עובדים והורים לקטנטנים? כך תחושב ההשתתפות במעון

השתתפות המדינה במעונות או במשפחתונים המיועדים לפעוטות בגילאי לידה עד 3 תיקבע על פי חישוב של השכר בחודש הקודם להגשת בקשה מקוונת | מבחני התמיכה להשתתפות המדינה בעלות שכר לימוד במעון מזקיקים מילוי טפסים, תצהירים והצהרות | והחידוש: גם מי שמוותר על השתתפות המדינה, חייב למלא את הטפסים כולם

משפחתון | אילוסטרציה. צילום: veryulissa, שאטרסטוק

בהמשך לפתיחת הרישום באופן מקוון להשתתפות המדינה בעלות שכר לימוד במעון או משפחתון לשנת הלימודים תשפ"ג מתפרסמת היום הודעה חשובה להורים לפעוטות, מגיל לידה ועד גיל 3. לפי המידע החדש שפורסם, הרי שהגשת בקשה להשתתפות המדינה בעלות שכר לימוד במעון או משפחתון מתבצעת באופן מקוון במערכת באתר האגף לעידוד תעסוקת הורים בזרוע העבודה בקישור: הגשת בקשה לקבלת דרגה והשתתפות בשכר לימוד.

בהתאם לחוק מבחני התמיכה, ההחזר הכספי בהתאם לדרגת הזכאות יינתן להורים אך ורק החל מהחודש שקדם לחודש בו התקבלה בקשה מקוונת להשתתפות המדינה בשכר לימוד במוקד.

250/200 סייד בר + קובייה

בהתאם לכך התקבלה החלטת האגף, כי בקשות שיתקבלו עד ליום 22/11/30, יקבלו החזר כספי בהתאם לדרגת הזכאות מתחילת שנת הלימודים תשפ"ג או מיום הכניסה למסגרת והמאוחר מביניהם. ניתן להגיש בקשה עד המועד האמור עם חלק מהמסמכים ולהשלימם בהמשך. יודגש, כי לא תיקבע דרגה עד להמצאת כל המסמכים הנדרשים.

לתשומת לבכם, מזכירים במשרד הכלכלה, חובה על הורים שילדם רשום במעון יום או משפחתון המוכר על ידי זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה למלא את הבקשה לקביעת דרגה – גם אם הם מוותרים על השתתפות המדינה בשכר הלימוד.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה