עד מחצית יוני: שיעור האבטלה ה'רחב' בירידה

במחצית הראשונה של חודש יוני שיעור האבטלה ה"רחב" ירד לרמה של 9.5% • שיעור האבטלה "הרגיל", להערכתנו, לא צפוי לחזור בקרוב לרמתו מלפני המשבר (פחות מ-4%)

אבטלה | באדיבות שירות התעסוקה

ממצאי סקר כוח האדם למחצית הראשונה של חודש יוני, שפורסמו על-ידי הלמ"ס, מצביעים על המשך ירידה מתונה בהיקף האבטלה במשק. שיעור האבטלה ה"רחב", שכולל בין היתר את הבלתי מועסקים, העובדים שבחל"ת ועובדים שהפסיקו לעבוד עקב פיטורים או סגירת מקום העבודה מתחילת המשבר (מרץ 2020), ירד לרמה של 9.5%, לעומת 9.9% במחצית השנייה של מאי (נתונים מקוריים).

היקף העובדים שבחל"ת (בעיקר עובדים שנעדרו מעבודתם) ירד בחדות בחודשים האחרונים, אך היקף העובדים שהפסיקו לעבוד בגלל המשבר ירד באופן מתון בלבד. במקביל, היקף המועסקים עלה בחדות יחסית, לצד עלייה במספר הבלתי מועסקים. דהיינו, עם החזרה של המשק לפעילות נרחבת במקביל להסרת מרבית הגבלות הקורונה, מובטלים רבים מצאו דרכם חזרה לשוק העבודה, ובמקביל, האבטלה הזמנית שנוצרה בעקבות המשבר הפכה בחלקה לאבטלה ממושכת.

250/200 סייד בר + קובייה

מגמות אלה צפויות להימשך גם בחודשים הקרובים, זאת בהיעדר התפרצות מחודשת בהיקף נרחב, שתבוא לידי ביטוי בהחמרה של ההגבלות. בפרט, ירידת היקף העובדים שהוצאו לחל"ת צפויה להימשך עקב הודעת משרד האוצר על ביטול תשלום דמי אבטלה לעובדים שבחל"ת החל מסוף חודש יוני (להוציא אוכלוסיות חריגות – בני 45 ומעלה, ועובדים בענפים שטרם שבו לתעסוקה מלאה).

חזרתם של העובדים שפוטרו עלולה להיות איטית ביותר, תוך כדי יצירת "צלקות" כלכליות מתמשכות. בהקשר זה, נציין כי על אף שישראל צלחה את משבר הקורונה עד כה בצורה טובה יחסית למרבית המדינות המפותחות, הן מבחינת בלימת התחלואה ושיעורי ההתחסנות והן מבחינת הפגיעה בפעילות הכלכלית ב-2020, שוק העבודה הישראלי צפוי להיות האחרון להתאושש מבין המדינות שחברות ב-OECD, כך על-פי דוח התעסוקה של ה-OECD לשנת 2021.

Inner 620/130

בדוח צוין כי מדדי התעסוקה צפויים לחזור לרמתם ערב המשבר רק במהלך 2025. בדוח מודגשת החשיבות של הובלת מהלך של הכשרות מקצועיות, בדגש על מובטלים צעירים ומובטלים בעלי מיומנויות נמוכות, בקידום ההתאוששות של שוק העבודה – דבר המהווה אתגר לקובעי המדיניות הכלכלית בישראל. לאור האמור, שיעור האבטלה "הרגיל", להערכתנו, לא צפוי לחזור בקרוב לרמתו מלפני המשבר (פחות מ-4%).

 

הכותב הוא ראש אגף הכלכלה בחטיבת שוקי הון של לאומי

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה