במחירים נפוצה פחות בעסקים הגדולים.

בענף שירותי מזון ומשקאות בכ-74% מהעסקים צופים עליית מחירים (הנתון הגבוה ביותר מסך הענפים באוכלוסיית הסקר). בכ-12% מהעסקים בענף זה צופים ירידה במחירים בשנה הקרובה.

ציפיות לעליית מחירים בשנה הקרובה ביוני 2024 לעומת מרץ 2022

בשנת 2022 בכ-36% מהעסקים בענפי המזון והמשקאות צפו עליית מחירים בשנה הקרובה לעומת כ-74% בסקר הנוכחי, עלייה של כ-38 נקודות האחוז.

בשנת 2022 בכ-49% מהעסקים בענפי המסחר צפו עליית מחירים בשנה הקרובה לעומת כ-63% בסקר הנוכחי, עלייה של כ-14 נקודות האחוז.

כתיבת תגובה