עודף מול גירעון

הגירעון בחשבון הסחר הבסיסי נותר גבוה גם בתחילת 2022 | גידול משמעותי נרשם בערך של יבוא חומרי הגלם

הסחורות הישראליות ימשיכו להימכר. נמל צ'ילה | צילום: pxhere

יצוא הסחורות של ישראל הסתכם בחודש מרץ 2022 בכ-4.7 מיליארד דולר (נתונים מנוכי עונתיות, ללא אניות, מטוסים ויהלומים). מדובר בהיקף יצוא דומה לזה של חודש פברואר, המשקף עלייה של כ-23.9% (במונחים דולריים נומינאליים) לעומת מרץ 2021. נציין כי מבין ענפי היצוא העיקריים, בלטו לחיוב בחודש מרץ, ענפי הרכיבים האלקטרוניים והתרופות, בעוד שיצוא המתכות בלט לשלילה.

יבוא הסחורות הסתכם בחודש מרץ בכ-7.1 מיליארד דולר (ללא אניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה). אמנם זהו היקף יבוא מעט נמוך מזה של החודשים הקודמים, אולם בהשוואה לחודש מרץ אשתקד מדובר בעלייה של כ-15.2%. ההיקף הגבוה של ערך היבוא מתחילת השנה (מעט יותר מכ-7 מיליארד דולר בחודש), משקף את הימשכות התרחבות הפעילות הכלכלית במשק ואת השפעת ההתייקרות הגלובלית שחלה בעיקר בחומרי גלם ובתשומות הביניים.

פעילות הסחר של ישראל בסחורות (יצוא ויבוא) ממשיכה לצמוח גם בתחילת שנת 2022. בחודשים פברואר-מרץ עמד ההיקף החודשי של הגירעון בחשבון הסחר הבסיסי (ללא אניות, מטוסים, יהלומים ודלק) על כ-2.5 מיליארד דולר, מעט פחות מהיקפו בחודש ינואר (כ-2.9 מיליארד דולר). מדובר בקצב חודשי מעט גבוה מזה של 2021, שהסתכמה בגירעון שיא. לאור זאת, במידה שהקצב הנוכחי יישמר במהלך שאר 2022, נראה כי גם השנה הנוכחית תסתכם בגירעון גדול בחשבון הסחורות של המשק. התפתחות אשר לה השפעה ממתנת על קצב צמיחת המשק וכן על היקפו של העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים, אם כי, העודף הגדול בחשבון השירותים צפוי יותר מאשר לקזז את הגירעון בחשבון הסחורות, כך שלהערכתנו, העודף בחשבון השוטף צפוי להיות ברמה של כ-4% תוצר בשנים הבאות.

הכותב הינו ראש אגף הכלכלה בחטיבת שוקי הון של לאומי

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה