עודף של 4.7 מיליארד שקל בתקציב המדינה בינואר

סך גביית המיסים בחודש ינואר הסתכמה בכ-29.7 מיליארד שקלים.

אי דיווח על הכנסות משכירות shutterstock

 

בחודש ינואר נמדד עודף בפעילותה התקציבית של הממשלה בסך של 4.7 מיליארד שקלים. כך עולה מאומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב שנערך על ידי חטיבת מימון, אשראי ומידע ניהולי באגף החשב הכללי.

roga-250

חודש ינואר מתאפיין עונתית בעודף תקציבי עקב הכנסות מיסים גבוהות והוצאות נמוכות של המשרדים. גם בינואר 2017 נמדד עודף תקציבי בסך של 4.2 מיליארד שקלים. נציין כי בתקציב לשנת 2018 מתוכנן גירעון שנתי בסך 38.5 מיליארד שקלים שהם 2.9% מהתמ”ג.

בשל העודפים המרשימים בגביית המיסים אשתקד הגירעון המצטבר ב 12 החודשים האחרונים (פברואר 2017 – ינואר 2018) עומד על 1.9% מהתמ”ג. סך ההוצאות של הממשלה (ללא פירעון קרן על החוב הממשלתי וללא מתן אשראי) הסתכמו בחודש ינואר בכ-25.5 מיליארד שקלים. מזה: הוצאות משרדי הממשלה 21.0 מיליארד שקלים ותשלומי ריבית 4.5 מיליארד שקלים.

בהוצאות המשרדים (ללא פירעון קרן וריבית וללא מתן אשראי) בחודש ינואר 2018 חל גידול בשיעור של 6.3% בהשוואה לינואר 2017 (באותן הגדרות מדידה). הוצאות המשרדים האזרחיים עלו בשיעור של 4.1% ואלו של מערכת הביטחון בשיעור של 13.0%. הגידול החריג בהוצאות מערכת הביטחון נובע מהיקף ביצוע גבוה בחודש דצמבר 2016 על חשבון הביצוע בתחילת 2017. לפיכך, החל מחודש פברואר שיעור הגידול לעומת התקופה המקבילה אשתקד צפוי לרדת במידה ניכרת.

מאידך גם גביית המיסים ממשיכה להיות מרשימה. סך גביית המיסים בחודש ינואר הסתכמה בכ-29.7 מיליארד שקלים. בהשוואה לחודש ינואר אשתקד ההכנסות ממיסים עלו נומינלית ב 4.5%.הגביה ממסים ישירים נשארה ללא שינוי לעומת אשתקד, הגביה ממיסים עקיפים עלתה ב- 13.1% והגביה מאגרות עלתה ב- 4.4%. יציבות בהכנסות ממסים ישירים מוסברת בעיקר ע”י החזרים גבוהים וירידה בהכנסות ממיסוי מקרקעין ואילו העלייה החדה במסים עקיפים נובעת מרמה נמוכה של הכנסות בינואר 2017 עקב הקדמת יבוא כלי רכב בדצמבר 2016 כתוצאה מעדכון נוסחת מיסוי ירוק.

בחודש ינואר התבצעה הנפקת אג”ח של מדינת ישראל בחו”ל בסך של 2 מיליארד דולר. בסה”כ בחודש ינואר הסתכם גיוס ההון נטו בחו”ל בסך של 6.6 מיליארד שקלים.

רוגע160
inner

כתיבת תגובה