עדיין מחכים להחזר על הנופש? כך תגישו תביעה בקלות

חבילת התיור שהזמנתם בוטלה בגלל הקורונה ולא קיבלתם כספכם בחזרה? המועצה הישראלית לצרכנות העלתה לאתר שלה כתבי תביעה לשימוש הצרכנים • כל הפרטים על סדר התביעה, מי זכאי לתבוע ועד מתי אמור הפיצוי להתקבל

נופש בחו"ל | צילום: מנדי הכטמן, פלאש 90

המועצה לצרכנות משיקה תביעות בשירות עצמי, זאת לאחר שבמועצה התקבלו כ-3,000 תלונות של צרכנים שרכשו מסוכנויות נסיעות חבילות תיור שבוטלו עקב משבר הקורונה, וסוכנות הנסיעות מסרבת להשיב להם את כספם. 

לאור זאת, ועל מנת לסייע לצרכנים שמוצאים עצמם נפגעים כלכלית ואינם יודעים מה עליהם לעשות, המועצה הישראלית לצרכנות ניסחה מכתב התראה למארגן וכתב תביעה לדוגמא לבית המשפט לתביעות קטנות אותו ניתן להוריד בקלות מאתר האינטרנט של המועצה, למלא ולהגיש לגורם הרלוונטי. במועצה לצרכנות מדגישים כי אין לגבות דמי טיפול על ההחזר. להרחבה – לחצו כאן.

250/200 סייד בר + קובייה

עו"ד יעל כהן-שאואט, סגנית היועמ"ש של המועצה הישראלית לצרכנות, מציינת כי "ביטול חבילת התיור במלואה עקב הנסיבות הקיצוניות מהווה הפרת חוזה של המארגן, מקימה לנוסע טענת סיכול ומקנה לו סעד של השבה מלאה של התמורה ששילם, כמפורט בהוראות סעיף 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"ה-1970. לעמדת המועצה, גביית תשלום מלא מצרכנים עבור שירותים שלא ניתנו להם בפועל הינה התעקשות פסולה, אנטי צרכנית וחסרת תום לב".

מהו סדר הפעולות? במקרה שהמארגן לא השיב לכם את כספכם עבור רכיב הטיסות ועבור יתר הרכיבים בעסקה שבוטלה, עליכם לשלוח לו מכתב התראה לפני פתיחה בהליכים משפטיים להשבה ולפיצוי לדוגמה. את המכתב יש לשלוח גם לסוכנות הנסיעות, או לצד ג' אחר שדרכו בצעתם את העסקה. במקרה של אי מתן מענה מספק, תוכלו למלא את כתב התביעה עם פרטיכם, פרטי המארגן ופרטי המקרה, לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים ולהגישו בבית המשפט לתביעות קטנות. סכום התביעה המקסימלי אותו תוכלו לתבוע בבית המשפט לתביעות קטנות עומד על סך של 34,000 ש"ח (החל מיום 1.1.2020). האגרה בבית המשפט לתביעות קטנות עומדת על סכום של 1% מסכום התביעה, אך לא תפחת מ-50 ש"ח.

במקרה של ביטול טיסה שנרכשה כחלק מחבילת תיור, המארגן מחויב להשיב לנוסע את התמורה ששילם עבור כרטיס הטיסה בהתאם לקבוע בתוספת השלישית בהתאם למרחק הטיסה, סוג הטיסה וסוג מחלקת השירות:

 המועד האחרון להשבה לכלל המארגנים – בתוך 90 ימים מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה, או עד ליום 14.08.2020 (לפי המאוחר) למעט  מארגנים שקיבלו הקלות – כאלו שמחזור ההכנסות שלהם ברבעון השני של שנת 2020 ירד בשיעור של 70% לפחות לעומת הרבעון השני של שנת 2019. הם חייבים להשיב תוך 90 ימים מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה או עד ליום 01.10.2020 (לפי המאוחר). לרשימה של חברות תעופה ומארגנים הזכאים להקלות לחצו כאן >>

Inner article

במקרה של עיכוב  בתשלום מעבר למועדים הקבועים בחוק שירותי תעופה, לבית המשפט הסמכות לפסוק לנוסע פיצויים שאינם תלויים בנזק בסכום שלא יעלה על 10,430 ₪ (כמפורט בסעיף 11 לחוק). בעת פסיקת פיצויים לדוגמה, בית המשפט יתחשב בין השאר בשיקולים הבאים: אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו, עידוד הנוסע למימוש זכויותיו, היות ההפרה חוזרת, חומרת ההפרה ונסיבותיה, שוויה הכספי של העסקה שבקשר אליה בוצעה ההפרה.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה